สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          การมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง คือความฝันอันดับต้น ๆ ของทุกคน แต่ในยุคที่บ้านมีราคาสูงจนแทบเอื้อมไม่ถึง ความฝันที่จะซื้อบ้านก็ดูเหมือนจะเลือนรางไปทุกที ดังนั้นในวันนี้เราจึงขอนำเอาข้อเสนอดี ๆ สำหรับคนที่อยากมีบ้านมาฝากกัน เป็น สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ลองไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

          ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

จุดเด่นของบริการ

          เป็นรากฐานสำคัญ ของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี

          ส่งเสริมและช่วยสานฝัน ของท่านให้เป็นจริง

          ด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

          คุณสมบัติผู้ขอกู้

          มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

          มีอาชีพและรายได้แน่นอน

วัตถุประสงค์การขอกู้

          ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

          ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด

          ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น

          ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่

          เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

          เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง

          หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

วงเงินกู้

          ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีห้องชุด

          ไม่เกิน 80% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ หรือไม่เกิน 70% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ กรณีซื้อห้องชุด

          ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

ระยะเวลาชำระเงินกู้

          ไม่เกิน 30 ปี (และเมื่อรวมอายุผู้ขอกู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย


          ตามประกาศธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

          ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด

หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้

          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส

          สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส

          สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

กรณีข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างบริษัท

          หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอกู้ และคู่สมรส

          สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษีเงินได้

          สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน

          สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)

          กรณีมีรายได้อื่น ๆ ให้แนบหลักฐานมาประกอบ

กรณีประกอบอาชีพอิสระ

          สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

          Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน

          งบการเงิน

          เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน

          สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
          แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์

          สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จรับเงินดาวน์

            สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)

          ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

          เอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

กรณีปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

          สำเนาโฉนดที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส

          แผนที่ตั้งหลักประกัน

          แบบแปลน หรือแผนผังรายการซ่อมแซมอาคาร / ใบประเมินราคารายการซ่อมแซม

          สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตให้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

          สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาสัญญาว่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

          สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา

กรณีไถ่ถอนจำนอง

          สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

          แผนที่ตั้งหลักประกัน

          สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองพร้อมสัญญาต่อท้าย

          หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ

          ใบเสร็จการผ่อนชำระเดือนสุดท้าย

          Statement การผ่อนชำระย้อนหลัง 1 ปี

วิธีการขอสินเชื่อ

          สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารออมสิน โทร.1115 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

แอพแรกที่คุณเลือก

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....