สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือต้องการเงินก้อนเพื่อใช้ซื้อของใช้ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือน ยานพาหนะ หรืออื่น ๆ หากอยากได้เงินกู้ที่สามารถผ่อนชำระได้ยาว สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนอย่างคุณ โดยมีวงเงินกู้สูงถึง 2 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นาน 20 ปี ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง เรานำข้อมูลมาฝากกันแล้วค่ะ

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

          การทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายย่อย อย่างค่าของเครื่องใช้ประกอบการทำธุรกิจ เช่นยานพาหนะ เป็นต้น ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว และสามารถผ่อนชำระได้ ให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

ประเภทสินเชื่อ

          เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ

จุดเด่นของบริการ

          เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน

          เพื่อการอุปโภคและบริโภค

          ซื้อเครื่องใช้จำเป็น ภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะ

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

          เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้นธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้

          เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ซื้อเครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือประกอบกิจการ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล, ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน ยกเว้น ซื้อที่ดินเปล่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็นหรือชำระหนี้สินที่มีปัญหา

          อื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

          เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

          มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

          เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

          รายละไม่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประกันเงินกู้

การจ่ายเงินกู้

          จ่ายเงินกู้งวดเดียว

อัตราดอกเบี้ย

          เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันเงินกู้

          เป็นที่ดินและอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ระยะเวลาชำระเงินกู้

          ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก ตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้

          ชำระเป็นรายเดือน จะชำระด้วยตนเอง หรือให้ธนาคารหักบัญชี หรือหน่วยงานรวบรวมนำเงินส่งก็ได้

เอกสารประกอบการกูู้

          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          สำเนาทะเบียนบ้าน

          หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

          สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

          หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกให้

          สำเนาหลักฐานการฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

          หนังสือมอบอำนาจให้หักเงินในบัญชี

วิธีขอสินเชื่อ

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารออมสิน โทร. 1115ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

แอพแรกที่คุณเลือก