เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสองเรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
           การประมูลบ้านมือสองเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ต้องการมีบ้านอย่างแพร่หลาย เพราะบ้านในตลาดประมูลบ้านมือสองมีจุดเด่นที่แตกต่างกับบ้านในโครงการจัดสรร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคา เนื่องจากการขายบ้านในตลาดประมูลจะเริ่มที่ราคาต่ำกว่าราคาขายบ้านในตลาดบ้านใหม่ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวสินค้า โอกาสที่ผู้ซื้อจะซื้อบ้านได้ในราคาต่ำจึงมีความเป็นไปได้สูง เพราะโดยเฉลี่ยบ้านในตลาดประมูลจะมีราคาต่ำกว่าบ้านใหม่ตั้งแต่ 10-50%  ขึ้นอยู่กับสภาพของบ้านว่ามีความชำรุดทรุดโทรมมากน้อยขนาดไหน ประกอบกับการหาซื้อบ้านในตลาดประมูล ผู้สนใจสามารถเลือกบ้านในทำเลที่ต้องการได้ โดยเฉพาะในทำเลที่ไม่มีบ้านใหม่เสนอขาย
 
           ในขณะเดียวกัน บ้านในตลาดประมูลบ้านมือสองก็มีข้อด้อยกว่าบ้านใหม่ ตรงที่บ้านในตลาดประมูลจะมีสภาพการใช้งานไม่เต็ม 100% ผู้ที่ประมูลได้จะต้องเสียเงินในการปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม จะใช้เงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพบ้านที่ประมูลมาได้ รวมทั้งผู้ซื้อบ้านในตลาดประมูลอาจมีโอกาสเสี่ยงกับกรณีการฟ้องร้องขับไล่ หากเป็นการประมูลซื้อในกระบวนการขายทอดตลาด เพราะเจ้าของเดิมที่ยังไม่ยินยอมย้ายออก หรือขับไล่ผู้บุกรุกที่เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงเวลาที่บ้านยังไม่ถูกนำออกมาประมูลขาย ทำให้ผู้ซื้อด้วยวิธีการประมูลอาจเสียเวลาในการฟ้องขับไล่ตามกระบวนการของกฎหมาย เวลาที่เสียไปอาจทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถดำเนินการย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น
 
           อย่างไรก็ตาม การประมูลบ้านมือสองก็ยังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ซื้อบ้าน แต่ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดประมูลควรที่จะรู้จักวิธี และการเตรียมตัวก่อนที่จะซื้อบ้านในตลาดประมูลเพื่อที่จะได้บ้านตามที่ต้องการ และสามารถวางแผนเกี่ยวกับบ้านได้อย่างถูกต้องหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลงนะคะ และสำหรับใครที่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ วันนี้กระปุกดอทคอมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับประมูลบ้านมือสองมาฝากค่ะ ..
 
 บ้านในตลาดประมูล สามารถแบ่งได้กว้าง ๆ ตามแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้ 2 ประเภท ดังนี้
 
           1. บ้านที่นำมาประมูลของภาครัฐจัดโดยกรมบังคับคดี โดยเป็นการขายทอดตลาดตามกระบวนการทางกฎหมาย หลังจากศาลตัดสินให้บังคับจำนองหลักประกัน เพื่อนำมาขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ ตลาดประมูลของกรมบังคับคดีจึงนับเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ๆ โดยเฉพาะการบังคับจำนองหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจทำให้กรมบังคับคดีมีอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดมา เพื่อทำการขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูลเป็นมูลค่ามากกว่า 750,000 ล้านบาท
 
           ดังนั้น กรมบังคับคดีพยายามที่จะระบายทรัพย์นั้นออกมาโดยการประมูลให้ได้มากที่สุด และพยายามที่จะปรับปรุงระเบียบ วิธีการประมูลให้เกิดความคล่องตัวและสามารถประมูลทรัพย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การลดราคาเริ่มต้นประมูลลงในกรณีที่ไม่มีผู้ประมูลในการประมูลครั้งแรก โดยสามารถลดราคาลงได้ถึง 5 ครั้ง หากนำทรัพย์ออกมาประมูลขายครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่สามารถประมูลขายทรัพย์นั้นได้ ในครั้งที่ 4 ราคาเริ่มต้นประมูลทรัพย์จะลดลงเหลือเพียง 50% ของราคาประเมิน
 
           นอกจากการประมูลบ้านมือสองผ่านกรมบังคับคดีแล้ว ธนาคารและสถาบันการเงินต่างก็มีทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA (Non Performing Asset) ที่ได้จากการรับโอนหลักประกันชำระหนี้มาจากลูกหนี้ หรือการประมูลทรัพย์ที่เป็นของธนาคารคืนกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารอีกครั้ง หลังจากที่เห็นว่า การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีได้ราคาที่ต่ำเกินไป ทรัพย์สินเหล่านี้ธนาคารจะนำออกขายด้วยวิธีการประมูลส่วนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นอีกตลาดสำหรับการหาซื้อบ้านโดยวิธีการประมูล
 
           2.  บ้านที่นำมาประมูลของบริษัทเอกชน สินทรัพย์ที่นำออกประมูลอาจจะมาจากเจ้าของโครงการที่ต้องการขายสินทรัพย์ผ่านการประมูล หรือเป็นทรัพย์ของธนาคารที่รับตีโอนทรัพย์ชำระหนี้มาจากเจ้าของโครงการ ธนาคารอาจใช้วิธีจ้างบริษัทเอกชนให้เป็นผู้จัดการประมูล ซึ่งการซื้อบ้านในตลาดประมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นจะมีวิธีการประมูลที่ไม่แตกต่างกัน
 
 
 การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดประมูลเพื่อซื้อบ้าน มีหลายข้อด้วยกัน ดังนี้
 
           1. การตรวจสภาพทรัพย์สิน ในการประมูลอสังหาริมทรัพย์ ประการแรกคือจะต้องรู้ถึงสภาพของทรัพย์สินที่จะเข้าสู้ประมูล ซึ่งหลักสำคัญก็คือตรวจสอบตัวบ้านทั้งภายในและภายนอก เช่น บ้านจากกรมบังคับคดีซึ่งสภาพของทรัพย์ค่อนข้างโทรม จึงควรตรวจสอบให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้
 
           2. ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน ในส่วนนี้สิ่งที่ต้องคำนึงมีอยู่ 2 ประการ คือ ดูว่าทรัพย์สินนั้น ๆ อยู่ในแนวเวนคืนหรือไม่ ซึ่งคงต้องตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอีกประการคือ เรื่องทำเลที่ตั้งเป็นบริเวณที่อยู่ในความนิยมของผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร
 
           3. การตรวจสอบราคาตลาดในทรัพย์ที่สนใจประมูล จะต้องทราบราคาตลาดของทรัพย์นั้น ๆ โดยดูได้จากบ้านทำเลใกล้เคียงที่มีการประกาศขายอยู่ ซึ่งตรงนี้จำเป็นมากในการตั้งราคาสู้ประมูล เพื่อที่จะประมูลหรือกำหนดราคาที่ไม่เกินราคาตลาดได้
 
           4. กรณีที่อยู่อาศัยมีการปิดตาย ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เป็นบ้านว่างไม่มีคนอยู่อาศัย ในกรณีนี้ ถ้าเป็นกรณีการประมูลทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี ควรต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน ถ้าประตูล็อคเราไม่สามารถเข้าไปดูสภาพทรัพย์โดยละเอียดได้ การบุกรุกงัดแงะเข้าไปถือว่าผิดกฏหมาย เพราะว่าเจ้าของบ้านเดิมยังมีสิทธิในทรัพย์สินอยู่ อีกกรณีคือบ้านมีผู้อยู่อาศัยอาจจะเป็นเจ้าของเดิม หรือการลักลอบหรือการเข้าอาศัยจากเจ้าของเดิม ถ้ามีการประมูลได้คงต้องการขอให้ย้ายออก ถ้าผู้อาศัยไม่ย้ายออกจะต้องดำเนินการฟ้องขับไล่ต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลายืดเยื้อ 1.5-3 ปี
 
           5. การรอนสิทธิ์และภาระจำยอม ผู้ที่จะประมูลต้องตรวจสอบว่าในหลังโฉนดมีการติดภาระจำยอมหรือการรอนสิทธิ์หรือไม่ ทางที่ดีควรไปตรวจสอบกับกรมที่ดินเพื่อขอดูต้นฉบับโฉนดและหมายรวมไปถึงสัญญาเช่าด้วย
 
           6. ปัญหาเรื่องมิเตอร์น้ำ, ไฟฟ้า ปัญหาเรื่องนี้ผู้ที่ประมูลทรัพย์สินได้คงต้องตรวจสอบเช่นกัน เพราะว่าถ้ามีการขออนุญาตใหม่ จะเสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากทั้งการประปาและการไฟฟ้าจะให้ผู้ขอติดตั้งชำระเงินค่างวดค้างจ่ายทั้งหมดตั้งแต่อดีต สำหรับกรณีนิติบุคคลอาคารชุด การโอนต้องชำระเงินค้างจ่ายทั้งหมดเพื่อแสดงการปลอดหนี้จึงจะจดทะเบียนกับนิติบุคคลได้ ทั้งนี้ยอดค้างจ่ายจะไม่รวมถึงเบี้ยปรับของค่าใช้จ่ายค้างชำระ ดังนั้น ผู้ประมูลต้องตรวจสอบให้รอบคอบถึงค่างวดค้างจ่ายและค่าเบี้ยปรับด้วย
 
           7. การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ปัจจุบันทางกรมบังคับคดีมีข้อตกลงกับทางสถาบันการเงินทั้งหมด 12 แห่ง ที่ผู้สนใจซื้อประมูลบ้านมือสอง สามารถติดต่อเพื่อขอสินเชื่อได้ คือ
 
                ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                ธนาคารธนชาติ
                บริษัทเงินทุนทิสโก้
                ธนาคารไทยพาณิชย์
                ธนาคารกรุงไทย
                ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                ธนาคารกรุงเทพ
                ธนาคารกสิกรไทย
                ธนาคารทหารไทย
                ธนาคารนครหลวงไทย
                บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน
                บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์
 
           โดยทรัพย์สินที่ประมูลได้ครบกำหนด 15 วัน หากสินเชื่อยังไม่อนุมัติ ทางธนาคารที่มีข้อตกลงจะออกหนังสือให้ผู้ประมูลซื้อยื่นต่อทางกรมบังคับคดี เพื่อขอผ่อนผันขยายระยะเวลาชำระเงินได้
 
          8. การทำรายได้ ควรซื้อทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้จากค่าเช่า ซึ่งทรัพย์สินที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ คอนโดมิเนียมกลางเมือง เนื่องจากมีความต้องการในการเช่าสูง ส่วนบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และที่ดินเปล่า คงต้องดูในเรื่องศักยภาพทางทำเล ความเจริญ และทางด้านผังเมือง รวมไปถึงกฎการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่จะมีผลในการพัฒนาต่อไป
 
 การเตรียมหลักฐานและเงินที่จะต้องนำมาในประมูล มีดังนี้
 
          1. การเตรียมเอกสารในการเข้าประมูลซื้อ
 
                    1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
 
                    1.2 กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน
 
                    1.3 กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมสำเนา 1 ชุด บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
 
          2. การเตรียมเงินในการเข้าประมูลซื้อ
 
                    ผู้ประมูลซื้อต้องเตรียมเงินสดจำนวน 50,000 บาทหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าประมูลซื้อทรัพย์ในวันดังกล่าวและเมื่อประมูลซื้อคดีใดได้แล้ว สามารถใช้เงินประกันดังกล่าว เป็นค่ามัดจำซื้อทรัพย์ส่วนหนึ่งในคดีนั้น หากผู้ซื้อยังประสงค์จะประมูลซื้อในคดีอื่นต่อไป จะต้องวางเงินสดใหม่อีก 50,000 บาท หรือวางเป็นแคชเชียร์เช็คตามจำนวนเงินดังกล่าว
 
 วิธีปฏิบัติในการเข้าประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้ 
 
          1. ผู้เข้าสู้ราคาต้องกรอกรายละเอียดของผู้ซื้อในบัตรลงทะเบียน พร้อมวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เว้นแต่ผู้เข้าสู้ราคานั้นเป็นผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือคู่สมรสที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้กันส่วนแล้วหรือผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เข้าเฉลี่ยทรัพย์แล้ว ไม่ต้องวางเงินหลักประกัน
 
          2. ผู้เข้าสู้ราคา เมื่อวางหลักประกันแล้วจะได้รับป้ายประมูลราคาจากเจ้าพนักงาน เพื่อใช้สำหรับเสนอราคาจากนั้นเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
 
          3. การกำหนดราคาเริ่มต้นของเจ้าพนักงานกำหนดดังนี้
 
              ครั้งแรกในราคาร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
 
              ครั้งที่ 2 ในราคาร้อยละ 50 ของราคาประเมินแต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดในครั้งก่อน
 
 
 กรณีที่ประมูลทรัพย์ได้แล้ว
 
          ต้องนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันซื้อเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่สามารถชำระเงินส่วนที่ค้างชำระได้ภายในกำหนดเวลา 15 วัน และได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงิน ซึ่งต้องระบุเหตุผลและความจำเป็น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขยายให้อีกตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือนและไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่มีการขยายเวลาวางเงินให้อีก ถ้าไม่นำเงินที่เหลือมาชำระให้เสร็จภายในกำหนดดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะริบมัดจำที่วางไว้และนำทรัพย์ออกขายทอดตลาดใหม่ หากขายทอดตลาดต่อไปได้ราคาสุทธิต่ำกว่าครั้งก่อนเท่าใด ผู้ประมูลต้องชดใช้ให้เต็มจำนวนที่ประมูลไว้ในครั้งก่อนและต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้ด้วย
 
 การขอคืนเงินประกัน กรณีประมูลซื้อไม่ได้ และไม่ประสงค์เข้าประมูลซื้อ
 
          ผู้ประมูลซื้อนำหลักฐานใบรับเงินประกันและบัตรประมูลไปติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อรับเงินคืนในวันที่ประมูล
 
 ข้อสังเกต
 
          1. กำหนดราคาเริ่มต้นของการประมูลบ้านมือสองที่ 50% และ 80% กำหนดจากประเภททรัพย์ที่ยึดดูจากราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อมราคา สภาพทรัพย์สิน ราคาใกล้เคียง ราคาตลาด คนซื้อต้องมีค่าฟ้องศาล ค่าโอน และภาระอื่น ๆ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาราคาทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาประมูลที่ตกลงแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการคัดค้านโดยเจ้าของทรัพย์ หากมีเจ้าของทรัพย์หลายรายก็จะมีโอกาสคัดค้านราคาประมูลได้หลายครั้ง ดังนั้น เพื่อให้ราคาประมูลยุติโดยเร็ว โจทก์และจำเลยควรมาพร้อมกันเพื่อตกลงราคาซื้อขาย
         
          2. การวางเงินสด 50,000 บาท และการทำสัญญาซื้อขายขอสินเชื่อธนาคาร 15 วัน มีบางราย ซื้อแล้วไม่วางเงิน เจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องฟ้องร้อง
         
          3. การรอนสิทธิ สิทธิตามกฎหมายต้องบันทึกในสารบรรณจดทะเบียนหลังโฉนด เป็นสิ่งสำคัญและถ้าพบกองบังคับคดีจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ เช่น เป็นที่สาธารณะ (สาระสำคัญของผู้ซื้อ)
         
          4. การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งใช้เวลาประมาณ 45-90 วัน หากผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่มีข้อตกลงเรื่องการให้สินเชื่อกับกรมบังคับคดีแล้ว และไม่สามารถนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระได้ทันภายใน 15 วัน ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาการวางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยให้สถาบันการเงินดังกล่าวเป็นผู้รับรอง ขอผ่อนปรน 3 ครั้ง จนได้รับอนุมัติแล้วจึงนำเงินมาโอนให้กับกรมที่ดินเพื่อจดทะเบียนจำนองได้ภายใน 1 วัน และผ่อนชำระกับสถาบันการเงินต่อไป อย่างไรก็ตาม ปกติการนับคิดดอกเบี้ยจะคิดถึงวันที่ขาย
 
          ทั้งนี้ หากประมูลได้แล้ว ผู้ประมูลได้ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคารใดก็ต้องติดต่อสอบถามหลักเกณฑ์ของธนาคารนั้น ๆ โดยตรง
 
 ยกตัวอย่าง บริการชำระค่าวางเงินประกัน การประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีด้วยบัตร ATM/VISA Debit กรุงไทย
 
          ขั้นตอนการชำระเงิน
 
          1. ผู้เข้าร่วมประมูลกรอกใบทะเบียนผู้เข้าสู้ราคาหน้างาน
 
          2. เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งจำนวนเงินวางประกันเข้าสู้ราคา
 
          3. ผู้เข้าร่วมประมูลยื่นชำระค่าวางเงินประกันฯ ด้วยบัตร ATM กรุงไทย หรือ Visa Debit กรุงไทย โดยกดรหัส PIN ของบัตร ATM ผ่านเครื่องรูด Mobile EDC หลังจากเจ้าหน้าที่กรมฯ ทำการป้อนข้อมูล ประกอบด้วย จำนวนเงิน,สี,เลขที่ประมูล,เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

          4. ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและอนุมัติการทำรายการพร้อมตัดเงินจากบัญชีในบัตรของผู้ประมูล (รวมธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท/รายการ ไม่จำกัดวงเงิน)

          5. ระบบจะพิมพ์ใบบันทึกรายการ (Slip) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน
 
          ส่วนที่ 1 กรมบังคับคดีจะให้ผู้ร่วมประมูลลงลายมือชื่อในสลิป และกรมฯ จะเก็บไว้เป็นหลักฐานคู่กับใบลงทะเบียน
          ส่วนที่ 2 ผู้ร่วมประมูล เก็บเป็นหลักฐานเพื่อทำสัญญาต่อ หรือขอรับเงินคืนหลังทราบผลการประมูล
 
          หลังการประมูล
 
          - ชนะการประมูล ผู้ร่วมประมูลนำใบบันทึกรายการมายื่นให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ออกใบเสร็จพร้อมทำนิติกรรมสัญญาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย
 
          - แพ้การประมูล เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทำรายการคืนเงินกลับไปยังบัญชีผู้ร่วมประมูลทันที (ธนาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทำรายการ)
 
          สุดท้ายนี้ อยากฝากไปถึงผู้ที่กำลังจะทำการประมูลซื้อบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ว่าต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน แน่ใจจริง ๆ จึงจะทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้าน เนื่องบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง จึงควรศึกษาอย่างรอบคอบด้วยนะคะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมบังคับคดี 

แอพแรกที่คุณเลือก

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
สนใจที่ดินเปล่าแห่งหนึ่ง จำนองกับธนาคาร แล้วมีหมายศาล มาฟ้องเจ้าของบ้าน ล้มละลาย เราจะทราบได้อย่างไรครับว่า คดีนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ และจะขายทอดตลาดเมื่อไหร่
จากคุณ MODEMS เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-24 23:06:36 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
คุณ จำเป็นต้องกู้เงิน เร่งด่วน ? ถ้าใช่ ติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ:
จํานวนเงิน :
ระยะเวลา:
Pin โทรศัพท์ :
ประเทศ:

เสนอสินเชื่อที่
จากคุณ Mr Excel เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-23 13:20:11 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
ที่ดินว่างปล่าวนำออกประมูล ในราคาเริ่มต้น 200,000 โจทย์เป็นธนาคารกรุงเทพฯ แต่ที่ดินนั้นยังติดจำนองอยู่กับ ธกส.อีก ประมาณ 300,000 กว่า มั่นหมายความว่าอย่างไร ? ถ้าเราประมูลได้แล้ว จะต้องไปจ่ายค่าที่ติดจำนองกับ ธกส.อีกใช่ไหม...ครับ...แล้วดอกเบี้ยมีอีกหรือปล่าว...ครับ...อยากให้ผู้รู้ช่วยตอบที..
จากคุณ ตุ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 14:40:02 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เรา จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะ เริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-07 14:53:05 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
คุณเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งหรือหญิง? คุณอยู่ในทางการเงินเกิดความเครียดใด ๆ หรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณต้องการที่จะชำระหนี้เงินกู้ของคุณหรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้จากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนสำหรับเหตุผลใด ๆ

เช่น:
) สินเชื่อส่วนบุคคลขยายธุรกิจ
ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
รวมหนี้ค)

อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ: billjohnsonloanfirm1@gmail.com

รายละเอียดผู้กู้
ชื่อ:
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
จำนวนเงินที่ต้องการ:
ระยะเวลา:
อายุ:
เพศ: *
* ซีอีโอ / อีเมล์: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
จากคุณ Bill Johnson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 07:49:43 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-14 23:23:07 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ยืมทุกวันผมมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อ ธุรกิจและฉันมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณติดต่อฉันเพียงในขณะนี้ ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-09 16:32:37 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
Good Day,

ผมให้กู้สินเชื่อภาคเอกชนเราให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตรา 3% เราให้ยืมบุคคลที่อยู่ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงิน ... หากคุณสนใจกรุณาติดต่อเราที่ E-MAIL: tescobankloancompany@gmail.com
จากคุณ TESCO LOAN เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-04 14:13:16 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์? ติดต่อ: เคนจอห์นสัน (เงินสดโดยตรง) อีเมล์: directcash1@dd.cx

ชื่อเต็ม: .......
อายุ: ........
เพศ: .......
ที่อยู่: ........
ประเทศ: ..........
จำนวนเงินที่ / ระยะเวลา ......
หมายเลขโทรศัพท์: ................

อีเมล์: directcash1@dd.cx
จากคุณ จอห์นสันเคน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-22 14:25:21 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
Am ผู้ให้กู้เงินผมให้เงินกู้ยืมทุกวันผมมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจและฉันมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ Lond ดังนั้นถ้าคุณมีความสนใจไม่มีปัญหาฉันต้องการให้คุณติดต่อฉันเพียงในขณะนี้ผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉัน (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-13 13:11:58 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
ประมูลบ้านบัานได้จากกรมบังคับคดีในราคา 620000 บาท อยาทราบว่าต้องเสียค่าโอน อากร ภาษี และอื่นๆอีเท่าไร
จากคุณ นาย สนั่น กาลเขว้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-19 07:32:26 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง

ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนมากถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราที่: georgeanderson.loanfirm255@gmail.com
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 11:23:34 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
ตอนนี้หลักเกณฑ์การเข้าประมูลเปลี่ยนแล้วนะคะ ตรวจสอบหลักเกณฑ์การเข้าประมูลของกรมบังคับคดีใหม่ได้ที่เวปไซติกรมบังคับคดีนะคะ อันนี้เป็นข้อมูลเก่าก่อนกฎกระทรวงใหม่ประกาศใช้ ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้แล้ว อย่างในส่วนของการวางเงินเข้าซื้อ ราคาเริ่มต้น ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ
จากคุณ Belle เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-30 01:32:07 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
งง..กับตรงนี้
การลดราคาเริ่มต้นประมูลลงในกรณีที่ไม่มีผู้ประมูลในการประมูลครั้งแรก โดยสามารถลดราคาลงได้ถึง 5 ครั้ง หากนำทรัพย์ออกมาประมูลขายครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่สามารถประมูลขายทรัพย์นั้นได้ ในครั้งที่ 4 ราคาเริ่มต้นประมูลทรัพย์จะลดลงเหลือเพียง 50% ของราคาประเมิน

และตรงนี้
3. การกำหนดราคาเริ่มต้นของเจ้าพนักงานกำหนดดังนี้

ครั้งแรกในราคาร้อยละ 80 ของราคาประเมิน

ครั้งที่ 2 ในราคาร้อยละ 50 ของราคาประเมินแต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดในครั้งก่อน

ตกลงปรับลดราคาประมูลยังไงกันแน่ เพิ่งเห็นระเบียบใหม่ 1 ก.ย.55 ระบุว่า ในการเปิดประมูล 5 ครั้ง ครั้งแรกจะตั้งไว้ 100% จากราคาประเมินแล้วลดลงมา 10% (90-80-70%)ในแต่ละครั้ง จนถึงครั้งที่ 5 หากยังไม่มีผู้มาประมูล ครั้งที่ 6 จะยกเลิก
จากคุณ งงจริงๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-29 11:37:03 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้..ขั้นตอนและวิธีการประมูลบ้านมือสอง
ระวังเรื่องผู้อยู่เก่าไม่ยอมย้ายออกนะครับ บางครังต้องเสียเงินค่าขนย้ายให้เขาด้วย
จากคุณ คนจน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-29 08:49:52 ]