รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          นอกจากการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านแล้ว ยังมีเจ้าของบ้านอีกหลายคนที่กำลังมองหาข้อมูลของการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อปิดบัญชีเงินกู้จากที่เดิมด้วยวงเงินกู้ใหม่ กระปุกดอทคอมจึงขอนำข้อมูลการขอสินเชื่อ KTB Refinance Home Loan เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ของธนาคารกรุงไทย มาฝากกัน


KTB Refinance Home Loan

ประเภทบริการ

  เป็นเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

  ผู้ขอกู้เพื่อรีไฟแนนซ์สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan และ Revolving Loan

  ใช้ที่อยู่อาศัยที่รีไฟแนนซ์มา หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน


คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

  เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

  ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนด (เฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ อัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์)

  ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากมี ให้ผู้กู้แสดงหลักฐานปรับปรุงหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันพิจารณาสินเชื่อไว้ในคำขอสินเชื่อด้วย


วัตถุประสงค์ในการกู้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้

รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย


ระยะเวลาการผ่อนชำระ

   สูงสุดไม่เกิน 30 ปี


หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

  สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีรีไฟแนนซ์ห้องชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

  สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว), ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

  รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์, ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ที่จะรีไฟแนนซ์

  สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

  ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์ 1551

  เว็บไซต์ www.ktb.co.thขอขอบคุณข้อมูลจากแอพแรกที่คุณเลือก

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....