รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          นอกจากการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านแล้ว ยังมีเจ้าของบ้านอีกหลายคนที่กำลังมองหาข้อมูลของการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อปิดบัญชีเงินกู้จากที่เดิมด้วยวงเงินกู้ใหม่ กระปุกดอทคอมจึงขอนำข้อมูลการขอสินเชื่อ KTB Refinance Home Loan เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ของธนาคารกรุงไทย มาฝากกัน


KTB Refinance Home Loan

ประเภทบริการ

  เป็นเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

  ผู้ขอกู้เพื่อรีไฟแนนซ์สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan และ Revolving Loan

  ใช้ที่อยู่อาศัยที่รีไฟแนนซ์มา หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกัน


คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

  เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

  ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนด (เฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ อัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์)

  ต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากมี ให้ผู้กู้แสดงหลักฐานปรับปรุงหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันพิจารณาสินเชื่อไว้ในคำขอสินเชื่อด้วย


วัตถุประสงค์ในการกู้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้

รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย


ระยะเวลาการผ่อนชำระ

   สูงสุดไม่เกิน 30 ปี


หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

  สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้  ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีรีไฟแนนซ์ห้องชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

  สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว), ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

  รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์, ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ที่จะรีไฟแนนซ์

  สำเนารายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

  ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์ 1551

  เว็บไซต์ www.ktb.co.thขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10:56:35 13,365 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยสินเชื่อ KTB Refinance จากธนาคารกรุงไทย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP