x close

เรื่องน่ารู้ ประกันบ้าน มีกี่แบบ จำเป็นต้องทำตอนกู้ซื้อบ้านหรือไม่

          รวมเรื่องน่ารู้ ประกันบ้าน จำเป็นต้องทำประกันให้บ้านทุกหลังมั้ย ถ้าไม่อยากทำประกันบ้านจะเป็นอะไรหรือเปล่า มาดูข้อมูลต่าง ๆ ไว้ประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อประกันบ้านกัน

ประกันบ้าน

          ประกันบ้าน มักจะถูกเสนอเมื่อทำเรื่องขอสินเชื่อธนาคาร ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเราจำเป็นต้องทำประกันบ้านไหม หากธนาคารเสนอมาสามารถปฏิเสธไม่ทำได้หรือเปล่า หรือถ้าทำประกันบ้านไปแล้วจะให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ต้องจ่ายเบี้ยประกันนานหรือเปล่า และเบี้ยประกันแพงไหม ตามไปทำความรู้จักประกันบ้านกัน ไว้เป็นข้อมูลพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อประกัน และไม่โดนบังคับให้ทำสัญญาซื้อประกันบ้านที่ไม่ต้องการและไม่จำเป็นต้องซื้อ

ประกันบ้าน จำเป็นไหม


          ประกันบ้าน เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย เช่น บ้านหรือคอนโด เงื่อนไขในกรมธรรม์บางฉบับอาจรวมไปถึงทรัพย์สินภายในที่อยู่ด้วย เมื่อเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียหรือสร้างความเสียหายให้กับบ้าน บริษัทประกันก็จะเข้ามาทำการประเมินและจ่ายค่าชดเชยตามเงื่อนไขที่ทำไว้ ซึ่งมีทั้งแบบกฎหมายบังคับ เช่น ประกันอัคคีภัย และแบบกฎหมายไม่ได้บังคับ เช่น ประกันภัยพิบัติ ประกันสินเชื่อบ้าน ส่วนนี้สามารถเลือกได้เองว่าจะทำหรือไม่ก็ได้

          แต่อย่างไรก็ตาม การทำประกันบ้าน ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อบ้านหรือยังมีภาระหนี้สินกับธนาคาร เพราะบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง หากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้สูญเสียบ้านไป ก็ยังมีเงินชดเชยจากประกันมาชำระยอดคงเหลือกับธนาคารได้ แต่หากซื้อบ้านด้วยเงินสดสามารถซื้อไว้รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ประกันบ้าน มีอะไรบ้าง


ประกันบ้าน

          แม้จะเรียกรวม ๆ ว่าประกันบ้าน แต่จริง ๆ แล้วประกันส่วนนี้มีหลายแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความคุ้มครอง หลัก ๆ มี 2 แบบตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น คือ ประกันบ้านแบบกฎหมายบังคับ และประกันบ้านแบบที่กฎหมายไม่บังคับ มีรายละเอียดดังนี้

1. ประกันอัคคีภัย

          ประกันบ้านที่กฎหมายบังคับให้ทำ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านใหม่และยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร ให้ความคุ้มครองพื้นฐานจาก 6 ภัยหลัก คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เหตุระเบิดทุกชนิด ภัยจากพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยจากน้ำที่เกิดภายในอาคาร ส่วนใหญ่จะไม่รวมภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม แต่อาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนควรถามเงื่อนไขการคุ้มครองจากผู้ขายประกันก่อนตัดสินใจ ระยะการคุ้มครองมีทั้งแบบ 1 ปี และ 2-3 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งเบี้ยประกันแบบระยะยาวจะถูกกว่าระยะสั้น และขึ้นอยู่กับลักษณะอาคาร รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทประกัน แต่จะไม่เกิน 0.1% ของความคุ้มครอง ทั้งสามารถซื้อจากบริษัทใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันจากธนาคารที่ยื่นกู้

2. ประกันภัยพิบัติ

          ประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้เป็นสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง เช่น แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ขึ้นไป เกิดพายุที่มีความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่จะไม่ครอบคลุมบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือทางผ่านน้ำ เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอยู่แล้ว โดยเบี้ยประกันจ่ายเป็นรายปี ไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครอง

3. ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

          ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ (Mortgage Reducing Term Assurance หรือ TMRA) ประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้กู้ จัดเป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้อีกต่อไป บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เหลือกับทางธนาคารที่เป็นเจ้าของสินเชื่อแทน ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้ที่เป็นเสาหลัก หากเกิดเหตุข้างต้น หนี้บ้านก็จะได้ไม่กลายเป็นภาระของครอบครัว

          ในส่วนของเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของสินทรัพย์ และเบี้ยประกันค่อนข้างสูง อาจจะต้องจ่ายเป็นก้อนตอนทำสัญญากู้ และการทำประเภทนี้สามารถทำกับบริษัทประกันที่ใดก็ได้หากมีเงื่อนไขดีกว่า ไม่จำเป็นต้องทำกับธนาคารที่ขอสินเชื่อ และธนาคารไม่มีสิทธิ์บังคับให้ทำ

          นอกจากนี้ยังมีประกันการโจรกรรม เป็นประกันที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ให้คุ้มครองบ้านหรืออาคาร รวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใน ที่เกิดความเสียหายหรือสูญเสียจากการกระทำของคนร้ายที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น การปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกัน และให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี

ประกันบ้าน ที่ไหนดี


ประกันบ้าน

          - ควรเลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองมูลค่าบ้านและทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 70% เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังได้รับเงินชดเชยครอบคลุมค่าเสียหายส่วนใหญ่ได้
          -  ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับลักษณะที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1,000-3,000 บาท ต่อทุนประกัน 1 ล้านบาท และทุนประกันควรมีความสอดคล้องกับมูลค่าบ้าน ระยะเวลาที่ทำประกัน รวมไปถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง
          - หากได้รับค่าชดเชยจากการสูญเสียครั้งแรก และมีเหตุเกิดในระยะเวลาเอาประกันอีกครั้ง ควรได้รับเงินชดเชยจากจำนวนเงินเอาประกันที่เหลืออยู่ หลังการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้น

          ทั้งนี้ หากมีการบังคับทำประกันบ้านที่ไม่ได้มีข้อกฎหมายบังคับให้ทำ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่สายด่วน 1186 หรือ www.oic.or.th เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป

เปรียบเทียบประกันบ้าน มีที่ไหนบ้าง


1. TQM

          - แผนประกัน : ประกันภัยบ้านแสนรัก (Tipsmile)
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : มี 3 แผน ราคา 1,800 / 2,800 และ 3,800 บาทต่อปี
          - ความคุ้มครอง : 8 ภัย ประกอบด้วย ภัยจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยยวดยาน ภัยอากาศยาน ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นภายในอาคาร และภัยโจรกรรม

ประกันบ้าน

          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : TQM
          ติดต่อสอบถาม : TQM โทร. 1737

2. ทิพยประกันภัย

          - แผนประกัน : บ้านทิพยยิ้มได้
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 646 บาทต่อปี
          - ความคุ้มครอง : ภัยพื้นฐาน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยธรรมชาติ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการจลาจล คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่ารื้อถอน ขนย้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ทิพยประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : ทิพยประกันภัย โทร. 1736

3. เมืองไทยประกันภัย

          - เบี้ยประกัน : เบี้ยประกันเริ่มต้น 645.2-2,498.45 บาท สำหรับมีทุนประกันภัย 100,000-2,500,000 บาท และเบี้ยประกันเริ่มต้น 2,593.68-4,888.83 บาท สำหรับทุนประกันภัยอยู่ที่ 2,600,000-5,000,000 บาท
          - ความคุ้มครอง : 6 ภัยหลัก ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน และภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นภายในที่อยู่อาศัย เช่น ท่อน้ำรั่ว ภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ รวมถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่เกิดจากภัยข้างต้น

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เมืองไทยประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484

4. สินมั่นคงประกันภัย

          - แผนประกัน : ประกันรักษ์บ้าน
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 2,885 บาทต่อปี (ราคาเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ต้องการ)
          - ความคุ้มครอง : ภัยพื้นฐาน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยธรรมชาติ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ประกันภัยจากควัน ประกันภัยกระจก ความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ขนย้าย

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สินมั่นคงประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : สินมั่นคงประกันภัย โทร. 1596

5. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

          - แผนประกัน : มาย โฮม พลัส (My Home Plus)
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 2,450 บาทต่อปี
          - ความคุ้มครอง : ความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยเนื่องจากควัน ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ (รวมถึงภัยน้ำท่วม) ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงภัยอื่น ๆ และชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย โทร. 02-007-9000

6. กรุงเทพประกันภัย

          - แผนประกัน : ประกันภัยรักษ์บ้าน
          - ความคุ้มครอง : ความคุ้มครองมาตรฐาน 6 ภัยหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ภัยธรรมชาติ ความเสียหายของทรัพย์สินในบ้าน ค่าเช่าที่พักชั่วคราว เป็นต้น

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรุงเทพประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : กรุงเทพประกันภัย โทร. 02-285-8888

7. วิริยะประกันภัย

          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 645 บาทต่อปี
          - ความคุ้มครอง : 6 ภัยพื้นฐาน ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ 4 ภัยธรรมชาติ อาทิ พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ รวมถึงชดเชยค่าเช่าที่พักชั่วคราว

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : วิริยะประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : วิริยะประกันภัย โทร. 1557

8. ไทยประกันภัย

          - แผนประกัน : ประกันบ้าน Happy Guardian
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 1,169.51 บาทต่อปี
          - ความคุ้มครอง : 6 ภัยพื้นฐาน ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ 4 ภัยธรรมชาติ อาทิ พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ รวมถึงชดเชยค่าความเสียหายของทรัพย์สินและค่าเช่าที่พักชั่วคราว

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ไทยประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : ไทยประกันภัย โทร. 1309

9. ชับบ์สามัคคีประกันภัย

          - แผนประกันภัยบ้าน Home Shield Beyond
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 4,950 บาท
          - ความคุ้มครอง : ความเสียหายของที่พักอาศัยและทรัพย์สินอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากน้ำ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ สึนามิ และภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้น การปรับสภาพภูมิทัศน์ ค่าเช่าที่พักชั่วคราว และอื่น ๆ

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ชับบ์สามัคคีประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-611-4040

10. นวกิจประกันภัย

          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 1,150 บาท
          - ความคุ้มครอง : 6 ภัยหลัก ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ยานพาหนะ อากาศยาน ระเบิด ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ค่าความเสียหายของโครงสร้างและทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าขนย้าย ค่าเช่าที่พักชั่วคราว รวมถึงค่าความเสียหายกระจก

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นวกิจประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : นวกิจประกันภัย โทร. 1748

11. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 700 บาท
          - ความคุ้มครอง : 6 ภัยหลัก ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ยานพาหนะ อากาศยาน ระเบิด ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ และค่าเช่าที่พักชั่วคราว รวมถึงค่าความเสียหายกระจก

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โทร. 1292

12. สินทรัพย์ประกันภัย

          - แผนประกัน : ประกันภัยคนรักบ้าน
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 900 บาท
          - ความคุ้มครอง : 6 ภัยหลัก ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ยานพาหนะ อากาศยาน ระเบิด ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ ภัยโจรกรรม ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กระจกเสียหายจากอุบัติเหตุหรือโจรกรรม การเสียชีวิตในสถานที่เอาประกันภัย

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สินทรัพย์ประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : สินทรัพย์ประกันภัย โทร. 02-792-5555, 02-267-6222, 02-023-7522

13. เอเชียประกันภัย

          - แผนประกัน : อีซี่โฮม
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1-3 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 700 บาท
          - ความคุ้มครอง : จากเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) และภัยธรรมชาติ จากน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และลูกเห็บ

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เอเชียประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : เอเชียประกันภัย โทร. 02-869-3399 ต่อ 1998, 1909

14. มิตรแท้ประกันภัย

          - แผนประกัน : แผนบ้านมิตรแท้แบบประหยัด
          - ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
          - เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 900 บาท
          - ความคุ้มครอง : ภัยธรรมชาติ ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

ประกันบ้าน

          • อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มิตรแท้ประกันภัย
          • ติดต่อสอบถาม : มิตรแท้ประกันภัย โทร. 02-640-7777

          ประกันบ้านมีหลายแบบให้เลือกตามต้องการของผู้อาศัย มีความจำเป็นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ซื้อ และเงื่อนไขของประกันแต่ละแบบ ยกเว้นประกันอัคคีภัยที่ควรซื้อตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ส่วนประกันบ้านที่ไหนดี ก็ลองนำข้อมูลที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ไปเปรียบเทียบเงื่อนไข การคุ้มครอง และความคุ้มค่าของเบี้ยประกันดูนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก คปภ., ธอส. และ krungsri
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องน่ารู้ ประกันบ้าน มีกี่แบบ จำเป็นต้องทำตอนกู้ซื้อบ้านหรือไม่ อัปเดตล่าสุด 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11:10:40 118,276 อ่าน
TOP