x close

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์ เช็กเองง่าย ๆ ดูได้ทุกพื้นที่

อยากรู้ราคาประเมินที่ดิน สามารถเช็กเองได้ง่าย ๆ ผ่านวิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์ทั้งแบบมีโฉนดและไม่มีโฉนด

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ที่ดิน เป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่หลายคนซื้อเก็บไว้ เพราะราคาสูงขึ้นทุกปี สำหรับคนที่อยากอัปเดตว่าตอนนี้ราคาประเมินที่ดินของเรามีมูลค่าประมาณเท่าไร ก็สามารถเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์ด้วยตัวเองง่าย ๆ ไว้เป็นข้อมูลก่อนทำการซื้อขาย

ราคาประเมินที่ดิน คืออะไร

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ราคาประเมินที่ดิน คือ ราคากลางของที่ดินที่ประเมินจากเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ ราคากลางจากกรมธนารักษ์ ราคาตลาด และปัจจัยเสริมอื่น ๆ เช่น ขนาด ทำเล สภาพ ฯลฯ ซึ่งทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารและบริษัทเอกชน เอาไว้ใช้สำหรับพิจารณาวงเงินกู้ของสถาบันนการเงินต่าง ๆ และเป็นแนวทางในการกำหนดราคาที่ดินแต่ละแห่ง ทั้งนี้ราคาประเมินที่ดินนั้นอาจมีความแตกต่างกับราคาตลาดและราคาซื้อ-ขายที่ดินที่เกิดจากการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

สามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินออนไลน์ด้วยตัวเองได้หลายวิธี โดยแบ่งเป็นการค้นหาราคาประเมินแบบมีโฉนดและไม่มีโฉนด ดังนี้

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์แบบมีโฉนด

ราคาประเมินที่ดินที่จัดทำโดยกรมธนารักษ์ โดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์อ้างอิงของราคาซื้อ-ขาย สามารถเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์เองง่าย ๆ ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://assessprice.treasury.go.th/ 

  2. กดเลือกเมนูที่ต้องการค้นหา โดยสามารถค้นได้จากเลขที่โฉนด เลขที่ดิน น.ส. 3 ก. ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง โดยใส่ข้อมูลแล้วกดค้นหา

ตัวอย่างการค้นหาจากเลขที่โฉนด

ใส่เลขที่โฉนด หน้าสำรวจ จากนั้นเลือกจังหวัดและอำเภอ จากนั้นจะปรากฏราคาประเมินที่ดินต่อตารางวามาให้

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ภาพจาก : กรมธนารักษ์

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ภาพจาก : กรมธนารักษ์

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์แบบไม่มีโฉนด

สามารถค้นหาได้จากระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน ผ่านทางเว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/ จากนั้นเลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการ หากมีเลขที่โฉนดก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ หากไม่มีโฉนดสามารถกดซูมแล้วคลิกพื้นที่ที่ต้องการทราบราคาประเมิน จากนั้นก็จะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ เช่น ที่ตั้ง เนื้อที่ และราคาประเมินที่ดิน

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ภาพจาก : กรมที่ดิน

วิธีเช็กสรุปราคาประเมินที่ดิน

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาสรุปราคาประเมินที่ดินของจังหวัดต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยเลือกค้นหาตามรายชื่อจังหวัดทีต้องการ

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ภาพจาก : กรมธนารักษ์

จากนั้นจะมีข้อมูลภาพรวมการประเมินราคาเป็นรายถนน ซึ่งหากต้องการราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลงต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

เช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ภาพจาก : กรมธนารักษ์

เรียกได้ว่าสะดวกและง่ายดายมาก ๆ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าราคาที่ดินแต่ละแห่งเท่าไร ก็สามารถเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้เองง่าย ๆ ไว้ประกอบการพิจารณาก่อนทำการซื้อ-ขายที่ดิน

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน :

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ghbank.co.th, treasury.go.th, reic.or.th และ dol.go.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์ เช็กเองง่าย ๆ ดูได้ทุกพื้นที่ อัปเดตล่าสุด 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13:53:42 313,321 อ่าน
TOP