x close

วิธีคัดทะเบียนราษฎรออนไลน์ ทำเองง่าย ๆ เสร็จไวใน 4 ขั้นตอน

วิธีคัดทะเบียนราษฎรออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว แถมไม่ต้องเดินทาง ยื่นคำร้องเองได้ผ่านมือถือ

คัดทะเบียนราษฎรออนไลน์

           หลังจากนี้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหอบเอกสารไปติดต่อถึงที่ เพราะสามารถยื่นเรื่องขอคัดทะเบียนราษฎรเองได้ง่าย ๆ เพียงยื่นเรื่องขอ คัดทะเบียนราษฎรออนไลน์ ผ่านทางแอปฯ ThaID กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ แถมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกต่างหาก

ทะเบียนราษฎร คืออะไร

คัดทะเบียนราษฎร คืออะไร

           ทะเบียนราษฎร คือ ข้อมูลส่วนบุคคลด้านงานทะเบียนต่าง ๆ เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้าน การขอเลขที่บ้าน ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน รวมไปถึงการทำบัตรประชาชน ฯลฯ

           ซึ่งตอนนี้สามารถยื่นขอคัดทะเบียนราษฎรแบบออนไลน์ได้แล้วผ่านแอปฯ ThaID โดยสามารถทำได้ทั้งการคัดรับรองรายการบุคคล (ท.ร.14/1) และการคัดรับรองรายการประวัติบุคคล (ท.ร.12/2) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย

คัดทะเบียนราษฎรออนไลน์ ผ่านมือถือ

           ThaID คือ แอปพลิเคชันจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงานราชการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการมากมาย เช่น งานทะเบียนออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

คัดทะเบียนราษฎร ออนไลน์ ทำยังไง

วิธีคัดทะเบียนราษฎรออนไลน์

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักทะเบียนอำเภอสันทราย

     1. ดาวน์โหลดแอปฯ "ThaID" แล้วลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ

     2. เลือกหัวข้อ "การให้บริการระยะที่ 1" จากนั้นเข้าเว็บไซต์ thportal.bora.dopa.go.th แล้ว Login ผ่าน ThaID

     3. เลือกหัวข้อ "การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง”

     4. เลือกดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการ ประกอบด้วย คัดรับรองรายการบุคคล (ท.ร.14/1) คัดรับรองรายการประวัติบุคคล (ท.ร.12/2) หรือทะเบียนการเกิด (ท.ร.1/ก)

          นอกจากนี้สามารถตรวจความถูกต้องของข้อมูลผ่านทาง QR Code หรือเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

           เรียกได้ว่าทั้งสะดวกและรวดเร็ว แถมไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วย และยังสามารถทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากมายเลย

บทความที่เกี่ยวข้องกับทำธุรกรรมออนไลน์ :

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีคัดทะเบียนราษฎรออนไลน์ ทำเองง่าย ๆ เสร็จไวใน 4 ขั้นตอน อัปเดตล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:57:08 23,258 อ่าน
TOP