x close

10 กลโกงของผู้รับเหมา รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้ !

10 กลโกงของผู้รับเหมา รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

          กลโกงของผู้รับเหมา ที่คนสร้างบ้านควรรู้ไว้ ก่อนบ้านที่สร้างด้วยเงินก้อนโตจากน้ำพักน้ำแรง จะสลายลงไปต่อหน้า เพราะเจอผู้รับเหมาโกง

          ผู้รับเหมาดี ๆ ก็มี ผู้เหมาไม่ดีก็เยอะ หรือตอนแรกดูเหมือนจะดี แต่สุดท้ายก็มีปัญหาตามมาเสียอย่างนั้น ถ้าเป็นคนที่เคยสัมผัสกับเรื่องแบบนี้ก็คงจะรู้กันดีและเจ็บกันมาก็ไม่น้อย ฉะนั้นก่อนที่คุณจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป เว็บไซต์ Terrabkk เลยรวบรวม 10 กลโกงของผู้รับเหมาที่หลาย ๆ คนเคยเจอมา พร้อมวิธีป้องกันและแก้ปัญหาสำหรับคนที่กำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่พอดี

10 กลโกงของผู้รับเหมา (Terrabkk)

          ปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และออกแบบ เป็นปัญหาที่เกิดมายาวนานและเป็นปัญหาหลักของใครหลาย ๆ คนว่า จะเลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้ผู้รับเหมาที่ดี และจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ถูกผู้รับเหมาโกงได้ จึงได้รวบรวมกลโกงของผู้รับเหมาที่พบเจอได้บ่อย โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

1. ผู้รับเหมาทิ้งงาน

          ปัญหาที่เจอกันเป็นประจำสำหรับผู้รับเหมาที่ทิ้งงานแล้วเชิดเงินหนี ทำงานช้า ไม่เสร็จตามแผนที่วางเอาไว้มาก

2. วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้

          เป็นกรณีที่ผู้รับเหมาโกงวัสดุ โดยเอาวัสดุเกรดต่ำกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ มาใช้ในการก่อสร้างต่อเติมไม่ตรงตามแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

3. สัญญาคลุมเครือ

          สัญญาจ้างที่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ร่างมาจะอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ หรือหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาลเมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้น ดังนั้นการทำสัญญาต้องทำด้วยความรอบคอบ เพราะผู้ว่าจ้างอาจจะเสียเปรียบในกรณีที่ต่อสู้ในชั้นศาลได้

4. เบิกเงินก่อนล่วงหน้า

          ปัญหาการเบิกเงินก่อนล่วงหน้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำ โดยผู้รับเหมาชอบอ้างว่าเงินไม่พอจะซื้ออุปกรณ์ ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับจ่ายค่าคนงาน ทำให้นายจ้างใจอ่อนยอมให้ผู้รับเหมาเบิกเงินล่วงหน้าไปก่อน เมื่อผู้รับเหมาได้เงินครบก็ทิ้งงานทันที

10 กลโกงของผู้รับเหมา รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

5. ผู้รับเหมาเปลี่ยนทีมช่างชุดเดิม

          ในช่วงแรกผู้รับเหมาจะนำช่างที่มีประสบการณ์ทำงานเข้ามาทำงาน ทำให้ผู้ว่าจ้างเชื่อใจในฝีมือการทำงานว่าน่าจะทำออกมาได้ดี แต่หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเอาช่างมือใหม่เข้ามาทำ จากเดิมที่มีช่างฝีมือจริงอยู่ 5 คน หลัง ๆ อาจจะเหลือเพียง 2 คน ทำให้งานที่ออกมาค่อนข้างล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด และไม่ประณีตอย่าที่คิดเอาไว้

6. ผู้รับเหมาไม่เข้าหน้างาน

          อีกปัญหาคือผู้รับเหมาไม่เข้าไปดูงานปล่อยให้ลูกน้องทำไปเรื่อย ๆ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้งานที่ออกมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อน และคนงานอาจโกงได้

7. ผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ

          นัดเจอผู้รับเหมาไม่เป็นนัด รับปากจะทำให้แต่เอาเข้าจริง ๆ กลับไม่ได้ทำ ติดต่อยาก ปิดมือถือ และอาจจะถึงขั้นทิ้งงานในที่สุด

8. โกงเงินมัดจำ

          ผู้รับเหมาบางรายจะเรียกเงินมัดจำก้อนแรกสูง ๆ เช่น 40% ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อได้เงินมัดจำไปแล้วก็ทิ้งงานทันทีหรืออาจจะทำงานช้า ไม่ค่อยเข้างานจนเราต้องเลิกจ้าง เป็นต้น

9. แก๊งหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

          ปัจจุบันโลกออนไลน์เข้าถึงผู้คนมากขึ้น ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลายรายใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อทางธุรกิจ และมีผู้ว่าจ้างหลายคนที่ใช้สื่อออนไลน์ในการประกาศหาผู้รับเหมา ทำให้ตกเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาที่ต้องการจะหลอกลวง ดูภายนอกอาจจะทำให้ดูน่าเชื่อถือพูดจาหว่านล้อมสุดท้ายก็เชิดเงินหนี

10. ฮั้วประมูล

          เป็นกรณีที่มักจะเกิดขึ้นกับวงการก่อสร้าง โดยผู้รับเหมามีความต้องการร่วมกันที่จะให้ราคารับเหมาไม่ต่ำจนเกินไปหรือไม่ ให้ถูกตัดราคาจากผู้รับเหมาที่ยื่นประมูลร่วมกัน ทำให้ผู้รับเหมาต่างฝ่ายต่างเข้ามาคุยเพื่อหาจุดที่ลงตัวที่สุดในการประมูลต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ แล้วค่อยแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ การฮั้วประมูลจะทำให้ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมดูสูงกว่าปกติจากผู้ยื่นประมูล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ว่าจ้างทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง

10 กลโกงของผู้รับเหมา รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้

จึงอยากที่จะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาและป้องกันผู้รับเหมาโกง ดังนี้

      1. การทำสัญญาควรทำให้ละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ควรใช้เพียงแค่คำพูดในการสั่งงาน เพราะถ้าหากทำมาผิดจากที่ตกลงกันก็จะมีหลักฐานไว้สำหรับยืนยันกับผู้รับเหมาได้

      2. ควรทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ B.O.Q. (Bill of Quantities) ปริมาณ ราคา แบรนด์สินค้าที่จะสั่งเข้ามาให้ชัดเจนถูกต้องตามแบบที่ต้องการ

      3 . การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาควรแบ่งจ่ายออกเป็นหลาย ๆ งวด เพื่อไม่ให้เงินที่จ่ายในแต่ละครั้งเยอะจนเกินไป และยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับเหมารีบทำงานให้เสร็จด้วย หลีกเลี่ยงปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน

      4. การจ่ายเงินมัดจำอาจจะจ่ายเพียง 10% ก่อนเพื่อดูความเชี่ยวชาญ ความถนัดของผู้รับเหมาก่อน

      5. ถ้าผู้รับเหมาขอเบิกเงินค่างวดล่วงหน้า หรือมีข้ออ้างว่าเงินไม่พอจะซื้อวัสดุทำให้ก่อสร้างต่อไม่ได้ ผู้ว่าจ้างไม่ควรใส่ใจและไม่ควรใจอ่อน เพราะตอนที่ผู้รับเหมาประเมินงาน ผู้รับเหมาต้องมีเงินพร้อมสำหรับการก่อสร้างอยู่แล้ว ถ้าผู้รับเหมาไม่มีเงินแล้วอ้างเหตุผลต่าง ๆ มากมาย ก็ควรจะเลิกจ้างเพราะอย่างไรก็ตามเราก็จ่ายเงินเป็นงวด ๆ มีเงินเหลือเพียงพอสำหรับจ้างผู้รับเหมาชุดใหม่เข้ามาอยู่แล้ว

      6. ในสัญญาควรมีแผนการจ่ายเงินที่ชัดเจนว่างานผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์ จะจ่ายอย่างไรเพื่อไม่ให้ถกเถียงกันตอนหลัง และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับทราบทั้งสองฝ่ายด้วย

      7. ผู้ว่าจ้างควรจะเข้าไปตรวจดูงานที่ผู้รับเหมาทำบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาทำงานออกนอกลู่นอกทาง และยังเป็นวิธีการป้องกันการโกงวัสดุก่อสร้างผิดจากที่ตกลงกันไว้ การเข้าไปดูงานควรเข้าไปแบบสุ่มเวลาไม่ควรไปเวลาเดิมทุกครั้ง และยังทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

      8. ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีผลงานชัดเจนเป็นสิ่งปลูกสร้างให้เห็น ไม่ใช่เพียงแค่ตัวกระดาษแผ่นเดียว แล้วบอกว่าเคยผ่านโครงการเหล่านี้มา เพราะอาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งต้มตุ๋นได้

      9. ถ้าเป็นไปได้ควรจ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง ส่วนวัสดุเราไปหาซื้อเอง เพื่อป้องกันปัญหาการโกงวัสดุ

      10. ถ้าหากเป็นโครงการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ที่ปรึกษามาช่วยในการคุมงาน เพราะจะเข้าใจในเรื่องการก่อสร้างมากกว่า


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 กลโกงของผู้รับเหมา รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้ ! อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:48:08 78,492 อ่าน
TOP