x close

10 เครื่องกรองน้ำ พร้อมวิธีซื้อและติดตั้งเอง เพื่อน้ำสะอาด ดื่มได้อย่างปลอดภัย

          รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เครื่องกรองน้ำ สำหรับคนที่กำลังจะซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้ แต่ยังไม่รู้ว่าเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อไหนดี วันนี้กระปุกดอทคอมมีข้อมูลมาฝากค่ะ

เครื่องกรองน้ำ

          น้ำที่เราใช้บริโภคควรต้องสะอาดและบริสุทธิ์ ซึ่งในหลายพื้นที่ยังต้องเผชิญปัญหาน้ำประปาเค็ม จากภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูงในบางช่วง ดังนั้นเครื่องกรองน้ำจึงมีความจำเป็น เพราะถูกผลิตมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการขจัดสารปนเปื้อนที่มากับน้ำดื่ม และใครที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งที่บ้าน  หรือมีความลังเลว่าจะซื้อเครื่องกรองน้ำยี่ห้อไหนดี ลองมาดูข้อมูลที่เรานำมาฝากก่อนตัดสินใจเลือกซื้อมาใช้ พร้อมวิธีติดตั้งเครื่องกรองน้ำเองกันก่อนใช้จริงค่ะ

เครื่องกรองน้ำ คืออะไร ?

          เครื่องกรองน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย หิน ปูน และสารเคมีต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำที่เราใช้ดื่ม โดยสารปนเปื้อนจะถูกแยกออกเป็นขั้น ๆ ตามชนิดของไส้กรอง โดยทั่วไปแล้วมีประมาณ 3-6 ขั้นตอน ก่อนจะได้น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากสารปนเปื้อนออกมาให้เราใช้บริโภค

ประเภทของเครื่องกรองน้ำ

     1. เครื่องกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis)

          เครื่องกรองน้ำแบบ RO คือเครื่องกรองที่สามารถใช้กรองน้ำประปาเค็มได้ แต่เนื่องจากเป็นเครื่องกรองน้ำความละเอียดสูง จึงกรองแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด เครื่องกรองน้ำชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูงเพราะมีขั้นตอนการกรองน้ำถึง 5-6 ขั้นตอน ข้อเสียของเครื่องกรองน้ำชนิดนี้คือ จะกรองแร่ธาตุจากน้ำออกมาด้วย ราคาแพง และมีการบำรุงดูแลรักษาที่ยุ่งยาก ไส้กรองจะต้องซื้อกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ RO โดยตรงเท่านั้น

     2. เครื่องกรองน้ำ UV (Ultra Violet)

          เครื่องกรองน้ำระบบ UV ซึ่งเครื่องกรองน้ำระบบนี้เหมาะที่จะใช้มากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะสามารถกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานด้วยหลอดไฟ UV และยังคงเหลือแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ให้กับเรา นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถซื้อไส้กรองเปลี่ยนเองได้ง่ายอีกด้วย

     3. เครื่องกรองน้ำ UF (Ultra Filtration)

          เครื่องกรองน้ำระบบ UF มีระบบกรองน้ำอยู่ด้วยกัน 4-5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่ได้พัฒนามาจากเครื่องกรองน้ำระบบ UV บางเครื่องก็ไม่มีการกรองน้ำแบบระบบ UV มาให้ แต่จะเพิ่มไส้กรองที่เรียกว่าโพรเทคแบคทีเรียมาให้แทน ซึ่งง่ายต่อการเปลี่ยนถ่ายไส้กรองและประหยัดในเรื่องของการดูแลรักษากว่าระบบ RO และ UV

ประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำ

          ช่วยขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค และแบคทีเรียขนาดเล็กมาก ๆ ออกจากน้ำดื่ม รวมทั้งโลหะหนักต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว สนิมเหล็ก สารโลหะหนัก ซึ่งถ้าเข้าสู่ร่างกายแล้วจะกำจัดยากและจะไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ในขณะที่เครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อก็มีการเพิ่มระบบแต่งกลิ่นและปรับปรุงรสชาติของน้ำเข้าไปด้วย

หลักการเลือกเครื่องกรองน้ำ

          เครื่องกรองแต่ละระบบถึงแม้จะช่วยกรองน้ำให้สะอาดเหมือนกัน แต่หลักการทำงานและประสิทธิภาพจะแตกต่างกันออกไป ในการเลือกเครื่องกรองน้ำโดยทั่วไปให้พิจารณาตามหลักดังต่อไปนี้

     1. สภาพของน้ำดิบที่จะนำมากรอง

          น้ำในเขตตัวเมืองร้อยละ 90 เป็นน้ำประปา ซึ่งสามารถใช้เครื่องกรองน้ำได้แทบทุกชนิด ถ้าเป็นน้ำในต่างจังหวัดอาจจะมีน้ำประปา น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำบาดาล น้ำบ่อ ผสมกันไป ซึ่งจะมีสารปนเปื้อนมากกว่าน้ำในเขตตัวเมือง ดังนั้นแล้วถ้าจะให้ปลอดภัยควรเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO

     2. ขนาดของเครื่องกรองน้ำ

          ด้วยความที่เครื่องกรองน้ำมีให้เลือกหลายขนาด เราจึงควรเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำของเราหรือจำนวนคนในครอบครัว เช่น ถ้ามีการใช้น้ำปริมาณเยอะต่อวัน ทั้งน้ำดื่มและน้ำที่ใช้ในบ้าน อาจต้องเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยผลิตและกรองน้ำปริมาณมากได้รวดเร็วกว่า ทว่าก็จะเปลืองไฟ เปลืองน้ำตามไปด้วย แต่สำหรับบ้านที่อยู่กันไม่กี่คน ใช้น้ำกรองสำหรับดื่มเท่านั้น ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ความจุเยอะก็ได้ เพราะเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กหรือปานกลาง สำหรับกรองน้ำดื่มปกติก็เพียงพอกับการใช้งานแล้ว

     3. คุณภาพของเครื่องกรองน้ำ

          เครื่องกรองน้ำควรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองในเรื่องของการผลิตทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพสินค้า และอาจจะได้การรับรองจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่มจากสหรัฐอเมริกา (Water Quality Association : WQA) และมาตรฐานจากประเทศไทย เช่น Thailand Trusted Mark เป็นต้น

วิธีติดตั้งเครื่องกรองน้ำเอง

เครื่องกรองน้ำ

          1. เลือกพื้นที่ที่จะติดตั้ง โดยจะต้องอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำ ใช้สว่านเจาะผนังเพื่อแขวนเครื่องกรองน้ำ หรือถ้าเลือกใช้เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ควรตั้งไว้ใกล้กับถังเก็บน้ำ หรือปั๊มน้ำ เพื่อความสะดวกในการต่อน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ

          2. ใช้เทปพันเกลียวท่อน้ำพันข้อต่อ 3 ทาง ประกอบวาล์วน้ำ 2 หุนที่มีลักษณะเป็นก๊อกเล็ก ๆ ที่ให้มาเข้ากับข้อต่อ ต่อสายยางเข้ากับวาล์ว 2 หุน จากนั้นหมุนข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

          3. แกะพลาสติกหุ้มไส้กรองออก แล้วนำไส้กรองทั้ง 3 ใส่เข้าไปในกระบอกไส้กรอง ใช้ประแจหมุนกระบอกไส้กรองให้แน่น โดยให้หมุนจากขวาไปซ้าย

          4. นำข้อต่อพลาสติกสีขาวร้อยเข้ากับปลายสายยางอีกขั้วที่ต่อไว้ แล้วต่อเข้ากับทางน้ำเข้าของเครื่องกรอง หมุนข้อต่อให้แน่น

          5. นำฐานยึดก๊อกพลาสติกสีขาววางทาบกับตำแหน่งที่จะติดเครื่องกรอง เจาะผนังส่วนที่จะติด แล้วนำตะปูเกลียวหมุนติดฐานยึดกับรูที่เจาะไว้ให้แน่น

          6. นำก๊อกน้ำใส่เข้ากับฐานยึดก๊อก จากนั้นต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อก หมุนข้อต่อให้แน่น จากนั้นนำปลายสายยางอีกข้างต่อเข้ากับทางเข้า-ออกของเครื่องกรองน้ำก็เสร็จเรียบร้อย แต่ก่อนจะใช้งานควรเปิดน้ำล้างระบบลงถังก่อนสัก 2-3 ถัง หรือจนกว่าน้ำที่ออกมาจะใสสะอาด

รุ่นเครื่องกรองน้ำที่อยากแนะนำ

     1. เครื่องกรองน้ำ Panasonic PJ-5RF

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก panasonic.com

          เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กกะทัดรัด แต่คุณสมบัติไม่ธรรมดา โดยไส้กรองเป็นแบบ Powered Activated Carbon กรองได้ทั้งสารคลอรีนและสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำ ส่วนความสามารถในการกรองน้ำอยู่ที่ 4.5 ลิตรต่อนาที กรองน้ำได้ 8,000-10,000 ลิตร เหมาะสำหรับใช้คนเดียวในหอพักหรือคอนโด ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการติดตั้ง และมีพื้นที่จำกัด  ราคาประมาณ 1,500 บาท

     2. เครื่องกรองน้ำ Mazuma EC-33 Extra Clean

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก officemate.co.th
 
          เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ตัวกระบอกทำจากพลาสติก ไม่เป็นสนิม ทนแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมี เครื่องกรองน้ำยี่ห้อนี้เราจะเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้า เป็นเครื่องกรองน้ำราคากลาง ๆ ที่สามารถหาซื้อไส้กรองได้ง่าย ขนาดตัวเครื่องไม่ใหญ่มาก เหมาะกับการใช้กรองน้ำในครอบครัวที่มีสมาชิก 2-4 คน ราคาประมาณ 1,900 บาท

     3. เครื่องกรองน้ำ Aquatek USA รุ่น AM100 UF

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก afmfilter.com

          เครื่องกรองน้ำดีไซน์สวย ทันสมัย มีระบบกรอง 4 ขั้นตอน มาตรฐานจากอเมริกา โดยขั้นตอนหลักจะเป็นแบบ Ultrafiltration Membrane มีความละเอียดในการกรองสูงถึง 0.01 ไมครอน ช่วยกำจัดได้ทั้งสิ่งสกปรก สารเคมี สารแขวนลอยต่าง ๆ  เชื้อแบคทีเรีย และไวรัส แต่ยังคงแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพไว้ได้ ราคาประมาณ 1,900 บาท

     4. เครื่องกรองน้ำ Treatton รุ่น Aqua Clean

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก filtersupply

          เครื่องกรองน้ำระบบเซรามิก 5 ขั้นตอน ความสามารถในการกรองละเอียดถึง 0.3 ไมครอน ช่วยให้น้ำสะอาด ปราศจากฝุ่นผง แบคทีเรีย รวมถึงสารแขวนลอยในน้ำ แต่ระบบเซรามิกก็มีข้อเสียเล็กน้อย เพราะการกรองน้ำจะช้ากว่าไส้กรองทั่วไป เช่น ไส้กรองคาร์บอน ดังนั้นอาจไม่เหมาะกับการกรองน้ำบาดาล แต่เหมาะกับการกรองน้ำที่ผ่านการบำบัดมาแล้วขั้นหนึ่งอย่างน้ำประปามากกว่า ส่วนราคาเครื่องกรองน้ำตัวนี้ ประมาณ 2,550 บาท

     5. เครื่องกรองน้ำ Uni Pure รุ่น UF 5

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก filtersupply.in.th

          ตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ 5 ขั้นตอน สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.01 ไมครอน ช่วยกำจัดได้ทั้งแบคทีเรียและสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และตัวเครื่องก็มีขนาดปานกลาง เหมาะกับการใช้กรองน้ำดื่มในครัวเรือน และราคาก็ไม่แรงค่ะ เพียง 2,950 บาท

     6. เครื่องกรองน้ำ Colandas รุ่น ROO1D

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก colandas

          เครื่องกรองน้ำ RO แบบ 5 ขั้นตอน กำลังผลิตประมาณ 200 ลิตรต่อวัน มีถังเก็บน้ำขนาด 12 ลิตร การกรองที่มีความละเอียด 0.0001 ไมครอน ช่วยดักจับและกำจัดตะกอน สารแขวนลอย คลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ กลิ่น สี รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงสารเคมีที่เป็นอันตราย และลดความกระด้างของน้ำ ราคาประมาณ 2,990 บาท  

     7. เครื่องกรองน้ำ Turbora รุ่น 3-CRS

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก robinson.co.th

          เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ผ่านไส้กรองคาร์บอน เรซิน และเซรามิก สามารถกรองกลิ่น สี สารอนินทรีย์บางชนิด ฝุ่นผง เชื้อโรค และสารตกค้างในน้ำ รวมไปถึงสารแขวนลอยอนุภาคขนาดเล็ก ปรับน้ำให้มีรสชาติที่เหมาะแก่การดื่ม ขนาดกะทัดรัด ดีไซน์เรียบง่าย เหมาะกับการใช้กรองน้ำในครอบครัวขนาดเล็ก ราคาประมาณ 3,290 บาท

     8. เครื่องกรองน้ำ Clarte รุ่น WP57UF

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก clartethailand

          เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ความละเอียดในการกรอง 0.01 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรก ฝุ่นผงที่มากับน้ำ ตะกอน ตะไคร่น้ำ และช่วยกรองกลิ่นคลอรีน กรองสี เคมีต่าง ๆ ได้ ส่วนก๊อกน้ำทำจากเซรามิก ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานยาวนาน ราคาประมาณ 5,990 บาท

     9. เครื่องกรองน้ำ 3M Countertop

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก 3mdelivery.com

          เครื่องกรองน้ำรุ่นตั้งโต๊ะ ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งเองง่าย ๆ ดีไซน์สวย ทันสมัย ความสามารถในการกรอง 0.5 ไมครอน ด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนกัมมันต์อัดแท่ง สิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์ กรองสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค รวมไปถึงสารอันตรายต่าง ๆ เช่น สารตะกั่วและสารปรอท และกรองน้ำได้ 2,800 ลิตร อัตราไหล 2.0 ลิตรต่อนาที แรงดันน้ำสูง 120 PSI และมีวาล์วที่ตัวเครื่อง อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองอีกด้วย ราคาประมาณ 7,590 บาท

     10. เครื่องกรองน้ำ Mi Water Purifier 2

เครื่องกรองน้ำ
ภาพจาก central

          เครื่องกรองน้ำจากแบรนด์จีน มีระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ และเช็กค่า TDS ผ่านแอปฯ Mi Water Purifier ได้เลย ส่วนตัวกรองเป็นระบบ RO ขั้นสูง สามารถกรองอนุภาคและกำจัดสารที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมโครมิเตอร์ ผลิตน้ำได้ 1.4 ลิตรต่อนาที แรงดันน้ำอยู่ที่ 0.1-0.4 Mpa ความจุน้ำ 1,200 ลิตร ทว่าด้วยคุณสมบัติดังที่กล่าวมา ก็ทำให้สนนราคาเครื่องกรองน้ำเครื่องนี้แรงไม่เบา ประมาณ 17,900 บาท

          สำหรับคนที่กำลังจะซื้อเครื่องกรองน้ำ แต่ยังไม่รู้ว่าเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อไหนดี แล้วจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำเองยังไง ก็ลองนำข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไปพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อกันนะคะ เพื่อให้ได้เครื่องกรองน้ำที่เหมาะกับการใช้งานและคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก allaboutwater, wellnessmama, การประปานครหลวง และ officemate

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 เครื่องกรองน้ำ พร้อมวิธีซื้อและติดตั้งเอง เพื่อน้ำสะอาด ดื่มได้อย่างปลอดภัย อัปเดตล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:50:27 246,341 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP