ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดีปี 2560 มีวันไหนบ้างมาดูกัน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2560
ข้อมูล Content จาก www.horoworld.com ดูดวงแบบ Exclusive โทร 1900-1900-52

          ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2560 อยากดูฤกษ์ดีไว้เตรียมขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดีปี 2560 มาดู ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สำหรับเตรียมพิธีการทำบุญบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่หรือวันเปิดร้านค้ากันค่ะ

          สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี วันนี้กระปุกดอทคอมมีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดีปี 2560 โดย อ.ภู่ คชสาร หมอดูชื่อดังแห่ง Horoworld.com มาฝาก สำหรับคนที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ ปี 60 ทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน สร้างบ้าน เปิดร้านค้า กิจการ มาเช็กฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดีปี 2560 กันเลยค่ะ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ปี 2560

        ฤกษ์ดีวันมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเปิดกิจการใหม่ ประจำปี 2560 โดย อ.ภู่ คชสาร หมอดูชื่อดังแห่ง Horoworld.com

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนมกราคม ปี 2560

          - ฤกษ์ดี วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 09:43-11:42 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน บริษัท จะเจริญรุ่งเรือง

          - ฤกษ์ดี วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09:27-11:26 น. เปิดกิจการขนาดใหญ่ ร้านเพชร ร้านทอง ห้างร้านต่าง ๆ จะเจริญก้าวหน้า
   
          - ฤกษ์ดี วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 14:38-15:49 น. เปิดกิจการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าเป็นกลุ่มของคุณผู้หญิง เครื่องประดับ ร้านอาหาร จะเป็นการดีที่สุด การหมั่นหมายและการสมรส ก็ใช้วันนี้ถือว่าดีที่สุด

          - ฤกษ์ดี วันที่ 30 มกราคม 2560  เวลา 13:46-14:57 น. ใช้ในการติดต่อประสานงาน ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตา เกื้อกูล เปิดบริษัทห้างร้านก็นับว่าเป็นวันเวลาที่ดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

          - ฤกษ์ดี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:53-16:52 น. ใช้ในการเปิดกิจการ ห้างร้านต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงถาวรของกิจการการงานนั้น ๆ

          - ฤกษ์ดี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:43-13:54 น. เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการเปิดห้างร้าน ร้านเสริมสวย สถานบันเสริมความงาม สถานบันเทิง นอกจากนั้นยังเหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่

          - ฤกษ์ดี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:23-13:34 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่หรือจะเป็นการออกรถใหม่ในฤกษ์เวลานี้นับเป็นมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนมีนาคม ปี 2560

          - ฤกษ์ดี วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 05:59-07:54 น. ประกอบพิธีมงคลตอกเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่นับว่าเป็นฤกษ์ที่เป็นมงคล

          - ฤกษ์ดี วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 11:15-12:26 น. จะทำการเป็นมงคลอันใดนับว่าดีไปเสียหมด ไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น

          - ฤกษ์ดี วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09:03-10:38 น. เหมาะกับการเริ่มต้นปลูกอาคารบ้านเรือน เป็นบริษัทการเงิน การค้าอุตสากรรม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนเมษายน ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 08:51-10:26 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่ 

          - ฤกษ์ดี วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 07:56-09:31 น. ทำพิธีสู่ขอ ทำพิธีหมั้น นับเป็นฤกษ์ดี การขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเสาเอกก็อยู่ในจังหวะเวลานี้ดีที่สุด

          - ฤกษ์ดี วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08:45-09:56 น. เปิดกิจการขนาดใหญ่ ร้านเพชร ร้านทอง ห้างร้านต่าง ๆ จะเจริญก้าวหน้า

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนพฤษภาคม ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:22-09:33 น. เปิดกิจการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะร้านเครื่องประดับ ร้านอาหาร ห้างร้าน ร้านสะดวกซื้อ จะเป็นการดี

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:39-10:38 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน บริษัท จะเจริญรุ่งเรือง

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:26-10:25 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:08-10:07 น. ใช้ในการติดต่อประสานงาน ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตา เกื้อกูล เปิดบริษัทห้างร้านก็นับว่าเป็นวันเวลาที่ดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนมิถุนายน ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 07:31-09:30 น. เหมาะกับการเริ่มต้นปลูกอาคารบ้านเรือน ยกเสาเอก หรือขึ้นบ้านใหม่

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 05:45-06:54 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก เปิดกิจการต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:41-08:40 น. ทำพิธีสู่ขอ ทำพิธีหมั้น นับเป็นฤกษ์ดี การขึ้นบ้านใหม่ นำพระพุทธรูปเข้ามาบ้านใหม่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนกรกฎาคม ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:23-8:22 น. เปิดกิจการห้างร้านต่าง ๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนสิงหาคม ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 06:32-08:55 น. ใช้ช่วงเวลานี้ในการติดต่อประสานงานเรื่องงานจะมีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนั้นยังใช้ในการพูดคุยให้คนที่ติดต่อด้วยนั้นเกื้อกูล เมตตาคุณ

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 06:17-08:08 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก เปิดกิจการต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนกันยายน ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 15:08-17:07 น. ติดต่อเจรจาการงานจะประสบความสำเร็จ การต่อรองเรื่องธุรกิจในห่วงเวลานี้คุณจะได้เปรียบ นัดเซ็นสัญญาจะผ่านพ้นไปด้วยดี

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13:30-15:29 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วจะประสบผลสำเร็จ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนตุลาคม ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 12:28-13:33 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่ 

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 12:17-13:22 น. จะทำการอันใดในฤกษ์นี้นับว่าดีที่สุด ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอก เปิดกิจการห้างร้านต่าง ๆ จะเป็นมงคล

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนพฤศจิกายน ปี 2560

          -  ฤกษ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:47-11:53 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วจะประสบผลสำเร็จ การเข้าหาพบปะผู้ใหญ่จะได้รับการเกื้อกูล

          -  ฤกษ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:53-9:32 น. เปิดกิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นับว่าดี ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกนับว่าดีที่สุด

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนธันวาคม ปี 2560

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 19:42-22:35 น. นับเป็นฤกษ์เวลาในการคุยธุรกิจนอกรอบ การหารือ หาข้อตกลงนอกรอบ การพูดคุยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะมีผลสำเร็จ

          -  ฤกษ์ดี วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 19:17-21:09 น. ฤกษ์เฉลิมฉลอง เช่น พิธีการแต่งงาน เป็นต้น ใครที่จะนัดคุยธุรกิจในช่วงเวลานี้ก็มีมุมที่จะประสบผลสำเร็จ


HoroWorld ดูดวงสดกับหมอดูโฮโรเวิลด์ที่นี่ 24 ชม. โทร. 1900-111-080 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดีปี 2560 มีวันไหนบ้างมาดูกัน โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 16:14:46 426,849 อ่าน
TOP