x close

12 แบบบ้านประหยัดพลังงาน พร้อมผังพื้นที่และราคาก่อสร้าง

          บ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบบ้าน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมผังพื้นที่และราคาก่อสร้าง มีทั้งแบบบ้านชั้นเดียวและสองชั้น

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

          ปัจจุบันจำนวนสถิติประชากรในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 15% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีจำนวนบ้านก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้พัฒนาแบบบ้านประหยัดพลังงานสำหรับประชาชนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้าน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น จาก 12 แบบบ้านประหยัดพลังงานที่สามารถนำไปใช้สร้างได้จริงและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้

บ้านดีดีรักษ์ดิน


1. บ้านดีดีรักษ์ดิน 1

          บ้านชั้นเดียวหลังเล็กสำหรับการเริ่มต้นครอบครัว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 126 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ โถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง (ห้องนั่งเล่น+รับประทานอาหาร) ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 1.78 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์)


แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

2. บ้านดีดีรักษ์ดิน 2

          บ้านชั้นเดียวหลังเล็กที่มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขในครอบครัว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 171.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.02 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

          - ชมแบบบ้าน "บ้านดีดีรักษ์ดิน 2" และรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

3. บ้านดีดีรักษ์ดิน 3

          บ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ สำหรับรองรับครอบครัวขยาย ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 226 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

          - ชมแบบบ้าน "บ้านดีดีรักษ์ดิน 3" และรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

บ้านดีดีรักษ์น้ำ


4. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 1

          บ้านใต้ถุุนสูงขนาดเล็ก ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ครอบครัวไซซ์มินิ พื้นที่ใช้สอยรวม 236.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.10 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 


แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

5. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 2

          บ้านใต้ถุนสูงหมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมกวนใจ สำหรับครอบครัวเริ่มต้น พื้นที่ใช้สอยรวม 291 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว+พื้นที่เตรียมอาหาร โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 


แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

6. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 3

          บ้านใต้ถุนสูงขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยรวม 365 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัว+พื้นที่เตรียมอาหาร โถงอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 2-4 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 3.49 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

++++++++++++++++++++++++++++++

บ้านดีดีรักษ์ฟ้า


7. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1

          บ้าน 2 ชั้นที่ออกแบบตามความต้องการของคนเมือง พื้นที่ใช้สอยรวม 215 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.60 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 


แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

8. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2

          บ้าน 2 ชั้นที่ถูกขยายพื้นที่พักผ่อนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พื้นที่ใช้สอยรวม 215 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.50 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 


แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

9. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3

          บ้าน 2 ชั้นที่ถูกขยายพื้นที่พักผ่อนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พื้นที่ใช้สอยรวม 281.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 3 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 


แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

10. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4

          บ้าน 2 ชั้น สร้างมุมส่วนตัวให้ทุกคนในครอบครัว พื้นที่ใช้สอยรวม 281.5 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัว โถงอเนกประสงค์ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.76 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

บ้านดีดีรักษ์กัน


11. บ้านดีดีรักษ์กัน 1

          บ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น จัดพื้นที่ใช้สอยให้พอดีกับครอบครัว พื้นที่ใช้สอยรวม 194 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โถงอเนกประสงค์ 2 ห้อง ห้องครัว ห้องเก็บของ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 1-2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 1.81 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 


แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

++++++++++++++++++++++++++++++

12. บ้านดีดีรักษ์กัน 2

          บ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น ให้ครอบครัวใหญ่ได้ใกล้กันมากขึ้น พื้นที่ใช้สอยรวม 280 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โถงอเนกประสงค์ 2 ห้อง ห้องครัว ห้องเก็บของ ส่วนซักล้าง และที่จอดรถ 2 คัน ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์) 

          - ชมแบบบ้าน "บ้านดีดีรักษ์กัน 2 " และรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน

          เรียกได้ว่าแบบบ้านประหยัดพลังงานเป็นแบบบ้านที่น่าสนใจมากทีเดียว เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดไฟและน้ำในระยะยาวแล้ว ยังเป็นบ้านที่มีบรรยากาศสบายเข้ากับอากาศเมืองไทย แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ใครสนใจแบบบ้านไหนก็ลองนำไปพิจารณากันได้นะคะ 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก DEDE HOME, แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน และ กระทรวงพลังงาน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
12 แบบบ้านประหยัดพลังงาน พร้อมผังพื้นที่และราคาก่อสร้าง อัปเดตล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:31:54 198,199 อ่าน
TOP