x close

วิธีป้องกันไฟดูดช่วงหน้าฝน ก่อนคนในบ้านเป็นอันตราย

          วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด อันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว
ไฟฟ้าดูด

          หากพูดถึงปัญหาที่มาพร้อมกับ หน้าฝน หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะ แต่นอกเหนือจากนี้ที่อยากให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปัญหาเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าดูด ซึ่งในวันนี้เราก็มีวิธีป้องกันไฟฟ้าดูด รวมถึงวิธีช่วยคนถูกไฟฟ้าดูด มาฝากกันค่ะ

ไฟฟ้าดูด คืออะไร


          ไฟดูด คือ การที่ร่างกายสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าที่มีการรั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า จากนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าร่างกายก็ไหลผ่านสู่พื้นดิน ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งและเกิดความเสียหาย จากนั้นจะมีอาการชัก หมดสติ และมีแผลไหม้ รวมถึงอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิต 

วิธีช่วยคนโดนไฟฟ้าดูด 


ไฟฟ้าดูด

          - โทร. แจ้งสายด่วน 1669
          - ห้ามใช้มือเปล่าแตะต้องผู้ประสบภัยเด็ดขาด 
          - รีบตัดกระแสไฟในที่เกิดเหตุทันที แต่หากเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงควรแจ้งการไฟฟ้าให้ตัดไฟ 
          - ใช้วัสดุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า เช่น ถุงมือยาง พลาสติกแห้ง ไม้ สายยาง หรือผ้าแห้งพันมือให้หนา เขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ประสบภัย หรือผลักตัวผู้ประสบภัยให้หลุดออกมาโดยเร็ว 
          - รีบนำตัวผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลทันที 

วิธีป้องกันไฟดูด


ไฟฟ้าดูด

          1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
          2. ห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนบนที่ชื้นแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
          3. เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำและบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะเป็นพิเศษ เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำให้ได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัยควรสวมรองเท้าทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ชื้นแฉะ จะช่วยป้องกันไฟฟ้าดูดได้
          4. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
          5. กรณีน้ำท่วมบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
          6. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

การป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า


          1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม

          2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

          3. โค่นต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับหรือเกี่ยวสายไฟขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว  

          4. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ ปลดปลั๊กไฟ และสับคัตเอาต์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้งและสวมรองเท้ายาง

          5. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้า รวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด

          6. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดด้วยการปั๊มหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีป้องกันไฟดูดช่วงหน้าฝน ก่อนคนในบ้านเป็นอันตราย อัปเดตล่าสุด 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13:36:05 47,945 อ่าน
TOP