x close

วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตร เสริมดวงการงานให้พุ่งแรง ทำอะไรก็เฮง !

          วิธีจัดโต๊ะทำงาน 12 ปีนักษัตร เสริมดวงการงานให้พุ่งแรง มีหลักการจัดโต๊ะทำงานอย่างไร มาดู วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตรกันค่ะ 

          ใครอยากให้งานปัง เจ้านายเมตตา มาทางนี้เลย วันนี้ อ.ประธาน นักพยากรณ์ประจำเว็บ Horoworld.com เผย วิธีจัดโต๊ะทำงานให้ได้เลื่อนตำแหน่ง มีงานมั่นคง เจ้านายและเพื่อนร่วมงานรักใคร่ มีไอเดียสร้างสรรค์กระฉูด ต้องจัดแบบไหน อย่างไร..มาดู !!!

          ความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร หรือการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สามารถมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้รอบรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานและบริหารคน และเป็นบุคลากรสำคัญที่องค์กรต้องการ นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในองค์กร 

          จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรมีความเพียบพร้อม การจัดฮวงจุ้ยก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนเร่งให้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วมากขึ้นเป็นทวีคูณ เร่งให้บุคลากรมีความตื่นตัว มีสติใช้ปัญญาอยู่กับการปฏิบัติงาน ช่วยดึงศักยภาพออกมาแทบทุกด้าน ส่งผลให้ผลงานโดดเด่นผิดพลาดน้อย ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสูง ๆ ขึ้นไปไม่สิ้นสุด เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ทำงานไปมีแต่ความสุขใจสุขกาย ส่งผลให้การดำเนินชีวิตโดยรวมประสบความสำเร็จ เป็นอานิสงส์จากการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง จึงเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มชนที่ต้องการความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง การได้รับการยอมรับ การยกย่องการเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีในหน้าที่การงาน ในงานที่รับผิดชอบ จึงไม่แปลกที่คนทั่วโลกนิยมกันมากในสมัยนี้

วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตร

          การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรได้รับความเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานรอบข้าง ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี การจัดโต๊ะจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยหลักวิชาผังแปดทิศ ที่แบ่งพื้นที่ห้องออกเป็นเก้าช่องเท่า ๆ กัน แต่ละช่องของพื้นที่จะแสดงความปรารถนาประจำพื้นที่ในแต่ละตำแหน่งต่างกัน มีความหมายที่แน่นอน แต่ละพื้นที่ที่ถูกแบ่งจะแสดงออกให้เห็นถึงพลังชี่ต่าง ๆ เป็นการทำงานของพลังงานธาตุทั้งห้า ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ เป็นพลังงานที่ส่งเสริม ควบคุม และทำลาย ไปในตัวพร้อม ๆ กัน เราอาศัยพลังเหล่านี้มาเสริมสร้าง มาปรับความสมดุลของพลัง ขจัดพลังร้าย เสริมพลังดี ให้กับพื้นที่หรือบุคลากรเป็นผู้ที่ได้รับ

วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตร

          การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงต้องรู้วันเดือนปีเกิด เพื่อรู้รหัสประจำตัว รู้ดวงพื้นที่ รู้ดวงคน ก็จะรู้ว่าบุคลากรคนนี้ควรจะจัดโต๊ะอย่างไร ควรหันหน้าไปทิศไหน เพื่อต้อนรับกับพลังงานที่ก่อเกิดส่งเสริมหรือหลีกเลี่ยงพลังทำลาย โดยควบคุมให้พลังสมดุลตลอดเวลา ซึ่งต้องให้เคล็ดเข้าช่วยในบางกรณี บางกรณีก็ไม่ต้องใช้ แล้วแต่ข้อมูลของบุคลากร และดวงพื้นที่เข้ากันได้พอเหมาะ พลังงานธรรมชาติก็จะส่งผลให้เต็มที่ ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ตามมาไม่ขาดสาย

วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตร

          วิธีคำนวณหารหัสประจำตัวของตนเอง ให้ใช้ พ.ศ. ที่เกิด ลบด้วยตัวเลข 543 จะได้ผลลัพธ์เป็น ค.ศ. แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้บวกกันทุกตัว จนได้เป็นเลขตัวเดียว ผู้ชายให้นำผลลัพธ์ไปลบ (-) ด้วยเลข 11 ถ้าลบแล้วผลลัพธ์ได้เป็นเลข 5 ให้ใช้เลข 2 เป็นรหัสประจำตัว ผู้หญิงให้นำผลลัพธ์ไปบวก (+) กับตัวเลข 4 ถ้าบวกแล้วผลลัพธ์ได้เลข 5 ให้ใช้เลข 8 เป็นรหัสประจำตัว และถ้าบวกลบแล้วได้ตัวเลขอื่น ๆ ก็ให้ใช้เป็นเลขรหัสไปเลย

          วิธีหาดวงพื้นที่หรือจัดโต๊ะทำงาน ต้องรู้ว่าหันหน้าโต๊ะไปทางทิศไหน โดยคำนึงด้านหน้าโล่ง ด้านซ้ายเคลื่อนไหวได้ เช่น ทางเดินเข้า-ออกโต๊ะสะดวก ด้านหลังมั่นคง (ไม่เคลื่อนไหว) ด้านขวาสงบนิ่ง วางของไม่สูงมากนัก เพื่อต้อนรับกับพลังงานที่ดี ส่งเสริมและขจัดพลังร้ายในตัว

          หรือหากไม่สามารถจัดโต๊ะนั่งทำงานตามหลักที่แนะนำได้ก็ให้ใช้นักษัตรประจำปีเกิดของตัวเองมาวางในตำแหน่งทิศที่มังกรดี ทิศอันเป็นมงคลที่ให้คุณ อย่างเช่น คนเกิดปีชวด ใช้สัญลักษณ์หนูมาวางบนโต๊ะ เพื่อกระตุ้นพลังมงคลพลังดีให้กับคนนั่งโต๊ะนั้น ๆ 

          - คนเกิดปีฉลู : ให้ใช้สัญลักษณ์วัว

          - คนเกิดปีขาล : ให้ใช้สัญลักษณ์เสือ

          - คนเกิดปีเถาะ : ให้ใช้สัญลักษณ์กระต่าย

          - คนเกิดปีมะโรง : ให้ใช้สัญลักษณ์งูใหญ่

          - คนเกิดปีมะเส็ง : ให้ใช้สัญลักษณ์งูเล็ก

          - คนเกิดปีมะเมีย : ให้ใช้สัญลักษณ์ม้า

          - คนเกิดปีมะแม : ให้ใช้สัญลักษณ์แพะ

          - คนเกิดปีวอก : ให้ใช้สัญลักษณ์ลิง

          - คนเกิดปีระกา : ให้ใช้สัญลักษณ์ไก่

          - คนเกิดปีจอ : ให้ใช้สัญลักษณ์หมาหรือรูปหมา

          - คนเกิดปีกุน : ให้ใช้สัญลักษณ์หมู 

          สัญลักษณ์ทั้งสิบสองนักษัตรควรทำด้วยทองดีที่สุด หรือทองแดงรองลงมา หรือใช้สีเสื้อผ้าที่ไม่ขัดกับวันเกิดของตัวเอง อย่างเช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้เสื้อผ้าสีฟ้า สีน้ำเงิน, คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้สีแดง, คนเกิดวันอังคารไม่ควรใช้สีเหลือง, คนเกิดวันพุธไม่ควรใช้สีชมพู, คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้สีดำ, คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรใช้สีขาวนวล และคนเกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้สีเขียว เป็นต้น

          หากบุคลากรสามารถจัดพื้นที่จัดโต๊ะได้ ก็ให้ใช้ผังแปดทิศตามตำแหน่งในรูปข้างล่างนี้

วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตร

          โดยให้เลือกพื้นที่หมายเลข 4, 9, 3 หรือ 1, 8, 3, 4, 9 สำหรับห้องทำงาน

          แต่โดยทั่วไปบุคลากรไม่สามารถเลือกพื้นที่หรือเลือกตำแหน่งวางโต๊ะทำงานได้ตามหลักฮวงจุ้ยที่แนะนำเสมอไป ดังนั้นบุคลากรควรมีทางเลือกที่เหมาะสมกว่าเท่าที่ทำได้ ง่ายที่สุดเลือกใช้สัญลักษณ์นักษัตรประจำปีเกิดของตัวเองวางบนโต๊ะในตำแหน่งแห่งทิศที่ถูกต้องตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

          ตามแผนภูมิทิศทางสิบสองนักษัตร

วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตร

           ทิศทางสิบสองนักษัตร

           - ราศีชวด ระหว่าง 345-15 องศา

           - ราศีฉลู ระหว่าง 15-45 องศา 

           - ราศีขาล ระหว่าง 45-75 องศา 

           - ราศีเถาะ ระหว่าง 75-105 องศา 

           - ราศีมะโรง ระหว่าง 105-135 องศา 

           - ราศีมะเส็ง ระหว่าง 135-165 องศา 

           - ราศีมะเมีย ระหว่าง 165-195 องศา 

           - ราศีมะแม ระหว่าง 195-225 องศา 

           - ราศีวอก ระหว่าง 225-255 องศา 

           - ราศีระกา ระหว่าง 255-285 องศา 

           - ราศีจอ ระหว่าง 285-315 องศา 

           - ราศีกุน ระหว่าง 315-345 องศา 

          ให้วางสัญลักษณ์นักษัตรของตนเองให้ตรงกับองศาที่ให้มาตามทิศจริงที่โต๊ะทำงานของแต่ละคน ทำตามนี้ทุกคนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามใจปรารถนาในที่สุด รวมองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย บุคลากรต้องมีจิตบริสุทธิ์และทำงานเต็มความสามารถด้วยนะ การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงเกิดอานิสงส์ดังกล่าวรับรีวิวโครงการบ้านใหม่ คอนโดเปิดตัว ของแต่งบ้าน อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน หรืออื่น ๆ รับทำการตลาดด้วย Social Network, Content Marketing คลิกเลย
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตร เสริมดวงการงานให้พุ่งแรง ทำอะไรก็เฮง ! อัปเดตล่าสุด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10:11:08 61,549 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP