x close

วิธีจัดโต๊ะทำงาน 12 ปีนักษัตร เสริมดวงการงานให้พุ่งแรง ทำอะไรก็เฮง !

          วิธีจัดโต๊ะทำงาน 12 ปีนักษัตร เสริมดวงการงานให้พุ่งแรง มีหลักการจัดโต๊ะทำงานอย่างไร มาดู วิธีจัดโต๊ะทำงานตามปีนักษัตรกันค่ะ 

          ใครอยากให้งานปัง เจ้านายเมตตา มาทางนี้เลย วันนี้ อ.ประธาน นักพยากรณ์ประจำเว็บ Horoworld.com เผย วิธีจัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ยทั้ง 12 ปีนักษัตรให้ได้เลื่อนตำแหน่ง มีงานมั่นคง เจ้านายและเพื่อนร่วมงานรักใคร่ มีไอเดียสร้างสรรค์กระฉูด ต้องจัดแบบไหน อย่างไร..มาดู !!!

          ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร หรือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สามารถมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้รอบรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานและบริหารคน และเป็นบุคลากรสำคัญที่องค์กรต้องการ นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในองค์กร 

          จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรมีความเพียบพร้อม การจัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ยก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนเร่งให้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วมากขึ้นเป็นทวีคูณ เร่งให้บุคลากรมีความตื่นตัว มีสติ ใช้ปัญญาอยู่กับการปฏิบัติงาน ช่วยดึงศักยภาพออกมาแทบทุกด้าน ส่งผลให้ผลงานโดดเด่นผิดพลาดน้อย ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสูง ๆ ขึ้นไปไม่สิ้นสุด เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความสุขใจสุขกาย ส่งผลให้การดำเนินชีวิตโดยรวมประสบความสำเร็จ เป็นอานิสงส์จากการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง จึงเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มชนที่ต้องการความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง การได้รับการยอมรับ การยกย่องเชิดชูเกียรติยศศักดิ์ศรีในหน้าที่การงาน ในงานที่รับผิดชอบ จึงไม่แปลกที่คนทั่วโลกนิยมกันมากในสมัยนี้

วิธีจัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ย

          การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานรอบข้าง ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี การจัดโต๊ะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักวิชาผังแปดทิศ แบ่งพื้นที่ห้องออกเป็นเก้าช่องเท่า ๆ กัน แต่ละช่องของพื้นที่จะแสดงความปรารถนาประจำพื้นที่ในแต่ละตำแหน่งต่างกัน มีความหมายที่แน่นอน แต่ละพื้นที่ที่ถูกแบ่งจะแสดงออกให้เห็นถึงพลังชี่ต่าง ๆ เป็นการทำงานของพลังงานธาตุทั้งห้า ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ เป็นพลังงานที่ส่งเสริม ควบคุม และทำลาย ไปในตัวพร้อม ๆ กัน เราอาศัยพลังเหล่านี้มาเสริมสร้าง มาปรับความสมดุลของพลัง ขจัดพลังร้าย เสริมพลังดี ให้กับพื้นที่หรือบุคลากรเป็นผู้ที่ได้รับ

          ทั้งนี้ การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจึงต้องรู้วันเดือนปีเกิด เพื่อรู้รหัสประจำตัว รู้ดวงพื้นที่ รู้ดวงคน ก็จะรู้ว่าบุคลากรคนนี้ควรจะจัดโต๊ะอย่างไร ควรหันหน้าไปทิศไหน เพื่อต้อนรับพลังงานที่ก่อเกิดส่งเสริมหรือหลีกเลี่ยงพลังทำลาย โดยควบคุมให้พลังสมดุลตลอดเวลา ซึ่งต้องให้เคล็ดเข้าช่วยในบางกรณี บางกรณีก็ไม่ต้องใช้ แล้วแต่ข้อมูลของบุคลากรและดวงพื้นที่ที่เข้ากันได้พอเหมาะ พลังงานธรรมชาติก็จะส่งผลให้เต็มที่ ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ตามมาไม่ขาดสาย

วิธีคำนวณหารหัสประจำตัวของตนเอง


          วิธีคำนวณหารหัสประจำตัวของตนเอง ให้ใช้ พ.ศ. ที่เกิด ลบด้วยตัวเลข 543 จะได้ผลลัพธ์เป็น ค.ศ. แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้บวกกันทุกตัวจนได้เป็นเลขตัวเดียว ผู้ชายให้นำผลลัพธ์ไปลบ (-) ด้วยเลข 11 ถ้าลบแล้วผลลัพธ์ได้เป็นเลข 5 ให้ใช้เลข 2 เป็นรหัสประจำตัว ผู้หญิงให้นำผลลัพธ์ไปบวก (+) กับตัวเลข 4 ถ้าบวกแล้วผลลัพธ์ได้เลข 5 ให้ใช้เลข 8 เป็นรหัสประจำตัว และถ้าบวกลบแล้วได้ตัวเลขอื่น ๆ ก็ให้ใช้เป็นเลขรหัสไปเลย

วิธีหาดวงพื้นที่หรือจัดโต๊ะทำงาน


          วิธีหาดวงพื้นที่หรือจัดโต๊ะทำงาน ต้องรู้ว่าหันหน้าโต๊ะไปทางทิศไหน โดยคำนึงด้านหน้าโล่ง ด้านซ้ายเคลื่อนไหวได้ เช่น ทางเดินเข้า-ออกโต๊ะสะดวก ด้านหลังมั่นคง (ไม่เคลื่อนไหว) ด้านขวาสงบนิ่ง วางของไม่สูงมากนัก เพื่อต้อนรับพลังงานที่ดี ส่งเสริมและขจัดพลังร้ายในตัว

          หรือหากไม่สามารถจัดโต๊ะนั่งทำงานตามหลักที่แนะนำได้ก็ให้ใช้นักษัตรประจำปีเกิดของตัวเองมาวางในตำแหน่งทิศที่มังกรดี ทิศอันเป็นมงคลที่ให้คุณ เพื่อกระตุ้นพลังมงคลพลังดีให้กับคนนั่งโต๊ะนั้น ๆ 

          - คนเกิดปีชวด : ให้ใช้สัญลักษณ์หนู

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีฉลู : ให้ใช้สัญลักษณ์วัว

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีขาล : ให้ใช้สัญลักษณ์เสือ

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีเถาะ : ให้ใช้สัญลักษณ์กระต่าย

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีมะโรง : ให้ใช้สัญลักษณ์งูใหญ่

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีมะเส็ง : ให้ใช้สัญลักษณ์งูเล็ก

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีมะเมีย : ให้ใช้สัญลักษณ์ม้า

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีมะแม : ให้ใช้สัญลักษณ์แพะ

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีวอก : ให้ใช้สัญลักษณ์ลิง

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีระกา : ให้ใช้สัญลักษณ์ไก่

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีจอ : ให้ใช้สัญลักษณ์หมาหรือรูปหมา

ปีนักษัตร

          - คนเกิดปีกุน : ให้ใช้สัญลักษณ์หมู 

ปีนักษัตร

          สัญลักษณ์ทั้งสิบสองนักษัตรควรทำด้วยทองดีที่สุด หรือทองแดงรองลงมา หรือใช้สีเสื้อผ้าที่ไม่ขัดกับวันเกิดของตัวเอง อย่างเช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้เสื้อผ้าสีฟ้า สีน้ำเงิน, คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้สีแดง, คนเกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้สีเหลือง, คนเกิดวันพุธ ไม่ควรใช้สีชมพู, คนเกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้สีดำ, คนเกิดวันศุกร์ ไม่ควรใช้สีขาวนวล และคนเกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้สีเขียว เป็นต้น

          หากบุคลากรสามารถจัดพื้นที่จัดโต๊ะได้ก็ให้ใช้ผังแปดทิศตามตำแหน่งในรูปข้างล่างนี้

ผังแปดทิศ

          โดยให้เลือกพื้นที่หมายเลข 4, 9, 3 หรือ 1, 8, 3, 4, 9 สำหรับห้องทำงาน

          แต่โดยทั่วไปบุคลากรไม่สามารถเลือกพื้นที่หรือเลือกตำแหน่งวางโต๊ะทำงานได้ตามหลักฮวงจุ้ยที่แนะนำเสมอไป ดังนั้นบุคลากรควรมีทางเลือกที่เหมาะสมกว่าเท่าที่ทำได้ ง่ายที่สุดเลือกใช้สัญลักษณ์นักษัตรประจำปีเกิดของตัวเองวางบนโต๊ะในตำแหน่งแห่งทิศที่ถูกต้องตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

ตามแผนภูมิทิศทางสิบสองนักษัตร


แผนภูมิทิศทางสิบสองนักษัตร

ทิศทางสิบสองนักษัตร


           - ปีชวด ระหว่าง 345-15 องศา

           ปีฉลู ระหว่าง 15-45 องศา 

           ปีขาล ระหว่าง 45-75 องศา 

           ปีเถาะ ระหว่าง 75-105 องศา 

           ปีมะโรง ระหว่าง 105-135 องศา 

           ปีมะเส็ง ระหว่าง 135-165 องศา 

           ปีมะเมีย ระหว่าง 165-195 องศา 

           ปีมะแม ระหว่าง 195-225 องศา 

           ปีวอก ระหว่าง 225-255 องศา 

           ปีระกา ระหว่าง 255-285 องศา 

           ปีจอ ระหว่าง 285-315 องศา 

           ปีกุน ระหว่าง 315-345 องศา 

          ให้วางสัญลักษณ์นักษัตรของตนเองให้ตรงกับองศาที่ให้มาตามทิศจริงที่โต๊ะทำงานของแต่ละคน ทำตามนี้ทุกคนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามใจปรารถนาในที่สุด รวมองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย บุคลากรต้องมีจิตบริสุทธิ์และทำงานเต็มความสามารถด้วยนะ การจัดโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ยจึงเกิดอานิสงส์ดังกล่าว


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีจัดโต๊ะทำงาน 12 ปีนักษัตร เสริมดวงการงานให้พุ่งแรง ทำอะไรก็เฮง ! อัปเดตล่าสุด 6 มกราคม 2566 เวลา 14:41:05 130,650 อ่าน
TOP