x close

10 แบบบ้านใต้ถุนสูงราคาประหยัด แบบบ้านไทยประยุกต์ไว้ปลูกหนีน้ำท่วม

          แบบบ้านใต้ถุนสูง ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 10 แบบบ้านเน้นความประหยัด เข้ากับสภาพอากาศเมืองไทย และรองรับครอบครัวขยาย
แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          บ้านไทยในอดีตมักจะสร้างด้วยไม้และยกพื้นสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี เย็นสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม และยังสามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้มากมาย ทำให้ในปัจจุบัน บ้านใต้ถุนสูง ก็ยังคงเป็นแบบบ้านที่นิยมใช้ในหลายพื้นที่ แต่วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มาเสริมเพื่อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น แบบบ้านไทยพอเพียง ที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

          ซึ่ง แบบบ้านไทยพอเพียง แบ่งออกเป็นแบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 5 รูปแบบ และแบบบ้านสองชั้น จำนวน 5 รูปแบบ โดยเน้นด้านความประหยัด และประโยชน์ใช้สอยรองรับสภาพที่ตั้งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และเป็นแบบบ้านที่สามารถขยายพื้นที่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่ได้
 

          ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหาแบบบ้านไทยประยุกต์ มีความทันสมัย ราคาประหยัด และมีใต้ถุนแบบบ้านไทยในอดีต วันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำแบบบ้านไทยพอเพียงทั้ง 10 แบบมาให้ชมกันค่ะ
 

1. บ้านไทยพอเพียง 1

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 563,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 532,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 1 เพิ่มเติม คลิก

2. บ้านไทยพอเพียง 2

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 66 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 711,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 667,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 2 เพิ่มเติม คลิก

3. บ้านไทยพอเพียง 3

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,022,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 958,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 3 เพิ่มเติม คลิก

4. บ้านไทยพอเพียง 4

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 112 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,189,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,115,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 4 เพิ่มเติม คลิก

5. บ้านไทยพอเพียง 5

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง แปลนตัวแอล 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 108 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,152,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,083,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 5 เพิ่มเติม คลิก

6. บ้านไทยพอเพียง 6

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 626,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 595,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 6 เพิ่มเติม คลิก

7. บ้านไทยพอเพียง 7

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 104 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 848,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 787,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 7 เพิ่มเติม คลิก

8. บ้านไทยพอเพียง 8

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

          แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้า 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 104 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 927,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 864,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 8 เพิ่มเติม คลิก

9. บ้านไทยพอเพียง 9

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

           แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้าและด้านข้าง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 136 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,178,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,109,000 บาท
 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 9 เพิ่มเติม คลิก

10. บ้านไทยพอเพียง 10

แบบบ้านไม้ใต้ถุน

แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้า 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 136 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,211,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,132,000 บาท

 

อ่านรายละเอียด บ้านไทยพอเพียง 10 เพิ่มเติม คลิก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
10 แบบบ้านใต้ถุนสูงราคาประหยัด แบบบ้านไทยประยุกต์ไว้ปลูกหนีน้ำท่วม อัปเดตล่าสุด 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:03:09 185,187 อ่าน
TOP