x close

10 แบบบ้านใต้ถุนสูงราคาประหยัด แบบบ้านไทยประยุกต์ไว้ปลูกหนีน้ำท่วม

แบบบ้านใต้ถุนสูง ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 10 แบบบ้านเน้นความประหยัด เข้ากับสภาพอากาศเมืองไทย และรองรับครอบครัวขยาย

บ้านไทยในอดีตมักจะสร้างด้วยไม้และยกพื้นสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี เย็นสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม และยังสามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้มากมาย ทำให้ในปัจจุบันบ้านใต้ถุนสูงก็ยังคงเป็นแบบบ้านที่นิยมใช้ในหลายพื้นที่ แต่วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มาเสริมเพื่อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น แบบบ้านไทยพอเพียง ที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ซึ่ง แบบบ้านไทยพอเพียง แบ่งออกเป็นแบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 5 รูปแบบ และแบบบ้านสองชั้น จำนวน 5 รูปแบบ โดยเน้นด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอยรองรับสภาพที่ตั้งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และเป็นแบบบ้านที่สามารถขยายพื้นที่ในลักษณะของครอบครัวใหญ่ได้

ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหาแบบบ้านไทยประยุกต์ มีความทันสมัย ราคาประหยัด และมีใต้ถุนแบบบ้านไทยในอดีต วันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำแบบบ้านไทยพอเพียงทั้ง 10 แบบมาให้ชมกันค่ะ

1. บ้านไทยพอเพียง 1

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 1

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 563,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 532,000 บาท

2. บ้านไทยพอเพียง 2

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 2

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 66 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 711,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 667,000 บาท

3. บ้านไทยพอเพียง 3

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 3

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,022,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 958,000 บาท

4. บ้านไทยพอเพียง 4

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 4

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 112 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,189,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,115,000 บาท

5. บ้านไทยพอเพียง 5

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 5

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง แปลนตัวแอล 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 108 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 16.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,152,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,083,000 บาท

6. บ้านไทยพอเพียง 6

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 6

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 13.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 626,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 595,000 บาท

7. บ้านไทยพอเพียง 7

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 7

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่ง 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 104 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 848,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 787,000 บาท

8. บ้านไทยพอเพียง 8

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 8

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้า 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 104 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 9.70 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 927,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 864,000 บาท

9. บ้านไทยพอเพียง 9

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 9

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้าและด้านข้าง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 136 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,178,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,109,000 บาท

10. บ้านไทยพอเพียง 10

แบบบ้านไม้ใต้ถุน บ้านไทยพอเพียง 10

ภาพจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งด้านหน้า 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 136 ตารางเมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างกว้างอย่างน้อย 12.20 เมตร ต้องการที่ดินก่อสร้างยาวอย่างน้อย 17.20 เมตร งบประมาณค่าฐานรากเสาเข็ม 1,211,000 บาท งบประมาณค่าฐานรากแผ่ 1,132,000 บาท

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 แบบบ้านใต้ถุนสูงราคาประหยัด แบบบ้านไทยประยุกต์ไว้ปลูกหนีน้ำท่วม อัปเดตล่าสุด 30 เมษายน 2567 เวลา 10:35:55 236,815 อ่าน
TOP