x close

3 เรื่องน่ารู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำอย่างไรให้ถูกกฎ ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านตามมา

          อยากต่อเติมบ้าน ต้องขออนุญาตไหม มาดู 3 เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย และไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้าน 
ต่อเติมบ้าน

          หลาย ๆ ครั้งที่การต่อเติมบ้านกลายเป็นปัญหาใหญ่ บางคนก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน บางคนก็โดนปรับและต้องรื้อถอนเพราะต่อเติมบ้านผิดกฎหมาย ก่อนจะต่อเติมบ้านมาดูกันว่าการต่อเติมบ้านแบบไหนที่ต้องขออนุญาต รวมถึงการต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฏหมาย และไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านตามมา 

การต่อเติมบ้าน ต้องขอนุญาตหรือไม่ ?

          คำถามที่ว่า จะต้องขออนุญาตก่อนต่อเติมบ้านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างไว้แล้วผิดไปจากเดิม ได้แก่ เพิ่ม เติม ลด ขยาย ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ควรทำหนังสือขออนุญาตและยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณาก่อนเสมอ สำหรับการต่อเติมบ้านที่ต้องขออนุญาตเว็บไซต์คลินิกช่างได้สรุปแนวทางไว้ดังนี้ คือ  

          - ขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งของอาคารมากกว่า 5 ตารางเมตร 

          - เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม

          - มีการเพิ่ม-ลด หรือเปลี่ยนจำนวนเสา คาน บันได และผนัง 

ต่อเติมบ้านแบบไหน ไม่ผิดกฎหมาย 


1. มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% 

          หลังจากต่อเติม จะต้องมีที่ว่างหรือพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาปกคลุม อย่างน้อย 30% ของพื้นที่  

ต่อเติมบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. ต้องได้รับการยินยอมจากบ้านข้างเคียง 

          หากมีการต่อเติมบ้านชิดเขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีหนังสือยืนยันว่า ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยินยอม ก็สามารถต่อเติมบ้านได้แต่ต้องทำเป็นผนังทึบ และเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 0.50 เมตร

ต่อเติมบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ผนังที่มีช่องเปิดควรสร้างห่างจากรั้วอย่างน้อย 2 เมตร 

          ผนังที่มีช่องเปิด เช่น ประตู หน้าต่าง หรือระเบียงของบ้านที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส่วนอาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่น้อยกว่า 23 เมตร ผนังและระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

ต่อเติมบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การต่อเติมบ้านที่ไม่ได้ขออนุญาต มีโทษหรือไม่ ? 

          ทั้งนี้ หากมีการต่อเติมบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต่อเติมบ้านผิดไปจากแบบแปลนที่ยื่นขอไว้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

          ถ้ามีแพลนกำลังจะต่อเติมบ้าน ก็ควรศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนและต่อเติมบ้านตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านหรือโดนรื้อถอนในภายหลัง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
3 เรื่องน่ารู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำอย่างไรให้ถูกกฎ ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านตามมา อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:19:27 92,044 อ่าน
TOP