x close

วิธีจำนองที่ดินกับธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

          อยากเปลี่ยนที่ดินเป็นเงิน ทำอย่างไรดี มาดูวิธีการจำนองที่กับธนาคารใช้เอกสารอะไร และวิธีการยื่นกู้เงิน ทางออกของคนมีที่ดินและอยากขอกู้เงินจากธนาคาร 

จำนองที่ดินกับธนาคาร

          สำหรับคนที่อยากมีบ้าน ตอนนี้หลาย ๆ ธนาคารก็ออกสินเชื่อมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือการนำอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ไปจำนองกับธนาคาร ถ้าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเอาที่ดินไปจำนองบ้าง แต่ยังมีเรื่องสงสัยว่าการจำนองที่ดินกับธนาคารคืออะไร ถ้าอยากเอาที่ดินของเราไปจำนองบ้าง ต้องเตรียมเอกสารและมีขั้นตอนอย่างไร วันนี้กระปุกดอทคอมขอนำคำตอบเกี่ยวกับการจำนองที่ดินกับธนาคารมาฝากกันค่ะ 

การจำนองที่ดิน คืออะไร

 
          การจำนองที่ดิน คือ การที่ผู้จำนองนำอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของ เช่น ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ทำหนังสือและนำไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยผู้จำนองยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หากมีการผิดสัญญา เช่น ผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้รับจำนองจะต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย จึงจะสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองไว้ไปขายทอดตลาดได้ 

          ซึ่งการจำนองที่ดินกับธนาคารนั้น พูดง่าย ๆ ก็คือ การใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน เพื่อขอกู้เงินกับธนาคาร โดยจะต้องดำเนินการจดจำนองที่ดิน (จดทะเบียน) ที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น และผู้จำนองจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าจำนอง (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน) 1% ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้แก่ ค่าคำขอ และค่าอากรแสตมป์ 

          ทั้งนี้หลังจากจดจำนอง เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น ใบ น.ส.3 ธนาคารจะเป็นผู้ถือไว้ 

วิธีจำนองที่ดินกับธนาคาร

เอกสารการจำนองที่ดินกับธนาคาร 


          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - เอกสารแสดงรายได้ และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 
          - เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ 

          ***ทั้งนี้ธนาคารที่ผู้จำนองขอกู้เงินอาจมีการขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบพิจารณา

วิธีการจำนองที่ดินกับธนาคาร

ขั้นตอนจำนองที่ดินกับธนาคาร


          1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร 
          2. ธนาคารประเมินราคาหลักประกัน 
          3. ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย
          4. ทำสัญญากู้เงิน และทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน 
          5. รับเงินจากธนาคาร 
 
          ส่วนเรื่องวงเงินกับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินเชื่อที่ทางธนาคารกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 15-30 ปี 

การไถ่ถอนที่ดิน 


          ในกรณีที่ผู้จำนองชำระหนี้ครบทุกงวดแล้ว ให้แจ้งไปยังธนาคารที่ขอกู้เงิน จากนั้นรอรับโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจ ไปยื่นเรื่องขอไถ่ถอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินได้เลย 

          แต่ทั้งนี้ถ้าผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ก็จะโดนฟ้องร้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย หากมีคำพิพากษาจากศาล ผู้รับจำนองหรือธนาคารมีสิทธิ์จะนำที่ดินที่จำนองไว้ไปขายทอดตลาด เพื่อเอามาชำระหนี้ที่เหลือ   

          คราวนี้ก็ทราบกันไปแล้วว่า การจำนองที่ดินกับธนาคาร คืออะไร มีวิธีจำนองอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แต่เนื่องจากแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนแจ้งความจำนงขอยื่นจำนองนะคะ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีจำนองที่ดินกับธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15:22:08 561,204 อ่าน
TOP