x close

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เช็กเลย !

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2563 วันไหนบ้าง มาดู ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล สำหรับขึ้นบ้านใหม่ อยากรู้วันไหนดี เช็ก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2563 ที่นี่เลย 

สำหรับคนที่กำลังจะย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ อยากรู้ว่ามีวันไหนบ้าง ที่ถือเป็นฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข วันนี้กระปุกดอทคอมก็มีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตลอดปี 63 ไว้วางแผนสำหรับทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน สร้างบ้าน รวมถึงเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท ที่อยากจะเช็กวันดี อยากรู้ว่ามีวันไหนบ้างที่เป็น วันดี วันมงคล ปี 63 ตามไปดู ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2563 ที่นำมาฝากในวันนี้พร้อม ๆ กันเลยค่ะ  

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 1 เมษายน 2563    
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563    
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563    
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563    
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 
 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 • ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
   
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม ปี 2563

 • ฤกษ์ดี วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
 • ฤกษ์ดี วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
   

สำหรับใครที่กำลังมองหาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทำบ้านบุญบ้าน สร้างบ้าน ย้ายบ้าน รวมถึงเปิดกิจการใหม่ ก็สามารถนำฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 63 ที่นำมาฝากกันในวันนี้ไปใช้กันได้นะคะ 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก yourchineseastrology และ chinesecalendaronline 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 9 ธันวาคม 2562 เวลา 16:01:05 268,112 อ่าน
TOP