x close

วิธีปลูกฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยสรรพคุณเยี่ยม น่าเพาะขายสร้างรายได้

          วิธีปลูกฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย สรรพคุณดี ที่น่าจับตามอง ปลูกลงกระถางก็ดี หรือปลูกแบบแปลงไว้ขายสร้างรายได้ก็ได้ ส่วนการปลูกฟ้าทะลายโจรต้องทำอย่างไร ปลูกขายได้เท่าไร มาดูกันเลย
ฟ้าทะลายโจร

          ฟ้าทะลายโจร กลายเป็นสมุนไพรไทยที่น่าจับตามองอีกหนึ่งชนิด หลังการระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แม้ตอนนี้ผลของการป้องกันและรักษาโควิด 19 ด้วยฟ้าทะลายโจรยังชัดเจนนัก เนื่องจากเป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่และต้องรอการวิจัยผลในคนเพิ่มเติม แต่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการป่วยอื่น ๆ ได้หลากหลายทีเดียว ทั้งช่วยรักษาไข้หวัด ต้านไวรัส ระงับอาการอักเสบ แก้อาการติดเชื้อ ช่วยบรรเทาโรคท้องเสีย อาหารเป็นพิษ และเบาหวาน ฯลฯ

          ส่วนตอนนี้สำหรับคนที่อยากทดลองปลูกฟ้าทะลายโจรเอง ไว้ปลูกฟ้าทะลายโจรขาย กระปุกดอทคอมก็รวบรวมวิธีปลูกฟ้าทะลายโจรในกระถาง และวิธีการปลูกฟ้าทะลายโจรแบบแปลงเผื่อสำหรับขายสร้างรายได้มาฝากกันแล้ว

ลักษณะฟ้าทะลายโจร
ดอกฟ้าทะลายโจร

          ฟ้าทะลายโจร (Kariyat, The Creat) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees สำหรับในประเทศไทยมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค เช่น หญ้ากันงู เมฆทะลายฟ้าสะท้าน สามสิบดี ฟ้าสาง หรือน้ำลายพังพอ ลักษณะเป็นพืชล้มลุก ความสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร มีรสขมทุกส่วน กิ่งใบเป็นสี่เหลี่ยม ใบมีสีเขียวเข้มผิวมัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ และมีเส้นสีม่วง-แดงพาดอยู่ มีผลเป็นฝัก เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาล ด้านในมีเมล็ดจำนวนมาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เมือต้นมีอายุประมาณ 3-5 เดือน ใช้ได้ทั้งต้น ใบสด และใบแห้ง

สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่นำมาปลูกมี 3 สายพันธุ์ด้วยกันคือ สายพันธุ์จาก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นสายพันธุ์ที่ให้ค่าน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด นอกเหนือจากนี้ก็มีสายพันธุ์จากระยอง และสายพันธุ์จากศรีสะเกษ
สภาพอากาศและดิน

สภาพอากาศ :

 ต้นฟ้าทะลายโจร เจริญเติบโตได้ดีในที่อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ควรปลูกไว้บริเวณที่มีแสงแดดรำไร ไม่มีลมพัดแรง หากต้องปลูกกลางแจ้งควรทำแนวบังลมและกันแดด ในช่วงที่มีแดดจัดควรให้น้ำเพิ่มเป็นพิเศษ เพราะเป็นพืชที่ชอบน้ำ ต้องให้น้ำเพียงพอตลอดฤดู เพื่อรักษาผลผลิตและปริมาณสารสำคัญให้คงที่

สภาพดิน :

ที่เหมาะกับการปลูกฟ้าทะลายโจร ควรเป็นดินร่วนซุย ที่สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวหรือดินทราย ค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 5-5.8 และมีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า 3.5%

วิธีปลูกฟ้าทะลายโจรในกระถาง

          การปลูกฟ้าทะลายโจรในกระถางสามารถปลูกได้ 2 วิธีคือ ปลูกด้วยเมล็ดและปลูกจากต้นกล้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. นำเมล็ดจากฝักแก่ที่มีสีน้ำตาลแดงโรยในดินแล้วกลบด้วยดินอีกชั้นบาง ๆ หากใช้ต้นกล้า ควรเลือกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรที่มีอายุเกิน 30 วันมาปลูกลงดิน
  2. วางกระถางในที่มีแสงแดดรำไร รดน้ำให้เพียงและสม่ำเสมอ หากปลูกที่มีแดดจัดควรรดน้ำเพิ่ม
ทั้งนี้จะเริ่มเก็บใบได้เมื่อต้นมีอายุประมาณ 3-6 เดือน เป็นช่วงที่มีสารสำคัญเยอะที่่สุด สามารถนำไปตากแห้งและเก็บได้นาน 1 ปี วิธีเก็บคือ ตัดยอดอ่อน 1 ฝ่ามือ แล้วเหลือตอไว้ รอประมาณ 1-3 เดือน ก็จะเริ่มออกดอกอีกครั้ง และเมื่อดอกเริ่มบานก็สามารถเก็บใบมาใช้ประโยชน์ได้อีกรอบ ฟ้าทะลายโจร 1 ต้นสามารถเก็บมาทำยาได้ 2-4 ครั้ง
วิธีปลูกฟ้าทะลายโจรลงแปลง
ต้นฟ้าทะลายโจร

          การปลูกฟ้าทะลายโจรขาย โดยปลูกฟ้าทะลายโจรเป็นแปลงใหญ่ ๆ ใช้เวลาประมาณ 150 วัน แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

การเตรียมดินและคัดเมล็ดพันธุ์

  • ดิน : หากมีวัชพืชมากควรไถพรวนดินก่อน 2 รอบ แล้วตากดินให้แห้ง 2 สัปดาห์ จากนั้นค่อยใส่ปุ๋ยอิทรีย์รองพื้นก่อนทำแปลงและบำรุงดิน หากพื้นที่ปลูกไม่มีวัชพืชมากสามารถใส่ปุ่ยได้เลย
  • เมล็ดพันธุ์ : เลือกเมล็ดจากฝักแก่จัดที่สีน้ำตาลแดง เมล็ดที่ดีควรมีเป็นเมล็ดสมบูรณ์ไม่มีโรคหรือแมลงเจาะ จากนั้นนำมาแช่น้ำและห่อกระดาษทิชชูทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน
  • แปลงปลูก : ยกแปลงปลูกสูง 15-20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 3-5 เมตร (หรือปรับขนาดตามสภาพพื้นที่) บำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ถ่านไบโอชาร์ และรดน้ำ ทิ้้งไว้อย่างน้อย 30-45 วันก่อนปลูก

วิธีปลูกขาย

สามารถปลูกด้วยเมล็ดหรือต้นกล้ามี 4 วิธีคือ

  1. นำเมล็ดผสมทรายหยาบอัตรา 1:1-2 ส่วน แล้วหว่านในแปลงปลูก
  2. โรยเมล็ดเป็นแถวแนวขวาง แต่ละแถวห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยดินบาง ๆ
  3. เพาะต้นกล้าในถาดเพาะ แล้วย้ายกล้ามาปลูกในแปลง เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 30 วัน
  4. เพาะต้นกล้าในแปลง การเตรียมแปลงเพาะต้นกล้าใช้วิธีเดียวกับการทำแปลงปลูก โดยรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

การให้น้ำ

          ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและพอเพียง ตั้งแต่ปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว ในช่วงที่มีแดดจัดหรือหน้าร้อนควรรดน้ำ 2 ครั้งต่อวัน ทั้งเช้าและเย็น หากมีแดดไม่จัดมาก รดน้ำวันละครั้งเฉพาะช่วงเย็นก็ได้ เมื่อต้นอายุประมาณ 2 เดือนสามารถลดการให้น้ำได้ อยู่กับความเหมาะสม
 

การใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช

          ช่วงเตรียมดินย้ายต้นกล้าให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เล็กน้อย หลักจาก 15 วันใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบที่ 2 หว่านกระจายให้ทั่วแปลง นอกจากนี้ควรหมันกำจัดวัชพืชทุก ๆ ครึ่งเดือน และระวังหอยทากกับโรคต่าง ๆ เช่นโรคโคนเน่า-รากเน่าจากเชื้อรา หากพบให้ถอนทิ้งและทำลายทันที
 

การเก็บเกี่ยว

          ควรเก็บเกี่ยวช่วงเริ่มออกดอก-ดอกบาน เพราะเป็นช่วงที่มีสารสำคัญมากที่สุด หากเก็บหลังช่วงนี้สารสำคัญจะลดลง โดยตัดเหนือดินห่างจากโคนประมาณ 5-10 เซนติเมตร จากนั้นนำมาคัดแยกัชพืชออก ล้างด้วยน้ำสะอาด ตัดเป็นท่อนประมาณ 2-3 เซนติเมตร แล้วผึ่งให้แห้งหรืออบด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ผลผลิตสดเฉลี่ย 2,000-3,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีสัดส่วนผลผลิตสดต่อผลผลิตแห้งอัตรา 4 : 1 กิโลกรัม ส่วนราคาหลังแปรรูปอยู่ที่ประมาณ 200 บาท ต่อกิโลกรัม
 

          ต้นฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรน่าปลูกไม่น้อยเลยทีเดียว อีกทั้งยังดูแลง่าย สรรพคุณก็เยอะ สามารถปลูกได้ทั้งเมล็ดและต้นกล้า ใครอยากทดลองปลูกก่อนนำไปขายก็สามารถนำวิธีข้างต้นไปปลูกลงกระถางหรือปลูกในสวนของตัวเองกันก่อนได้นะคะ
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย, สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
 

รับรีวิวโครงการบ้านใหม่ คอนโดเปิดตัว ของแต่งบ้าน อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน หรืออื่น ๆ รับทำการตลาดด้วย Social Network, Content Marketing คลิกเลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
วิธีปลูกฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยสรรพคุณเยี่ยม น่าเพาะขายสร้างรายได้ โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:31:24 19,663 อ่าน
TOP