x close

รวมมาตรการ 12 ธนาคารพักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน เฟส 2 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย !

รวมมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน ระยะที่ 2 จาก 12 ธนาคาร ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

รพักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน ระยะที่ 2

แม้ในขณะนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์หลายส่วน ทำให้ร้านค้าต่าง ๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้มากขึ้น แต่ทว่าหลายคนยังได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกนโยบายช่วยเหลือภาคประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยจากสถานการณ์โควิด 19 ระยะที่ 2 ซึ่งในส่วนของสินเชื่อบ้านจากเดิมจำกัดวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือเลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือลดค่างวด พร้อมขยายระยะเวลาของโครงการ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 

[อ่านเพิ่มเติม : มาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 ยังจ่ายหนี้ไม่ไหว แบงก์ไหนช่วยเหลืออย่างไรบ้าง]

ส่วนแต่ละธนาคารมีมาตรการอย่างไรกันบ้าง ต้องละเบียนเพิ่มหรือไม่ แล้วผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละธนาคารต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ตามไปดูกันค่ะ 

1. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการรวมใจไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ใช้บริการสินเชื่อกสิกรไทย จัดอยู่ในประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน โดยมีข้อเสนอให้กับลูกค้ารายย่อย 3 ทางเลือก ได้แก่ 

 • ทางเลือกที่ 1 : จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน 
 • ทางเลือกที่ 2 : ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 3 เดือน 
 • ทางเลือกที่ 3 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
 • ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ต้องเป็นลูกค้าที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

หลักเกณฑ์ทั่วไป : 

 • การเข้ามาตรการไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และไม่คิดค่าปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด
 • หากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ให้เข้ามาปรึกษาธนาคารเพื่อเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

ระยะเวลาในการลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ :

 • พิมพ์ @help ผ่านช่องทาง LINE KBank Live

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

2. ธนาคารกรุงเทพ

ทางธนาคารกรุงเทพ ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้โครงการร่วมสู้ภัยโควิด-19  เพื่อแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อรายย่อยให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันของธนาคาร ดังนี้ 

 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 
 • เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม 
 • ลดค่างวด โดยขยายเวลาการชำระหนี้ 

ระยะเวลาในการลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อบ้าน ดังนี้ 

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน 
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนค่างวดสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 30% 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

4. ธนาคารทีเอ็มบี และธนชาต

มาตรการเยียวยาของธนาคารทีเอ็มบี และธนชาต ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ระยะที่ 2 มีแนวทางการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อบ้าน ดังนี้ 

 • พักชำระเงินต้น โดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 6 เดือน หรือ
 • ลดยอดผ่อนชำระ 50% นาน 6 เดือน หรือ
 • พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการกับธนาคารเท่านั้น 
 • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการตั้งหลักครบ 3 เดือนแล้ว ธนาคารจะแจ้งเตือนวันครบกำหนดให้ลูกค้าแต่ละรายผ่านทาง SMS ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระค่างวดสินเชื่อ 
 • หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทางที่ระบุไว้ใน SMS 

ระยะเวลาในการลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

5. ธอส.

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. สำหรับลูกค้าที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมมาตรการที่ 5 และรายได้ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ (คลิกอ่านมาตรการที่ 5) ดังนี้

 • กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย โดยจะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถจึงใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้

ระยะเวลาในการลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยประเภทสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายรัฐ ดังนี้ 

 • พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย
 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL
 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะวลาไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ :  

 • ไม่มีสถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPF) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • เป็นบัญชีสินเชื่อที่เบิกใช้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่เป็นบัญชีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างพักชำระหนี้ 6-12 เดือน ตามมาตรการอื่นของธนาคาร

ระยะเวลาในการลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สำหรับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ออกมาตราการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่มีสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 (สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL) ดังนี้ 

 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน
 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน  และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้

โดยธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาในการลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ :

ผ่านเว็บไซต์ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (แบบฟอร์มลงทะเบียน คลิก)

ขั้นตอนในการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ 
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 7 วันทำการ

เอกสารประกอบ : 

 • ใบคำขอให้ดำเนินการด้านสินเชื่อ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารที่ได้รับผลกระทบ อาทิ พนักงานประจำ ขอเอกสารเกี่ยวเนื่อง ลดเงินเดือน, ลาไม่รับเงินเดือน, ธุรกิจส่วนตัว ขอเอกสารเพื่ออ้างอิงสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ธุรกิจขายเสื้อผ้า ขอเอกสารการเช่า หรือใบเสร็จค่าเช่าที่ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม :  

8. ธนาคารยูโอบี

สำหรับธนาคารยูโอบีก็มีโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งในส่วนของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้านมีนโยบายช่วยเหลือ ดังนี้ 

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี 
 • พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี 

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 

วิธีลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (คลิก)
 • สำหรับข้อมูลลูกค้า กรุณากรอกเฉพาะข้อมูลผู้กู้หลักเท่านั้น และลูกค้าต้องกรอกข้อมูลเลขที่บัญชีสินเชื่อบ้านให้ครบถ้วน
 • อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ และเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยท่านจะต้องอัปโหลดเป็นไฟล์เดียวกัน ไฟล์สกุลใดก็ได้ (เช่น .doc, .ppt, .pdf, .jpg, .gif โดยขนาดไม่เกิน 3 MB)
 • คลิกเพื่อรับรองข้อมูลและความถูกต้องที่ท่านกรอก และคลิกปุ่มตกลงเพื่อส่งคำร้อง
 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ให้ท่านทราบ

ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ โดยพิจารณาจากผลกระทบเป็นสำคัญ • ลูกค้าที่ได้รับการช่วยเหลือตามแต่ละโครงการจะมีผลในงวดการผ่อนชำระถัดไป • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครด้วยตัวท่านเองผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ FAPHL แล้วส่ง SMS ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร มาที่ 4545111

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 • เว็บไซต์ : https://www.uob.co.th 
 • Call Center : 0-2285-1555 เลือกภาษา เมื่อเข้าสู่เมนูหลัก กด 0 และตามด้วย กด 3

9. ธนาคารทิสโก้

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ธนาคารทิสโก้จึงมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในระยะที่ 2 สำหรับลูกค้ากลุ่มสินเชื่อรายย่อย ดังนี้

 • เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน หรือ
 • เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ : ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีเข้าร่วมมาตรการ : 

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารทิสโก้  

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

10. ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคินก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยตามประกาศของธนาคารแห่งประทศไทย สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ดังนี้ 

 • เลือกพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ 
 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ย หรือ 
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ทั้งนี้ เงื่อนไขเรื่องภาระดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำระสำหรับมาตรการระยะที่ 2 จะได้รับการกำหนดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย และเป็นไปตามข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร 

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • เฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีสถานะทางบัญชีปกติ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 
 • การเข้ารับมาตรการช่วยเหลือไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

วิธีเข้าร่วมมาตรการ : 

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเกียรตินาคิน หรือสแกนผ่าน QR Code
 • รอ SMS ตอบกลับจากธนาคารเพื่อให้ข้อมูลและพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขและเกณฑ์ของธนาคาร
 • รอแจ้งผลพิจารณา โดยธนาคารจะจัดส่งเอกสารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่างวดใหม่ไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

11. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สำหรับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู มอร์เกจพาวเวอร์ พร็อพเพอร์ตี้โลน ดังนี้ 

 • ทางเลือกที่ 1 : ขอลดค่างวดชำระต่อเดือนเป็นเวลา 6 หรือ 12 เดือน
 • ทางเลือกที่ 2 : ขอพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมมาตรการ : 

 • เป็นลูกค้าที่ได้ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งลูกค้าที่เคยและยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับธนาคาร
 • ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้น ธนาคารยังคงพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี โดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

วิธีเข้าร่วมมาตรการ : 

 • แอดไลน์ @CIMBTHAI หรือสแกน QR Code 
 • หลังจากลงทะเบียนแล้ว รอรับ SMS จากธนาคารแจ้งผลพิจารณาเบื้องต้นภายใน 10 วันทำการ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

12. ซิตี้แบงก์

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าซิตี้แบงก์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  สำหรับสินเชื่อบ้าน โดยยกเว้นการชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ : 

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ยังคงมียอดชำระค้างเท่านั้น

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 

วิธีเข้าร่วมมาตรการ : 

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มติม : 

สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ก็สามารถลงทะเบียนยื่นคำร้อง เพื่อขอเข้าร่วมมาตรการของแต่ละธนาคารได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม ตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้เลย 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมมาตรการ 12 ธนาคารพักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน เฟส 2 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:55:24 81,213 อ่าน
TOP