x close

เอาใจสายมู ! 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้าน ขอพรโชคลาภให้มีแต่สิ่งดี ๆ

รวมลิสต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้าน ขอพรเรื่องโชคลาภ การงาน และความรัก รวมทั้งยังช่วยเสริมฮวงจุ้ยรับปีใหม่

สำหรับคนที่กำลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพในศาสตร์พยากรณ์เทวะมันตราไว้บูชาในบ้านเพื่อช่วยเรื่องโชคลาภ เสริมดวงการงาน อยากสมหวังในรัก สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย วันนี้เราได้รวบรวมรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้านยอดนิยม พร้อมวิธีบูชาและบทสวดมนต์มาฝากแล้วค่ะ

1. พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ เป็นเทพในศาสนาฮินดู มีอีกชื่อว่า คชานนท์ ซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวี (พระแม่ปารวตี) ลักษณะคือ มีกายเป็นมนุษย์ แต่มีเศียรเป็นช้าง 

ซึ่งใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้กิจการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ ทำมาค้าขายร่ำรวย โดยเฉพาะอาชีพด้านการแสดง ศิลปะ รวมทั้งมีความสำเร็จด้านอื่น ๆ เช่น การเรียน การเงิน และความรัก ปางที่คนนิยมบูชา ได้แก่ ประทานพร ปางเสวยสุข (ไสยาสน์คเณศ) ปางทรงตนตรี (คีตะคเณศ) ปาง 5 เศียร (ปัญจมุขคเณศ) และปางอ่านหรือเขียนหนังสือ (วิทยะคเณศ)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (ทางพราหมณ์ แบบย่อ)

“โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ”

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (สำหรับถวายเครื่องบูชา)

“วักกระตุณทะ มหากายา
สุริยาโกติ สมาปราภา
นิรวิกนัม คุรุเมเทวะ
สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา”

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (สำหรับขอพร)

“โองการ พินธุ นาถัง อุปปันนัง พรหมมะ โนจะ อินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิ กิจจัง
สิทธิ กัมมัง สิทธิ การิยัง ประสิทธิ เม”

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (เพื่อขอความสำเร็จ)

“โอม ศรีคะเนศา ยะ นะ มะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

2. พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เป็นเทพในศาสนาฮินดู เป็นชายาของพระนารายณ์ หรือพระวิษณุ ถือกำเนิดมาจากฟองน้ำตอนเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต โดยพระองค์นั่งมาบนดอกบัวและในมือถือดอกบัวด้วย

          พระแม่ลักษมี มีร่างอวตารทั้งหมด 8 แบบ (พระอัษฏลักษมี)

  1. คชลักษมี : ปางหลักประทานพรในทุกด้าน ทั้งด้านการงาน การเงิน และความรัก
  2. ธัญญลักษมี : ปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งในด้านการเกษตร คือ พระแม่โพสพ
  3. ธนลักษมี : ปางแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย และทรัพย์สมบัติ
  4. อาทิลักษมี : ปางแห่งความสำเร็จในการงาน
  5. วิทยะลักษมี หรืออิสวารยาลักษมี : ปางแห่งสติปัญญา
  6. วีระลักษมี : ปางแห่งนักสู้ ให้โชคด้านอำนาจและชื่อเสียง
  7. วิชัยยะลักษมี หรือไทรยลักษมี : ปางแห่งชัยชนะและความสำเร็จ
  8. สันทนะลักษมี หรือสันตนลักษมี : ปางแห่งครอบครัวและขอพรด้านบุตร

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้หน้าที่การงานมั่นคง มีโชคลาภ และสมหวังด้านความรัก

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี (ทางพราหมณ์ แบบย่อ)

“โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะหะ”

หรือ

“โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ”

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

“โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)
โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)
โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะหะ
โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะหะ
โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะหะ
โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะหะ
ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ
ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย
นะโม นะมะหะ”

3. พระพรหม

พระพรหม

ภาพจาก : Chuchawan / shutterstock.com

พระพรหม เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ หรือที่รู้จักกันในนามว่า ตรีมูรติ ประกอบด้วย พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม ที่ถือว่าเป็นผู้สรรค์สร้างสรรพสิ่งในโลก รวมถึงสวรรค์และมนุษย์ และทรงมี 4 พระพักตร์ เป็นดั่งสัญลักษณ์แทนทิศทั้งสี่ คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก มี 4 กร (มือ) หรือหลายพระกร ถือศาสตราวุธ ได้แก่ ธารพระกร (ไม้เท้า) หม้อน้ำ คัมภีร์ และดอกบัว มีลูกประคำคล้องพระศอ (คอ) มีหงส์เป็นพาหนะ 

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเรียน การสอบ มีโชคลาภ ไม่มีโรคภัย ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีบุตรสมดังตั้งใจ โชคดี สมหวังในความรัก

คาถาบูชาพระพรหม (ทางพราหมณ์ แบบย่อ)

“โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ”

คาถาบูชาพระพรหม (ทางพราหมณ์ แบบเต็ม)

“โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง
ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต
นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

4. ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ ปกครองเหล่ายักษ์และภูตผีปีศาจ รวมถึงช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา รูปลักษณ์มี 2 องค์ คือ มีองค์เป็นยักษ์และมนุษย์

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายดี ร่ำรวยเงินทอง อายุยืนยาว ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภยันตรายไม่แผ้วพาน

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับย่อ)

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับเต็ม)

“ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ
อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

5. พญานาคราช

พญานาคราช

พญานาคราช เป็นสัตว์กึ่งเทพ อยู่ในตระกูลงู แต่มีลักษณะใหญ่และมีหงอนสีทอง ตาสีแดง มีเกล็ดเหมือนปลา มีอิทธิฤทธิ์แปลงร่างเป็นมนุษย์ชายหรือหญิงได้ อยู่ในบาดาลหรือบนโลกมนุษย์ได้ ตามความเชื่อแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แต่ลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันสามารถแบ่งเป็น 4 ตระกูล ได้แก่ พญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ หรือตระกูลสีทอง พญานาคในตระกูลเอราปถ หรือตระกูลสีเขียว พญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะ หรือตระกูลสีรุ้ง และพญานาคในตระกูลกัณหาโคตมะ หรือตระกูลสีดำ

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยสร้างอำนาจบารมี สามารถดลบันดาลโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

คาถาบูชาพญานาค

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ (3 จบ)

6. เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก : Kapitonov Ilia / shutterstock.com

เจ้าแม่กวนอิม เป็นเทพเจ้าตามความเชื่อในนิกายมหายาน มีหลากหลายตำนาน แต่ล้วนเกี่ยวกับเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทั้งนั้น โดยพระองค์เป็นธิดาของพระเจ้าเมี่ยวจวง ซึ่งบังคับให้อภิเษกแต่พระองค์ปฏิเสธ พระบิดาจึงให้ไปบวชเป็นภิกษุณี และตอนหลังสั่งให้แม่ทัพมาประหาร จึงจุติเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ในขณะที่บางตำนานเล่าว่า พระบิดาตกนรกได้รับความทุกข์อย่างมาก เจ้าหญิงซึ่งบรรลุธรรมแล้วจึงได้ไปโปรดพระบิดาในนรกและยอมเสียดวงตาและแขน ทำให้พระบิดาเกิดใหม่เป็นวัว จึงเป็นสาเหตุให้ผู้คนที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมไม่กินเนื้อวัว

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยเรื่องการงานเจริญก้าวหน้า การเงินคล่องตัว มีโอกาสพบความรัก มีโชคลาภ ปัญหาสุขภาพบรรเทาลง

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ต้นฉบับ (บทสรรเสริญพระคุณ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง
นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

7. ปี่เซียะ

ปี่เซียะ

ปี่เซียะ (Pi Xiu หรือ Pi Yao) เป็นสัตว์มงคลของคนจีน มีลักษณะคล้ายสัตว์ 5 ชนิดรวมกัน ได้แก่ สิงโต มังกร กวาง แมว และนก โดยมีเรื่องเล่าว่า ปี่เซียะทำผิดกฎสวรรค์จึงถูกลงโทษให้กินแต่เงินและทอง พร้อมทั้งปิดรูทวารไม่ให้ถ่ายออก จึงทำให้ปี่เซียะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำรวย เนื่องจากผู้คนเชื่อกันว่าเป็นการ "ดูดทรัพย์เข้า กักทรัพย์ออก"

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา เก็บทรัพย์สมบัติไม่ให้รั่วไหล ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิต

คาถาบูชาปี่เซียะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อุ อา กะ สะ หรือ อุ อา กะ สะ ปี่เซียะ อานุภาโว เมตตาจิต ประสิทธิเม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

8. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

ไฉ่ซิงเอี้ย (Cai Shen) เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของคนจีน โดยมีความเชื่อว่า องค์เทพไฉ่ซิงเอี้ยจะมายังโลกมนุษย์เพียงปีละหนึ่งครั้ง นั่นก็คือ วันตรุษจีน จึงทำให้คนไทยเชื้อสายจีนจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาองค์ไฉ่ซิงเอี้ยเป็นองค์แรกของวันตรุษจีน

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภเงินทอง และมีความสุขสมหวัง

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา (สวด 3 จบ 5 จบ 9 จบ หรือ 12 จบก็ได้)

9. ฮก ลก ซิ่ว

ฮก ลก ซิ่ว

ฮก ลก ซิ่ว (Fu Lu Shou หรือ Fuk Luk Sau) เป็นเทพเจ้าจีน 3 องค์ ซึ่งอิงมาจากตำนานที่เล่าขานถึงบุคคลในอดีตของจีน ที่คนนับถือกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดย ฮก ลก ซิ่ว เป็นวัตถุมงคลที่สื่อถึงความสำเร็จ ความมั่งคั่ง และอายุยืน ซึ่งเทพทั้ง 3 องค์จะถือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ดังนั้นจึงต้องบูชาให้ครบ ห้ามเลือกบูชาแค่องค์ใดองค์หนึ่ง

ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้เจริญรุ่งเรือง มีความสุข และสุขภาพดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

ใครอยากจะเสริมพลังมงคลให้กับชีวิตหรือครอบครัวรับปีใหม่ ลองมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงกับความต้องการมาบูชาในบ้านพร้อมขอพรด้วยบทสวดเพื่อให้สัมฤทธิผลกันเถอะ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เอาใจสายมู ! 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้าน ขอพรโชคลาภให้มีแต่สิ่งดี ๆ อัปเดตล่าสุด 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:58:47 159,838 อ่าน
TOP