x close

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน พร้อมแปลนฟรี ไว้สร้างบ้านในฝัน

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี จากสำนักการโยธา กทม. สวย ทันสมัย มีหลากหลายสไตล์ให้เลือก มีแบบไหนถูกใจบ้างไปดูกัน 

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

หากกำลังมองหาแบบบ้าน 2 ชั้นสวย ๆ ไว้สร้างบ้านในฝัน เป็นของขวัญให้ตัวเอง หรือมอบให้ครอบครัว มาดู แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี จากสำนักการโยธา กทม. ขนาดพอเหมาะ มีหลายสไตล์ให้เลือกตามใจชอบเลย

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านทองอุไร

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11 ม. ลึก 11.5 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านทองอุไร

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แบบบ้านตรียัมปวาย

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 7.10 ม. ลึก 17.50 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านตรียัมปวาย

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านทับทิม

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 110 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 ม. ลึก 14 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านทับทิม

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านธนนไชย

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 122 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.5 ม. ลึก 11.5 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านธนนไชย

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านบุษบาอฐิษฐาน

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 135 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.5 ม. ลึก 16 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านบุษบาอฐิษฐาน

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านพราวชมพู

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.5 ม. ลึก 15.5 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านพราวชมพู

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านพฤกษ์

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11 ม. ลึก 20 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านพฤกษ์

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านพะยอม

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 158 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.1 ม. ลึก 15.2 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านพะยอม

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี จากกรมโยธา กทม.

แบบบ้านพันตะวัน

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.1 ม. ลึก 19 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านพันตะวัน

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านเพกา

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16 ม. ลึก 16 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านเพกา

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านเพชรนารายณ์

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 161 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13 ม. ลึก 13 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านเพชรนารายณ์

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านมณีเทวา

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15 ม. ลึก 15 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านมณีเทวา

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านมหาพรหม

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.5 ม. ลึก 15.5 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านมหาพรหม

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านมหาเมฆ

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13 ม. ลึก 14 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านมหาเมฆ

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านมหาลาภ

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13 ม. ลึก 14 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านมหาลาภ

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านโมกหลวง

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 178 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.8 ม. ลึก 13.2 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านโมกหลวง

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านยูงทอง

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.1 ม. ลึก 18.5 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านยูงทอง

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านรสสุคนธ์

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.5 ม. ลึก 17.8 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านรสสุคนธ์

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านศรีมาลา

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 186 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.4 ม. ลึก 16.1 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านศรีมาลา

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสกาวจันทร์

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 190 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.5 ม. ลึก 18.3 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสกาวจันทร์

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสรัสจันทร

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 217 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.4 ม. ลึก 16.1 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสรัสจันทร

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสอยดาว

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.9 ม. ลึก 18 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสอยดาว

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสาละลังกา

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 315 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.5 ม. ลึก 20.95 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสาละลังกา

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

แบบบ้านสกุณี

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 199 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.1 ม. ลึก 16 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสกุณี

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสมอพิเภก

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 199 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.1 ม. ลึก 16 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสมอพิเภก

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสร้อยทองทราย

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13 ม. ลึก 20.5 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสร้อยทองทราย

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสาธร

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 268 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.5 ม. ลึก 20.5 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสาธร

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

แบบบ้านสายวิสูตร

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 302 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.1 ม. ลึก 18 ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น พร้อมแปลนฟรี แบบบ้านสายวิสูตร

ภาพจาก : สำนักการโยธา กทม.

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แบบบ้านฟรี กทม. :

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน พร้อมแปลนฟรี ไว้สร้างบ้านในฝัน อัปเดตล่าสุด 27 มิถุนายน 2567 เวลา 11:20:45 6,145 อ่าน
TOP