สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสินสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน การขอสินเชื่อบ้าน
 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ปัจจุบันนับว่า บ้าน เป็นสิ่งที่ใช้สร้างรากฐานของชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่การซื้อบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อหรือสร้างบ้าน ซึ่งหลายคนก็ยังไม่มีเงินจำนวนมากพอ ดังนั้นกระปุกดอทคอมจึงขอนำเสนอสินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้านแต่ทุนทรัพย์ยังไม่พร้อม กับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินกันจ้า ..

  คุณสมบัติของผู้กู้

           มีอาชีพที่มั่นคง
           มีรายได้ที่แน่นอน
           มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

          1. กู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          2. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
          3. กู้เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
          4. กู้เพื่อซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่
          5. กู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
          6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

  วงเงินกู้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

          1. วัดจากราคาประเมินหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 และไม่เกินร้อยละ 90 กรณีห้องชุด
          2. วัดจากราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ ต้องไม่เกินร้อยละ 80 หรือไม่เกินร้อยละ 70 กรณีซื้อห้องชุด
          3. วัดจากราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง ต้องไม่เกินร้อยละ 100

          โดยระยะเวลาการชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้ขอกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

  อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

           1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)

                     1.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปี

                          1.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 1 ร้อยละ 1.25
                          1.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 คือ MLR - 2.00
                          1.1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50

                     1.2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี

                          1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.45
                          1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 4 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50

          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

           2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบลอยตัว)

                     2.1 ไม่เกิน 5 แสนบาท คือ MLR - 0.50
                     2.2 ไม่เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR - 0.25
                     2.3 เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR
                     2.4 กู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
                          2.4.1 ไม่เกิน 3 ล้านบาท คือ MLR + 1.00
                          2.4.2 เกิน 3 ล้านบาท MLR + 2.00

          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

  หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ในเบื้องต้น มีดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส
          2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

  หลักฐานที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของผู้กู้

           1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท จะต้องมี

                     1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
                     1.2 สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้
                     1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
                     1.4 สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)
           2. การประกอบอาชีพอิสระ

                     2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น
                     2.2 Statement
                     2.3 งบการเงิน
                     2.4 อื่น ๆ แต่ต้องแสดงที่มาของรายได้

  การแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเพิ่มจากหลักฐานปกติ ดังนี้

          1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
          2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์
          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)
          5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

 ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน  

          นี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังชั่งใจจะสร้างบ้านแต่ทุนทรัพย์ยังไม่พร้อม สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยเหลือคุณได้ไม่มากก็น้อยจ้า อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 367 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากทราบว่าจะกู้เงินมาต่อเติมบ้านงบประมาณอยู่ที่ 30,000 บาท จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ทำงานบริษัท เงินเดือน 12000 บาท ยังไม่รวม โอทีเดือนละประมาณ 2500 บาทค่ะ อายุ 24. ปี
จากคุณ wilawan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-05 13:04:20 ]
ความคิดเห็นที่ 360 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ทำงานอิสระทั้ง2คนยากกู้เงินสร้างบ้านให้เสร็จตอนนี้สร้างไปได้30%ยากกู้เงินสร้างต่อให้เสร็จจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะผ่าน กรุณาแนะนำด้วยค่ะ
จากคุณ แคท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-23 00:06:18 ]
ความคิดเห็นที่ 346 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เงินเดือนประมาณ 12,000 ไม่มีหลักทรัพย์ อยากกู้สร้างบ้าน ในที่ดินแม่ยายให้เมียและลูก จะสามารถกู้ได้ไหมครับ
จากคุณ มานัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-20 21:31:18 ]
ความคิดเห็นที่ 331 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เงินเดือน9300อยากกู้ปลูกบ้านหลัง800000 ในที่ดิน มีโฉนดเป็นชื่อของเราเอง ไม่มีบัตรเคดิต ไม่มีหนี้สินอื่นๆ อยากจะทราบว่าเงินเดือนนี้จะกู้ผ่านไหมค่ะ ถ้าผ่อนยาว30ปี
จากคุณ โอ๊ะโอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-18 11:24:25 ]
ความคิดเห็นที่ 329 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
มีใครสนใจซื้อทาวเฮาท์ มือ 2 บ้างมั้ยค่ะ
อยู่รามอินทรา ซอย 8
จากคุณ ืninlada เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-05 14:23:46 ]
ความคิดเห็นที่ 326 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดิฉันอยากได้บ้านให้พ่อแม่แต่ยังไม่มีเงินเก็บ อายุก็แค่ 23 ปี ตอนนี้เช้าบ้านอยู่ ส่งเดือนละ 6000 บาท เลยอยากได้เป็นของตัวเองค่ะ เงินเดือนอาจไม่มากแต่สามารถส่งค่าเช้ามาได้ ก็คิดว่าถ้าเป็นของตัวเองก็ส่งได้ค่ะ อยากได้คำปรึกษามากค่ะ ดิฉันต้องทำยังไงค่ะ พ่อก็แก่แล้วบ้านของตัวเองก็ไม่มีอยู่ ที่บ้านมีรายได้หลายคนแต่ติดแบร็คริสกันหมด เหลือฉันคนเดียวสามารถทำได้ไหมค่ะ มีสามีก็ไม่ได้จดทะเบียนค่ะ
จากคุณ เกชฎาพร เนื่องไชยยศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-28 09:05:51 ]
ความคิดเห็นที่ 318 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดอกเบี้ยนี้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบันเหรอครับ
จากคุณ ธีรวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-09 01:52:41 ]
ความคิดเห็นที่ 315 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการกู้เงินมาทำธุระกิจส่วนตัว
จากคุณ ธราธร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-02 12:08:11 ]
ความคิดเห็นที่ 309 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากสร้างบ้านค่ะ แต่ที่ดินที่จะใช้สร้างบ้านเป็นที่ดินไม่มีโฉนด เป็น สค 01 ถ้าจะกู้มาสร้างบ้านต้องทำอย่างงัยค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
จากคุณ mai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-21 13:51:32 ]
ความคิดเห็นที่ 304 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากได้บ้านมือ2ค่ะ ราคา13ลบ เดินสเตจเม้นเดือนล่ะ20000ค่ะ เดินหกเดือนแล้วยื่นกุ้เลยได้ไหมค่
จากคุณ วราภรณ์ บัวทรัพญ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-29 20:13:06 ]
ความคิดเห็นที่ 303 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อบ้านค่ะ บ้านอยู่ประมาณ 3000000 บาท มีเงินเดือน 15000 บาท ไม่มีหลักทรัพ ใดๆ เลย จะมีวิธีไหนบ้างบ้างค่ะ ที่จะสามารถกู้ อยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ
จากคุณ may เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-29 10:46:26 ]
ความคิดเห็นที่ 289 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการรีไฟแยยซ์บ้านค่ะ ต้องทำอย่างไร
จากคุณ ging เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-29 13:33:12 ]
ความคิดเห็นที่ 271 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เป็นแม่ค้าอยากกู้ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
จากคุณ รุ่งตะวัน บุญดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-19 22:40:10 ]
ความคิดเห็นที่ 245 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการกู้เงินเพื่อปลูกบ้านใหม่หั้ย พ่อแม่ อยู่ แต่ตัวเองติดประนอมหนี่เดือนละ2000พัน ทำงานบริษัทเงินเดือนได้รายเดือน10000 รวมกับสวัสดิการจะได้ ประมาณ 15000ไม่ทราบว่าที่นี้ปล่อยกู้ไหม..ตอบด้วยนะค่ะ
จากคุณ มัทนพร เพิ่มฤทธิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-26 09:49:51 ]
ความคิดเห็นที่ 231 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
. คุณปฏิเสธจากธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณในการให้กู้ยืมเงินแก่
ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และการสร้างธุรกิจของคุณ
สมัครขอสินเชื่อในขณะนี้ เราให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
2% ต่อปี

หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่าน:
williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ที่อยู่ด้านล่าง
แบบฟอร์มใบสมัคร

เงินกู้ประยุกต์ใช้รูปแบบ:

ชื่อเต็ม:
ประเทศ:
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
จำนวนเงินกู้:
เงินกู้ระยะเวลา:
รายได้รายเดือน:
เพศ:
อายุ:
อีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
ขอบคุณ

นายวิลเลียม
จากคุณ Mr William เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-04 10:06:55 ]
ความคิดเห็นที่ 226 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
พนักงานออมสินแทบจะทุกจังหวัดที่ขับรถประเภท SUV ขับแบบไม่สุภาพมากๆ ไม่มีมารยาทในการใช้ถนนขับแบบใหญ่โตคับถนน คับบ้านคับเมือง ถ้าเป็นไปได้อยากขอความกรุณาแจ้งเตือนพนักงานทุกท่านที่ใช้รถประเภทดังกล่าว ขับให้สุภาพหน่อย จะเป็นพระคุณอย่างมาก
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-29 14:45:11 ]
ความคิดเห็นที่ 223 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากสอบถามนะคะ คือ ปีนี้ดิฉันอายุ 33 ปี อยากจะซื้อบ้านมือสองตกแต่งแล้ว ราคาอยู่ 7-8 แสน แต่ไม่หลักทรัพย์อะไรทั้งสิน มีแต่เงินเดือนอยู่ที่ 15000 บาท และมีหนี้เงินกู้กับธนาคารออมสิน โครงการพัฒนาชีวิตครูอยู่ 950000 บาท อยากรู้ว่าจะสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
จากคุณ คนกระบี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-15 20:48:37 ]
ความคิดเห็นที่ 211 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จะกู้สินเชี่อเคหะ 1700000บาท ผ่อน20ปีใช้กู้แบบพิเศษ 2ปีต้องผ่อนค่างวดเดือนละเท่าไหร่
จากคุณ สว่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-20 21:04:31 ]
ความคิดเห็นที่ 210 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะอยู่ทีเท่าไหร่คับ
จากคุณ สว่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-20 21:00:01 ]
ความคิดเห็นที่ 205 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
มีโฉนดที่อยู่3ไร่แต่อยากกู้มาปลูกบ้านใหม่อยากทราบว่าธนาคารประเมินราคาได้เท่า
จากคุณ คริส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-09 13:05:41 ]
ความคิดเห็นที่ 164 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จะกู้สินเชื่อบ้านกู้ธนาคารไหนดีที่สุดค่ะ และถ้าฐานเงินเดือนน้อยแต่จะกู้ร่วมด้วยคิดว่าจะกู้ผ่านไหมค่ะ
จากคุณ วิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-30 15:28:33 ]
ความคิดเห็นที่ 159 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
บ้านพร้อมที่ดินติดขายฝากอยู่ จะทำเรื่องกู้ได้ไหมครับ
จากคุณ คุณ ธวัชชัย บุญวนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-28 10:31:38 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
กู้เงินสดครับ ต้องทำอย่างไร

จากคุณ เอกราช พูลเขตต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 09:39:41 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จำนองบัานไวักับบคคลเอาเขัาธนาคารออมสินไดัไหมครับ
จากคุณ ทรงเกียรติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-18 11:45:03 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จะขอกู้เงิน 2.5 ล้านบาท แต่ทำงานรับราชการอยู่ ต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่ ช่วยตอบด้วย
จากคุณ พิกุล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-08 10:54:25 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ถ้ากู้สองล้าน ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ
จากคุณ นิ สี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 19:54:37 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จากคุณ โมโม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 16:53:09 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการรีไฟแนนบ้าน เพื่อซ่อมแซมน้ำท่วม
จากคุณ ณัฏฐวี นิ่มฟัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-07 15:00:11 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากสอบถามนะคะ คือ อยากซื้อบ้านให้แม่ ราคา ประมาณ 4 -5 แสน แต่ทางเราไม่หลักทรัพย์อะไรทั้งสิน มีแต่เงินเดือนอยู่ที่ 15000 บาท อยากรู้ว่าจะสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะคะ
จากคุณ ขอด่วน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-04 09:27:10 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากขอคำแนะนำค่ะ ยื่นกู้ไทรทองมา3เดื่อน ตรวจสอบหมดแล้ว โทรไปถามบอกผ่านแล้ว แต่ให้รอออออ มันนานมากไหมค่ะแบบนี้ เพราะคนที่ยื่นกู้ที่หลัง เขากับได้เงินก่อน
แล้วจะให้เราคิดอย่างไรค่ะ มีการแบ่งชนชั้นด้วยหรือค่ะ
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 17:38:05 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
มีข้อสงสัยนิดหน่อยค่ะ อาชิพอิสระ ต้องยื่นบิลหรือใบเสร็จต่างๆควบคู่ไปด้วยใช่มั้ยค่ะ แค่อยากทราบว่าต้องเอาบิลทั้งหมดตลอดทั้งเดือนเลยมั้ยค่ะแล้วเอาย้อนหลังไป6เดือนด้วยมั้ย สงสัยแค่นี้ค่ะเพราะบิลที่ขายของไปมันเยอะมากๆในแต่ละเดือน หรือเอาแค่เดือนล่าสุด
จากคุณ จ๊ะจ๋า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-14 19:02:31 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องทำงานนานแค่ไหนถึงจะกู้ได้ค่ะ
จากคุณ พรพิมล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-07 20:20:14 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ผมอยากสอบถามว่าบ้านที่จะซื้อ ไม่เส็จสมบูรณ์ได้ไหมคับ เหลื่อแต่ ฟ้าเบดานกับห้องน้ำกัลกระจกหน้าต่างแต่เข้าอยู่ได้เรย
จากคุณ นาย นุดล ผมหอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-18 20:56:43 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เรามีเงินให้กู้ยืมที่แตกต่างเพื่อประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับว่าจะไปเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com) Regards
จากคุณ Mr Excel เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-15 21:28:45 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ผมนายแอนเดอ, I am ผู้ให้กู้เอกชนฉันให้ออกเงินให้สินเชื่อที่ข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจและเงื่อนไขฉันให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากของ 3% เรียนผู้อ่านควรทราบว่าข้อเสนอนี้เป็นบุคคลใจร้ายแรง บริษัท และจะไม่ปล่อยให้ companies.Do โอกาสนี้ผ่านคุณ by.Get ยืมแก้ปัญหาทางการเงินของคุณและการสร้างธุรกิจใหม่ผู้สนใจ บริษัท และ บริษัท ควรโปรดติดต่อฉันผ่านทาง อีเมล์ที่ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ข้อมูลตามความจำเป็นชื่อของคุณ: ... ประเทศของคุณ: ..... ที่อยู่ของคุณ: ..... เพศ: .... อายุ: .... อาชีพของคุณ: ..... สถานภาพสมรสของคุณ: .................. สถานะปัจจุบัน ณ ที่ทำงาน: ..... หมายเลขโทรศัพท์: ...... รายได้ต่อเดือน: .... วงเงินกู้: ...... ระยะเวลาเงินกู้: ...
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-13 21:16:47 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
พอถามอะไร ถ้าเราไมีหรือทำยากมาก มันบอกเรื่องของคุณ ไอ้คนเมื่อเช้าถ้า...3จังหวัด..รับรอง.....
จากคุณ คนที่เจอกับตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 16:17:46 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
กู้เพื่อปลูกบ้าน สิ่งที่จำเป็นเงินเดือนประจำ รายได้อื่นเช่นขายอาหารตามสัง คุณต้องมีบัญชีรายรับ รายจ่าย ย้อนหลัง1ปี ซื้อผัก..ซื้อหมูต้องมีใบเสร็จ 1เดือน30วัน*12เดือน ไม่รู้ว่า...และ..มันถ้ากู้จะเขียนได้สักแผ่นหรือเปล่า...สาขาสงขลา
จากคุณ คนเจอกับตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 16:11:53 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ใครลองไปติดต่อดู ถ้าไม่ใช่ข้าราชการ หรือพนักงานมีเงินเดือนประจำ แนะนำเหมือนเปรต
จากคุณ คนเจอกับตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 15:59:35 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 04:38:53 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดีวัน
คุณไม่จำเป็นต้องกู้ยืม?
ถ้าใช่ EMAIL สหรัฐ accessloan7@gmail.com

จากคุณ jj9pn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-09 06:13:36 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
กรุณาส่งการตอบสนองของคุณ: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

เสนอสินเชื่อ
คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่

การเตรียมการกู้เงินถึง $ 10,000,000.00
เลือกระหว่าง 1-25 ปีระยะเวลาการชำระหนี้
เลือกระหว่างการวางแผนการชำระหนี้รายเดือนและรายปี
เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

ทุกแผนเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเรา
กรุณาใช้โดยการส่งอีเมลของคุณเพื่อ
ติดต่อด้านล่าง

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: John Smith
อีเมล์ตัวแทนจำหน่าย: * olivereasyloanfirm@gmail.com *
ขอแสดงความนับถือ
วินาทีออนไลน์
การจัดการ
จากคุณ Oliver Larry เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-09 02:07:32 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
วันดี,
คุณกำลังมองหา บริษัท ที่มีชื่อเสียงจะให้ยืมเงินคุณถ้าใช่โปรดติดต่อเราสำหรับเราให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 2% ด้านล่างคือที่อยู่อีเมลของ บริษัท : johnmasonloanfirm@yahoo.com

ให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมของคุณ

ชื่อ 1.Full:
2.Sex:
3.Age:
4.Phone:
5.Country:
จำนวน 6.Loan จำเป็น:
7.Purpose ของเงินให้กู้ยืม:
ระยะเวลา 8.Duration:
9.Occupation:
10.State:
รายได้ 11.Monthly:

MASON Mr.John
จากคุณ john mason เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-08 22:54:43 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ข้อควรระวัง:

นี่คือการโฆษณาออนไลน์ของรัฐบาลได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อเพื่อการลงทุนของคุณ เรามีสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับประชาชน บริษัท ธุรกิจและผู้หญิง

เพื่อใช้และได้รับเงินกู้ให้ติดต่อกับจำนวนเงินที่คุณต้องการ
ยืมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนเงิน:
ระยะเวลา
ชื่อเต็ม:
เพศ:
ประเทศ:
ที่อยู่:
รายได้ต่อเดือน:

ขอบคุณและพระเจ้าให้ศีลให้พร

Marget นางเฮเลน,
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
อีเมล์: Hiltonfinanceagency@gmail.com
จากคุณ Marget นางเฮเลน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-08 12:49:10 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เรา จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะ เริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-07 15:45:10 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
คุณเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งหรือหญิง? คุณอยู่ในทางการเงินเกิดความเครียดใด ๆ หรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณต้องการที่จะชำระหนี้เงินกู้ของคุณหรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้จากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนสำหรับเหตุผลใด ๆ

เช่น:
) สินเชื่อส่วนบุคคลขยายธุรกิจ
ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
รวมหนี้ค)

อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ: billjohnsonloanfirm1@gmail.com

รายละเอียดผู้กู้
ชื่อ:
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
จำนวนเงินที่ต้องการ:
ระยะเวลา:
อายุ:
เพศ: *
* ซีอีโอ / อีเมล์: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
จากคุณ Bill Johnson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 07:22:02 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน


อีกคุณกำลังค้นหาเงินกู้ของแท้มาก? goodnews อยู่ที่นี่! เราเสนอเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 5,000.00 Min ถึง $ 30,000,000.00 สูงสุด อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เงินให้กู้ยืมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเราเป็นได้รับการรับรองที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและ dynamic.contact เรา (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-04 05:46:00 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
สวัสดีทุกคน
ฉันมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการอยู่อาศัยพยานหลักฐานที่คุณทั้งหมดที่ฉันกำลังมองหายืมสำหรับปีและฉันได้เสมอถูก scammed โดยผู้ scammed โดยแสร้งทำเป็นว่าผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเป็นพวงของวันที่ดีมากแห่งหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เมื่อ เว็บไซต์ซึ่งถูกนำตัวออกมาจากคำเบิกความของเธอบอกว่ามันเป็นที่ยืมมาปีที่แล้วและตอนนี้เธอก็มีเงินกู้ยืมจากหนึ่งในนางแพทริเซีโลแกนซึ่งเป็นพระเจ้าผู้หญิงกลัวดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะนำมาใช้ให้กู้สินเชื่อเดียวกันของฉัน และผมมีความสุขที่จะบอกคุณทั้งหมดที่ฉันจนได้ยืมฉันจากผู้ให้กู้ตะเข็บคุณจะได้รับการติดต่อกับมันที่อยู่ e-mail ของคุณของคุณ: logancompany@blumail.org ขอบคุณและขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่าน
จากคุณ james นาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 17:38:36 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน

สวัสดีทุกคน
ฉันมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการอยู่อาศัยพยานหลักฐานที่คุณทั้งหมดที่ฉันกำลังมองหายืมสำหรับปีและฉันได้เสมอถูก scammed โดยผู้ scammed โดยแสร้งทำเป็นว่าผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเป็นพวงของวันที่ดีมากแห่งหนึ่งผมเห็นโพสต์คนที่อยู่บน เว็บไซต์ซึ่งถูกนำตัวออกมาจากคำเบิกความของเธอบอกว่ามันเป็นที่ยืมมาปีที่แล้วและตอนนี้เธอก็มีเงินกู้ยืมจากหนึ่งในนางโลแกนซึ่งเป็นคนของพระเจ้ากลัวดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะนำมาใช้ให้กู้สินเชื่อเดียวกันของฉันและฉัน ยินดีที่จะบอกทุกอย่างที่ฉันจนได้ยืมฉันจากผู้ให้กู้ตะเข็บคุณจะได้รับการติดต่อกับมันที่อยู่ e-mail ของคุณของคุณ: logancompany@blumail.org ขอบคุณและขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่าน
จากคุณ james นาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-30 20:11:47 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
:e1_ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมอ เรียกเก็บเงินพิเศษ ข่มขู่ว่าจะไม่ทำเรื่องขอกู้ให้ใครช่วยที เสียเงินไปตั้งเยอะแล้ว ช่วยทีค่ะ
จากคุณ ช่วยด้วย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-26 18:48:15 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ทำไมการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินสาขาบ้านหมอ ยากเย็นเหลือเกิน มีการเรียกเงินนอกระบบด้วย เซ็งสุด ๆ และต้องหาเงินมาให้เป็นระยะๆ เป็นเงินสดด้วย จะหาที่ไหนนักหนา บอกว่าจะผ่านให้ ก็ไม่ได้สักที่ ใครมีอำนาจช่วยด้วยค่ะ
จากคุณ คนทุกข์ใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-26 18:41:21 ]
  • 1
  • 2