สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสินสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน การขอสินเชื่อบ้าน
 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ปัจจุบันนับว่า บ้าน เป็นสิ่งที่ใช้สร้างรากฐานของชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่การซื้อบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อหรือสร้างบ้าน ซึ่งหลายคนก็ยังไม่มีเงินจำนวนมากพอ ดังนั้นกระปุกดอทคอมจึงขอนำเสนอสินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้านแต่ทุนทรัพย์ยังไม่พร้อม กับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินกันจ้า ..

  คุณสมบัติของผู้กู้

           มีอาชีพที่มั่นคง
           มีรายได้ที่แน่นอน
           มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

          1. กู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          2. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
          3. กู้เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
          4. กู้เพื่อซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่
          5. กู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
          6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

  วงเงินกู้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

          1. วัดจากราคาประเมินหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 และไม่เกินร้อยละ 90 กรณีห้องชุด
          2. วัดจากราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ ต้องไม่เกินร้อยละ 80 หรือไม่เกินร้อยละ 70 กรณีซื้อห้องชุด
          3. วัดจากราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง ต้องไม่เกินร้อยละ 100

          โดยระยะเวลาการชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้ขอกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

  อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

           1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)

                     1.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปี

                          1.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 1 ร้อยละ 1.25
                          1.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 คือ MLR - 2.00
                          1.1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50

                     1.2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี

                          1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.45
                          1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 4 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50

          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

           2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบลอยตัว)

                     2.1 ไม่เกิน 5 แสนบาท คือ MLR - 0.50
                     2.2 ไม่เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR - 0.25
                     2.3 เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR
                     2.4 กู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
                          2.4.1 ไม่เกิน 3 ล้านบาท คือ MLR + 1.00
                          2.4.2 เกิน 3 ล้านบาท MLR + 2.00

          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

  หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ในเบื้องต้น มีดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส
          2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

  หลักฐานที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของผู้กู้

           1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท จะต้องมี

                     1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
                     1.2 สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้
                     1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
                     1.4 สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)
           2. การประกอบอาชีพอิสระ

                     2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น
                     2.2 Statement
                     2.3 งบการเงิน
                     2.4 อื่น ๆ แต่ต้องแสดงที่มาของรายได้

  การแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเพิ่มจากหลักฐานปกติ ดังนี้

          1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
          2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์
          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)
          5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

 ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน  

          นี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังชั่งใจจะสร้างบ้านแต่ทุนทรัพย์ยังไม่พร้อม สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยเหลือคุณได้ไม่มากก็น้อยจ้า อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
แอพแรกที่คุณเลือก

สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 390 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
วันที่ดี

เรามีองค์กรคริสเตียนเราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ที่มีความศรัทธาในความต้องการของความช่วยเหลือติดต่อเราผ่านทางอีเมล์:(dakany.endre@gmail.com)

ข้อเสนอเงินกู้
จากคุณ Mr Dakany เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-24 11:40:59 ]
ความคิดเห็นที่ 379 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
กู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมปลูกสร้างอาคาร ถ้ากู้ผ่านแล้วมีกำหนดระยะเวลาไหมครับว่าจะต้องสร้างบ้านภายในกี่ปี
จากคุณ สรรค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-25 09:28:42 ]
ความคิดเห็นที่ 376 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากทราบว่าจะกู้เงินสร้างบ้านในงบประมาณ500000บาท จะต้องทำอย่างไรบ้าง ทำงานใน อบต เงินเดือน9000บาท อายุ 50ปี
จากคุณ นาย เสวย แสนสุข เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-20 23:29:55 ]
ความคิดเห็นที่ 367 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากทราบว่าจะกู้เงินมาต่อเติมบ้านงบประมาณอยู่ที่ 30,000 บาท จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ทำงานบริษัท เงินเดือน 12000 บาท ยังไม่รวม โอทีเดือนละประมาณ 2500 บาทค่ะ อายุ 24. ปี
จากคุณ wilawan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-05 13:04:20 ]
ความคิดเห็นที่ 360 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ทำงานอิสระทั้ง2คนยากกู้เงินสร้างบ้านให้เสร็จตอนนี้สร้างไปได้30%ยากกู้เงินสร้างต่อให้เสร็จจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะผ่าน กรุณาแนะนำด้วยค่ะ
จากคุณ แคท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-23 00:06:18 ]
ความคิดเห็นที่ 346 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เงินเดือนประมาณ 12,000 ไม่มีหลักทรัพย์ อยากกู้สร้างบ้าน ในที่ดินแม่ยายให้เมียและลูก จะสามารถกู้ได้ไหมครับ
จากคุณ มานัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-20 21:31:18 ]
ความคิดเห็นที่ 331 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เงินเดือน9300อยากกู้ปลูกบ้านหลัง800000 ในที่ดิน มีโฉนดเป็นชื่อของเราเอง ไม่มีบัตรเคดิต ไม่มีหนี้สินอื่นๆ อยากจะทราบว่าเงินเดือนนี้จะกู้ผ่านไหมค่ะ ถ้าผ่อนยาว30ปี
จากคุณ โอ๊ะโอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-18 11:24:25 ]
ความคิดเห็นที่ 329 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
มีใครสนใจซื้อทาวเฮาท์ มือ 2 บ้างมั้ยค่ะ
อยู่รามอินทรา ซอย 8
จากคุณ ืninlada เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-05 14:23:46 ]
ความคิดเห็นที่ 326 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดิฉันอยากได้บ้านให้พ่อแม่แต่ยังไม่มีเงินเก็บ อายุก็แค่ 23 ปี ตอนนี้เช้าบ้านอยู่ ส่งเดือนละ 6000 บาท เลยอยากได้เป็นของตัวเองค่ะ เงินเดือนอาจไม่มากแต่สามารถส่งค่าเช้ามาได้ ก็คิดว่าถ้าเป็นของตัวเองก็ส่งได้ค่ะ อยากได้คำปรึกษามากค่ะ ดิฉันต้องทำยังไงค่ะ พ่อก็แก่แล้วบ้านของตัวเองก็ไม่มีอยู่ ที่บ้านมีรายได้หลายคนแต่ติดแบร็คริสกันหมด เหลือฉันคนเดียวสามารถทำได้ไหมค่ะ มีสามีก็ไม่ได้จดทะเบียนค่ะ
จากคุณ เกชฎาพร เนื่องไชยยศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-28 09:05:51 ]
ความคิดเห็นที่ 318 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดอกเบี้ยนี้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบันเหรอครับ
จากคุณ ธีรวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-09 01:52:41 ]
ความคิดเห็นที่ 315 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการกู้เงินมาทำธุระกิจส่วนตัว
จากคุณ ธราธร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-02 12:08:11 ]
ความคิดเห็นที่ 309 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากสร้างบ้านค่ะ แต่ที่ดินที่จะใช้สร้างบ้านเป็นที่ดินไม่มีโฉนด เป็น สค 01 ถ้าจะกู้มาสร้างบ้านต้องทำอย่างงัยค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
จากคุณ mai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-21 13:51:32 ]
ความคิดเห็นที่ 304 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากได้บ้านมือ2ค่ะ ราคา13ลบ เดินสเตจเม้นเดือนล่ะ20000ค่ะ เดินหกเดือนแล้วยื่นกุ้เลยได้ไหมค่
จากคุณ วราภรณ์ บัวทรัพญ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-29 20:13:06 ]
ความคิดเห็นที่ 303 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อบ้านค่ะ บ้านอยู่ประมาณ 3000000 บาท มีเงินเดือน 15000 บาท ไม่มีหลักทรัพ ใดๆ เลย จะมีวิธีไหนบ้างบ้างค่ะ ที่จะสามารถกู้ อยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ
จากคุณ may เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-29 10:46:26 ]
ความคิดเห็นที่ 289 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการรีไฟแยยซ์บ้านค่ะ ต้องทำอย่างไร
จากคุณ ging เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-29 13:33:12 ]
ความคิดเห็นที่ 271 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เป็นแม่ค้าอยากกู้ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
จากคุณ รุ่งตะวัน บุญดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-19 22:40:10 ]
ความคิดเห็นที่ 245 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการกู้เงินเพื่อปลูกบ้านใหม่หั้ย พ่อแม่ อยู่ แต่ตัวเองติดประนอมหนี่เดือนละ2000พัน ทำงานบริษัทเงินเดือนได้รายเดือน10000 รวมกับสวัสดิการจะได้ ประมาณ 15000ไม่ทราบว่าที่นี้ปล่อยกู้ไหม..ตอบด้วยนะค่ะ
จากคุณ มัทนพร เพิ่มฤทธิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-26 09:49:51 ]
ความคิดเห็นที่ 231 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
. คุณปฏิเสธจากธนาคารของคุณหรือคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
เงินกู้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณในการให้กู้ยืมเงินแก่
ชำระค่าใช้จ่ายของคุณหนี้และการสร้างธุรกิจของคุณ
สมัครขอสินเชื่อในขณะนี้ เราให้ออกเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
2% ต่อปี

หากคุณมีความสนใจติดต่อผ่าน:
williamfinanceagency@gmail.com และกรอกเงินกู้ที่อยู่ด้านล่าง
แบบฟอร์มใบสมัคร

เงินกู้ประยุกต์ใช้รูปแบบ:

ชื่อเต็ม:
ประเทศ:
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
จำนวนเงินกู้:
เงินกู้ระยะเวลา:
รายได้รายเดือน:
เพศ:
อายุ:
อีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
ขอบคุณ

นายวิลเลียม
จากคุณ Mr William เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-04 10:06:55 ]
ความคิดเห็นที่ 226 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
พนักงานออมสินแทบจะทุกจังหวัดที่ขับรถประเภท SUV ขับแบบไม่สุภาพมากๆ ไม่มีมารยาทในการใช้ถนนขับแบบใหญ่โตคับถนน คับบ้านคับเมือง ถ้าเป็นไปได้อยากขอความกรุณาแจ้งเตือนพนักงานทุกท่านที่ใช้รถประเภทดังกล่าว ขับให้สุภาพหน่อย จะเป็นพระคุณอย่างมาก
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-29 14:45:11 ]
ความคิดเห็นที่ 223 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากสอบถามนะคะ คือ ปีนี้ดิฉันอายุ 33 ปี อยากจะซื้อบ้านมือสองตกแต่งแล้ว ราคาอยู่ 7-8 แสน แต่ไม่หลักทรัพย์อะไรทั้งสิน มีแต่เงินเดือนอยู่ที่ 15000 บาท และมีหนี้เงินกู้กับธนาคารออมสิน โครงการพัฒนาชีวิตครูอยู่ 950000 บาท อยากรู้ว่าจะสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
จากคุณ คนกระบี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-15 20:48:37 ]
ความคิดเห็นที่ 211 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จะกู้สินเชี่อเคหะ 1700000บาท ผ่อน20ปีใช้กู้แบบพิเศษ 2ปีต้องผ่อนค่างวดเดือนละเท่าไหร่
จากคุณ สว่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-20 21:04:31 ]
ความคิดเห็นที่ 210 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะอยู่ทีเท่าไหร่คับ
จากคุณ สว่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-20 21:00:01 ]
ความคิดเห็นที่ 205 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
มีโฉนดที่อยู่3ไร่แต่อยากกู้มาปลูกบ้านใหม่อยากทราบว่าธนาคารประเมินราคาได้เท่า
จากคุณ คริส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-09 13:05:41 ]
ความคิดเห็นที่ 164 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จะกู้สินเชื่อบ้านกู้ธนาคารไหนดีที่สุดค่ะ และถ้าฐานเงินเดือนน้อยแต่จะกู้ร่วมด้วยคิดว่าจะกู้ผ่านไหมค่ะ
จากคุณ วิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-30 15:28:33 ]
ความคิดเห็นที่ 159 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
บ้านพร้อมที่ดินติดขายฝากอยู่ จะทำเรื่องกู้ได้ไหมครับ
จากคุณ คุณ ธวัชชัย บุญวนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-28 10:31:38 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
กู้เงินสดครับ ต้องทำอย่างไร

จากคุณ เอกราช พูลเขตต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 09:39:41 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จำนองบัานไวักับบคคลเอาเขัาธนาคารออมสินไดัไหมครับ
จากคุณ ทรงเกียรติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-18 11:45:03 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จะขอกู้เงิน 2.5 ล้านบาท แต่ทำงานรับราชการอยู่ ต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่ ช่วยตอบด้วย
จากคุณ พิกุล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-08 10:54:25 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ถ้ากู้สองล้าน ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ
จากคุณ นิ สี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 19:54:37 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
จากคุณ โมโม่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 16:53:09 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องการรีไฟแนนบ้าน เพื่อซ่อมแซมน้ำท่วม
จากคุณ ณัฏฐวี นิ่มฟัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-07 15:00:11 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากสอบถามนะคะ คือ อยากซื้อบ้านให้แม่ ราคา ประมาณ 4 -5 แสน แต่ทางเราไม่หลักทรัพย์อะไรทั้งสิน มีแต่เงินเดือนอยู่ที่ 15000 บาท อยากรู้ว่าจะสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะคะ
จากคุณ ขอด่วน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-04 09:27:10 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
อยากขอคำแนะนำค่ะ ยื่นกู้ไทรทองมา3เดื่อน ตรวจสอบหมดแล้ว โทรไปถามบอกผ่านแล้ว แต่ให้รอออออ มันนานมากไหมค่ะแบบนี้ เพราะคนที่ยื่นกู้ที่หลัง เขากับได้เงินก่อน
แล้วจะให้เราคิดอย่างไรค่ะ มีการแบ่งชนชั้นด้วยหรือค่ะ
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-30 17:38:05 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
มีข้อสงสัยนิดหน่อยค่ะ อาชิพอิสระ ต้องยื่นบิลหรือใบเสร็จต่างๆควบคู่ไปด้วยใช่มั้ยค่ะ แค่อยากทราบว่าต้องเอาบิลทั้งหมดตลอดทั้งเดือนเลยมั้ยค่ะแล้วเอาย้อนหลังไป6เดือนด้วยมั้ย สงสัยแค่นี้ค่ะเพราะบิลที่ขายของไปมันเยอะมากๆในแต่ละเดือน หรือเอาแค่เดือนล่าสุด
จากคุณ จ๊ะจ๋า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-14 19:02:31 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ต้องทำงานนานแค่ไหนถึงจะกู้ได้ค่ะ
จากคุณ พรพิมล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-07 20:20:14 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ผมอยากสอบถามว่าบ้านที่จะซื้อ ไม่เส็จสมบูรณ์ได้ไหมคับ เหลื่อแต่ ฟ้าเบดานกับห้องน้ำกัลกระจกหน้าต่างแต่เข้าอยู่ได้เรย
จากคุณ นาย นุดล ผมหอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-18 20:56:43 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
เรามีเงินให้กู้ยืมที่แตกต่างเพื่อประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับว่าจะไปเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com) Regards
จากคุณ Mr Excel เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-15 21:28:45 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ผมนายแอนเดอ, I am ผู้ให้กู้เอกชนฉันให้ออกเงินให้สินเชื่อที่ข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจและเงื่อนไขฉันให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากของ 3% เรียนผู้อ่านควรทราบว่าข้อเสนอนี้เป็นบุคคลใจร้ายแรง บริษัท และจะไม่ปล่อยให้ companies.Do โอกาสนี้ผ่านคุณ by.Get ยืมแก้ปัญหาทางการเงินของคุณและการสร้างธุรกิจใหม่ผู้สนใจ บริษัท และ บริษัท ควรโปรดติดต่อฉันผ่านทาง อีเมล์ที่ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ข้อมูลตามความจำเป็นชื่อของคุณ: ... ประเทศของคุณ: ..... ที่อยู่ของคุณ: ..... เพศ: .... อายุ: .... อาชีพของคุณ: ..... สถานภาพสมรสของคุณ: .................. สถานะปัจจุบัน ณ ที่ทำงาน: ..... หมายเลขโทรศัพท์: ...... รายได้ต่อเดือน: .... วงเงินกู้: ...... ระยะเวลาเงินกู้: ...
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-13 21:16:47 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
พอถามอะไร ถ้าเราไมีหรือทำยากมาก มันบอกเรื่องของคุณ ไอ้คนเมื่อเช้าถ้า...3จังหวัด..รับรอง.....
จากคุณ คนที่เจอกับตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 16:17:46 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
กู้เพื่อปลูกบ้าน สิ่งที่จำเป็นเงินเดือนประจำ รายได้อื่นเช่นขายอาหารตามสัง คุณต้องมีบัญชีรายรับ รายจ่าย ย้อนหลัง1ปี ซื้อผัก..ซื้อหมูต้องมีใบเสร็จ 1เดือน30วัน*12เดือน ไม่รู้ว่า...และ..มันถ้ากู้จะเขียนได้สักแผ่นหรือเปล่า...สาขาสงขลา
จากคุณ คนเจอกับตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 16:11:53 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ใครลองไปติดต่อดู ถ้าไม่ใช่ข้าราชการ หรือพนักงานมีเงินเดือนประจำ แนะนำเหมือนเปรต
จากคุณ คนเจอกับตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 15:59:35 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-11 04:38:53 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ดีวัน
คุณไม่จำเป็นต้องกู้ยืม?
ถ้าใช่ EMAIL สหรัฐ accessloan7@gmail.com

จากคุณ jj9pn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-09 06:13:36 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
กรุณาส่งการตอบสนองของคุณ: * olivereasyloanfirm@gmail.com *

เสนอสินเชื่อ
คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือไม่

การเตรียมการกู้เงินถึง $ 10,000,000.00
เลือกระหว่าง 1-25 ปีระยะเวลาการชำระหนี้
เลือกระหว่างการวางแผนการชำระหนี้รายเดือนและรายปี
เงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

ทุกแผนเหล่านี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อเรา
กรุณาใช้โดยการส่งอีเมลของคุณเพื่อ
ติดต่อด้านล่าง

ชื่อตัวแทนจำหน่าย: John Smith
อีเมล์ตัวแทนจำหน่าย: * olivereasyloanfirm@gmail.com *
ขอแสดงความนับถือ
วินาทีออนไลน์
การจัดการ
จากคุณ Oliver Larry เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-09 02:07:32 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
วันดี,
คุณกำลังมองหา บริษัท ที่มีชื่อเสียงจะให้ยืมเงินคุณถ้าใช่โปรดติดต่อเราสำหรับเราให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 2% ด้านล่างคือที่อยู่อีเมลของ บริษัท : johnmasonloanfirm@yahoo.com

ให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมของคุณ

ชื่อ 1.Full:
2.Sex:
3.Age:
4.Phone:
5.Country:
จำนวน 6.Loan จำเป็น:
7.Purpose ของเงินให้กู้ยืม:
ระยะเวลา 8.Duration:
9.Occupation:
10.State:
รายได้ 11.Monthly:

MASON Mr.John
จากคุณ john mason เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-08 22:54:43 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ข้อควรระวัง:

นี่คือการโฆษณาออนไลน์ของรัฐบาลได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมและ บริษัท ได้รับการรับรอง คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อบ้านกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อเพื่อการลงทุนของคุณ เรามีสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับประชาชน บริษัท ธุรกิจและผู้หญิง

เพื่อใช้และได้รับเงินกู้ให้ติดต่อกับจำนวนเงินที่คุณต้องการ
ยืมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนเงิน:
ระยะเวลา
ชื่อเต็ม:
เพศ:
ประเทศ:
ที่อยู่:
รายได้ต่อเดือน:

ขอบคุณและพระเจ้าให้ศีลให้พร

Marget นางเฮเลน,
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
อีเมล์: Hiltonfinanceagency@gmail.com
จากคุณ Marget นางเฮเลน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-08 12:49:10 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เรา จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะ เริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-07 15:45:10 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
คุณเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งหรือหญิง? คุณอยู่ในทางการเงินเกิดความเครียดใด ๆ หรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณต้องการที่จะชำระหนี้เงินกู้ของคุณหรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้จากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ? คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนสำหรับเหตุผลใด ๆ

เช่น:
) สินเชื่อส่วนบุคคลขยายธุรกิจ
ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
รวมหนี้ค)

อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ: billjohnsonloanfirm1@gmail.com

รายละเอียดผู้กู้
ชื่อ:
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
จำนวนเงินที่ต้องการ:
ระยะเวลา:
อายุ:
เพศ: *
* ซีอีโอ / อีเมล์: billjohnsonloanfirm1@gmail.com
จากคุณ Bill Johnson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 07:22:02 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน


อีกคุณกำลังค้นหาเงินกู้ของแท้มาก? goodnews อยู่ที่นี่! เราเสนอเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 5,000.00 Min ถึง $ 30,000,000.00 สูงสุด อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เงินให้กู้ยืมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเราเป็นได้รับการรับรองที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและ dynamic.contact เรา (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่
จากคุณ Mr Anderson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-04 05:46:00 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน
สวัสดีทุกคน
ฉันมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการอยู่อาศัยพยานหลักฐานที่คุณทั้งหมดที่ฉันกำลังมองหายืมสำหรับปีและฉันได้เสมอถูก scammed โดยผู้ scammed โดยแสร้งทำเป็นว่าผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมเป็นพวงของวันที่ดีมากแห่งหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เมื่อ เว็บไซต์ซึ่งถูกนำตัวออกมาจากคำเบิกความของเธอบอกว่ามันเป็นที่ยืมมาปีที่แล้วและตอนนี้เธอก็มีเงินกู้ยืมจากหนึ่งในนางแพทริเซีโลแกนซึ่งเป็นพระเจ้าผู้หญิงกลัวดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะนำมาใช้ให้กู้สินเชื่อเดียวกันของฉัน และผมมีความสุขที่จะบอกคุณทั้งหมดที่ฉันจนได้ยืมฉันจากผู้ให้กู้ตะเข็บคุณจะได้รับการติดต่อกับมันที่อยู่ e-mail ของคุณของคุณ: logancompany@blumail.org ขอบคุณและขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่าน
จากคุณ james นาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 17:38:36 ]
  • 1
  • 2