x close

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 วันดีฤกษ์มงคล เช็กเลย !


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559

           ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 อยากดูฤกษ์ดีไว้เตรียมขึ้นบ้านใหม่ มาดู ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สำหรับเตรียมพิธีการทำบุญบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่

           สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี ฤกษ์ดีปี 2559 มีวันไหนบ้าง หรือทำบุญบ้านเมื่อไรถึงจะดี วันนี้กระปุกดอทคอมมีฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ โดย อ.วาทิต สิรปวเรศ นักพยากรณ์จาก Deedaily.com by horoworld มาฝาก สำหรับคนที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ ปี 59 ทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน สร้างบ้าน มาเช็กกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 กันเลย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559

          ฤกษ์ดีวันมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเปิดกิจการใหม่ ประจำปี 2559  (โดย อ.วาทิต สิรปวเรศ : Deedaily)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมกราคม

         วันพุธที่ 6 วันอำมฤคโชค คือวันที่ทำสิ่งมงคลจะโชคดี หมายถึง ความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน

         วันพุธที่ 20 วันธงชัย คือวันแห่งชัยชนะ หมายถึง ความสำเร็จที่ได้ตามปรารถนาอย่างเกินความคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์

         วันพุธที่ 3 วันธงชัย เป็นวันแห่งชัยชนะ หมายถึง ความสำเร็จที่ได้ตามความปรารถนาอย่างเกินความคาดหมาย

         วันศุกร์ที่ 5 วันมงคล เป็นวันแห่งความเจริญ หมายถึง ความรุ่งเรืองที่จะได้รับในการประกอบกิจการ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคล

         วันพุธที่ 17 วันสิทธิโชค เป็นวันแห่งความสุขความเจริญ ความสำเร็จตามปรารถนา หมายถึง มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับตามความปรารถนา และเป็นวันชัยโชค หมายถึง ความโชคดีนำมาถึงสิ่งที่ตั้งใจทำจะได้รับชัยชนะ

         วันศุกร์ที่ 19 เป็นวันดี เหมาะในการทำการมงคล ทำสิ่งใดก็จะสะดวกรวดเร็ว ปราศจากปัญหา ไร้อุปสรรคตลอด

         วันจันทร์ 22 เป็นวันปลอดสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเป็นสิริสวัสดิมงคล

         วันพุธที่ 24 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน

         วันศุกร์ที่ 26 เป็นวันดีไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรค ทำสิ่งมงคลใด ๆ จะราบรื่นไม่มีติดขัด จะได้รับความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

         วันจันทร์ที่ 29 เป็นวันปลอดสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเป็นสิริสวัสดิมงคลอย่างยิ่งยวด

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมีนาคม

         วันศุกร์ที่ 4 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ

         วันจันทร์ที่ 7 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใด ๆ อันเป็นมงคล

         วันศุกร์ที่ 11 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ

         วันจันทร์ที่ 14 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใด ๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง

         วันศุกร์ที่ 18 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ

         วันจันทร์ที่ 21 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใด ๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนเมษายน

         วันจันทร์ที่ 4 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใด ๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองฟูฟ่อง

         วันจันทร์ที่ 11 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง

         วันจันทร์ที่ 18 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

         วันพุธที่ 20 เป็นวันมงคล หมายถึง เป็นวันที่ริเริ่มทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง

         วันพุธที่ 27 วันราชาโชค หมายถึง มีความสำเร็จอย่างแน่นอน ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง มีความโชคดีกับสิ่งอันเป็นมงคลในการประกอบกิจพิธีการใด ๆ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนพฤษภาคม

         วันพุธที่ 4 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

         วันพุธ 11 วันราชาโชค หมายถึง มีความสำเร็จอย่างแน่นอน จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีความโชคดีกับสิ่งอันเป็นมงคลในการประกอบกิจพิธีการต่าง ๆ

         วันพฤหัสบดีที่ 12 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

         วันพุธที่ 18 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

         วันพฤหัสบดีที่ 19 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันจันทร์ที่ 23 วันอำมฤคโชค คือ วันที่ทำสิ่งมงคลจะโชคดี หมายถึง ความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมิถุนายน

         วันพุธที่ 1 วันรุ่งเรือง คือ วันนี้ถ้าทำสิ่งเป็นมงคล จะได้รับความเจริญสูงสุดไม่มีตกต่ำ

         วันพฤหัสบดีที่ 2 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 8 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

         วันพุธที่ 15 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เหมาะในการทำสิ่งเป็นมงคลต่าง ๆ ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพฤหัสบดีที่ 23 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใด ๆ อันเป็นมงคล

         วันพุธที่ 29 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง

         วันพฤหัสบดีที่ 30 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกรกฎาคม

         วันพุธที่ 6 วันอธิบดี อำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใด ๆ อันเป็นมงคล

         วันจันทร์ที่ 11 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันจันทร์ 18 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 20 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

         วันพฤหัสบดี 21 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพฤหัสบดีที่ 28 วันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนสิงหาคม

         วันจันทร์ที่ 1 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 3 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

         วันจันทร์ที่ 15 มหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

         วันพฤหัสบดีที่ 18 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพฤหัสบดีที่ 25 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกันยายน

         วันพฤหัสบดีที่ 1 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 14 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

         วันจันทร์ที่ 19 อำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่าง ๆ

         วันพุธที่ 28 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนตุลาคม

         วันจันทร์ที่ 10 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 12 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

         วันพฤหัสบดีที่ 20 วันอำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่าง ๆ

         วันพุธที่ 26 วันสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

         วันพฤหัสบดีที่ 27 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนพฤศจิกายน

         วันพฤหัสบดีที่ 3 วันอำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่าง ๆ

         วันพุธที่ 9 วันสิทธิโชค ชัยโชค เป็นวันที่เหมาะกับกระทำสิ่งใด ๆ ที่เป็นมงคล จะได้รับความสุข ความเจริญ ความสำเร็จสมปรารถนา ได้รับชัยชนะและมีโชคลาภอย่างเกินความคาดหมาย

         วันพฤหัสบดีที่ 10 เป็นวันฟูเฟื่องเรืองรุ่ง เหมาะในการทำสิ่งที่เป็นงานมงคล ได้รับความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีอุปสรรคใด ๆ มาขัดขวาง

         วันจันทร์ที่ 14 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 16 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใด ๆ อันเป็นมงคล

         วันจันทร์ที่ 21 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันจันทร์ 28 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 30 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนธันวาคม

         วันพฤหัสบดีที่ 1 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใด ๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง

         วันพฤหัสบดีที่ 8 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง

         วันจันทร์ที่ 12 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

         วันพุธที่ 14 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

         วันจันทร์ที่ 26 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่งเหนือความคาดหมาย

         วันพุธที่ 28 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2559 วันดีฤกษ์มงคล เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:46:26 609,251 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP