x close

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2561 อยากรู้ฤกษ์ดีวันมงคล เช็กเลย !!

 
          ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2561 อยากรู้วันไหนดี มาดู ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านใหม่ ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล 2561 สำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เช็กได้เลยตลอดปีที่นี่
 

          สำหรับคนที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ หรือเปิดกิจการร้านค้าใหม่ แต่ยังไม่รู้ว่าขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี มาดู ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล 2561 โดย อ.ภู่ คชสาร หมอดูชื่อดังแห่ง Horoworld.com มาฝาก สำหรับคนที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ ปี 61 ทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน สร้างบ้าน เปิดร้าน กิจการ ห้างร้าน และบริษัท มาเช็ก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล 2561 กันเลยค่ะ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า ปี 2561

    ฤกษ์ดีวันมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเปิดกิจการใหม่ ประจำปี 2561 โดย อ.ภู่ คชสาร หมอดูชื่อดังแห่ง Horoworld.com
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนมกราคม ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 12:23-13:26 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน บริษัท ร้านเพชร ร้านทอง ร้านเครื่องประดับ จะเจริญรุ่งเรือง

          - ฤกษ์ดี วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 12:18-13:53 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน บริษัท จะเจริญรุ่งเรือง
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:06-13.41 น. ใช้ในการเปิดกิจการ ห้างร้านต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงถาวรของกิจการการ

          - ฤกษ์ดี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:42-09:41 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ หรือจะเป็นการออกรถใหม่ในฤกษ์เวลานี้นับเป็นมงคล 

          - ฤกษ์ดี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:21-18:44 น. เหมาะกับการติดต่อพูดคุยเรื่องผลประโยชน์จะประสบผลสำเร็จ การขอสินเชื่อ การขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะอยู่ในมุมดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนมีนาคม ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 06:42-08:41 น. จะทำการเป็นมงคลอันใดนับว่าดีไปเสียหมด ไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น

          - ฤกษ์ดี วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 06.20-06.32 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน ร้านเครื่องประดับ ร้านอาหาร จะเจริญรุ่งเรือง
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนเมษายน ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 04:40-06.35 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่

          - ฤกษ์ดี วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 04:13-06:08 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้า จะเจริญรุ่งเรือง
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนพฤษภาคม ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:24-07:59 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่

          - ฤกษ์ดี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:55-11:10 น. ใช้ในการติดต่อธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ใช้ในการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะประสบผลสำเร็จ

          - ฤกษ์ดี วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:08-06:18 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า เปิดห้างร้าน บริษัท จะเจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนมิถุนายน ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57-10:12 น. ทำพิธีสู่ขอ ทำพิธีหมั้น นับเป็นฤกษ์ดี การขึ้นบ้านใหม่

          - ฤกษ์ดี วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25-09:40 น. ใช้ในการติดต่อประสานงาน ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตา เกื้อกูล
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนกรกฎาคม ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:42-08:57 น. ใช้ช่วงเวลานี้ในการติดต่อประสานงานเรื่องงาน จะมีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนั้นยังใช้ในการพูดคุยให้คนที่ติดต่อด้วยนั้นเกื้อกูล เมตตาคุณ

          - ฤกษ์ดี วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 07:46-09:37 น. เปิดกิจการห้างร้านต่าง ๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนสิงหาคม ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 07:20-07:35 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก เปิดกิจการต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล

          - ฤกษ์ดี วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 05:52-06:02 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนกันยายน ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 04:59-07:17 น. เปิดธุรกิจอะไรก็นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่

          - ฤกษ์ดี วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 06:00-06:27 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก เปิดกิจการต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนตุลาคม ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16:02-16:15 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก เปิดกิจการต่าง ๆ นับว่าเป็นฤกษ์มงคล

          - ฤกษ์ดี วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 15:51-16:04 น. เปิดกิจการขนาดใหญ่ ร้านเพชร ร้านทอง ห้างร้านต่าง ๆ จะเจริญก้าวหน้า
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:18-15:30 น. เปิดกิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นับว่าดี ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกนับว่าดีที่สุด

          - ฤกษ์ดี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:33-14:45 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วจะประสบผลสำเร็จ การเข้าหาพบปะผู้ใหญ่จะได้รับการเกื้อกูล เปิดกิจการร้านค้าได้ทุกประเภท
 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้านค้า เดือนธันวาคม ปี 2561
 
          - ฤกษ์ดี วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11:56-12:08 น. เหมาะกับการเริ่มต้นปลูกอาคารบ้านเรือน ยกเสาเอก หรือขึ้นบ้านใหม่

          - ฤกษ์ดี วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา11:02-11:15 น. ฤกษ์เฉลิมฉลอง เช่น พิธีการแต่งงาน เป็นต้น ใครที่จะนัดคุยธุรกิจในช่วงเวลานี้ก็มีมุมที่จะประสบผลสำเร็จ เปิดกิจการนับว่าเป็นมงคล
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2561 อยากรู้ฤกษ์ดีวันมงคล เช็กเลย !! อัปเดตล่าสุด 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12:17:04 363,322 อ่าน
TOP