งานกู้ก็มา ! ธอส. ผุดสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเพื่อผู้สูงอายุ ดอกเบี้ยคงที่ 3.99% นาน 10 ปี

สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส

          ธอส. ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกคงที่ 3.99% ต่อปี เปิดยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 

          วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและได้อยู่ร่วมกับบุคคลอันเป็นที่รัก ธนาคารจึงได้เตรียมวงเงิน 3,000 ล้านบาท จัดทำ "สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส" ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึงอายุ 75 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรก คงที่ 3.99% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

          สำหรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อนั้น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA (Non Performing Asset) ของ ธอส. และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ ให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึงอายุ 75 ปี (เฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพตามที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม เมื่อสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส


          ทั้งนี้สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสถือเป็นสินเชื่อของธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยยาวนานที่สุด โดยผู้กู้จะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระบ้านเพิ่มขึ้น เช่น กรณีกู้ 1 ล้านบาท เงินงวด 10 ปีแรกจะอยู่ที่ 4,900 บาท พร้อมเปิดโอกาสให้ใช้อายุของผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่า กำหนดระยะเวลาการกู้ให้นานขึ้นได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเงินงวดผ่อนชำระในแต่ละเดือนลงได้

สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานกู้ก็มา ! ธอส. ผุดสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเพื่อผู้สูงอายุ ดอกเบี้ยคงที่ 3.99% นาน 10 ปี โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:36:04 5,914 อ่าน
TOP