x close

12 แบบตึกแถว แบบบ้านฟรี จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

          แบบตึกแถวฟรี แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย จากโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

          รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแบบที่พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นไปด้วยในตัว จึงทำให้เกิดเป็นโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนขึ้น ซึ่งในโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถไปขอรับ แบบบ้านฟรี ได้ไม่มีข้อจำกัด โดยประกอบไปด้วยแบบบ้านทั้งหมดกว่า 33 แบบ หนึ่งในนั้นคือ แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

1. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1


          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,399,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,423,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

2. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2


          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,910,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,362,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

3. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3


          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,719,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,942,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

4. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1


          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,357,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,433,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

5. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2


          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,041,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,491,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

6. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3


          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,909,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 6,130,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

7. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1


          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,483,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,485,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

8. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2


          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,069,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,544,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

9. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3


          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,962,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 6,183,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

10. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1


          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,421,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,444,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

11. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2


          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 780.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,025,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,466,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

12. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3


          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,904,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 6,125,000 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบตึกแถว
ภาพจาก : dpt.go.th

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : แบบบ้านเพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
12 แบบตึกแถว แบบบ้านฟรี จากกรมโยธาธิการและผังเมือง อัปเดตล่าสุด 19 เมษายน 2567 เวลา 16:00:25 50,494 อ่าน
TOP