x close

12 แบบตึกแถว แบบบ้านฟรี จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบตึกแถว

          แบบตึกแถวฟรี แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย จากโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

         รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแบบที่พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นไปด้วยในตัว จึงทำให้เกิดเป็นโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ขึ้น ซึ่งในโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถไปขอรับ แบบบ้านฟรี ได้ไม่มีข้อจำกัด โดยประกอบไปด้วยแบบบ้านทั้งหมดกว่า 33 แบบ ภายใต้แบบบ้านหลัก คือ แบบบ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย บ้านรวมน้ำใจไทย และแบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
1. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1

          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,399,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,423,000 บาท


2. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2

          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,910,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,362,000 บาท

แบบตึกแถว

3. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3

          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,719,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,942,000 บาท

แบบตึกแถว

4. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 1

          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,357,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,433,000 บาท

แบบตึกแถว

5. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 2

          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,041,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,491,000 บาท

แบบตึกแถว

6. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอิสาน 3

          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,909,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 6,130,000 บาท

แบบตึกแถว

7. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1

          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,483,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,485,000 บาท

แบบตึกแถว

8. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2

          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,069,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,544,000 บาท

แบบตึกแถว

9. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3

          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,962,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 6,183,000 บาท

แบบตึกแถว

10. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1

          แบบตึกแถวสูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 4,421,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 4,444,000 บาท

แบบตึกแถว

11. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2

          แบบตึกแถวสูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 780.40 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,025,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 5,466,000 บาท

แบบตึกแถว

12. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3

          แบบตึกแถวสูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ดิน 20 ตารางวา งบประมาณค่ารากฐานแผ่ 5,904,000 บาท งบประมาณค่าตอกเสาเข็ม 6,125,000 บาท

แบบตึกแถว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก แบบบ้านเพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
12 แบบตึกแถว แบบบ้านฟรี จากกรมโยธาธิการและผังเมือง อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:07 34,186 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP