x close

7 เรื่องเช็กให้ชัวร์ก่อนจ้างผู้รับเหมา รู้ไว้จะได้ไม่เสียรู้ ได้งานตรงใจไม่เสี่ยงโดนชิ่ง

ถ้าเจอ ผู้รับเหมา ดี ๆ ก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ถ้าเจอผู้รับเหมาแย่ ๆ ก็อาจทำน้ำตาตกใน ฉะนั้นก่อนที่จะตกลงสร้างหรือ ต่อเติมบ้าน พักอาศัยหรือคอนโดก็ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือและไม่ทิ้งงาน มาดูกันดีกว่าว่าการจ้างผู้รับเหมาสักรายควรจะเช็กอะไรบ้าง

ผู้รับเหมา

หากเราจะสร้างบ้านสักหลังหรืออยากต่อเติมที่พักอาศัย เช่น ต่อเติมห้องครัว โรงจอดรถ เป็นต้น หรือปรับปรุงบ้านเก่า การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่น่าไว้ใจและไม่ทิ้งงานถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าเรื่องงบประมาณเลย ดังนั้นถ้าใครวางแผนสร้างบ้าน หรือต่อเติมปรับปรุงบ้านที่พักอาศัย แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ไม่รู้จะใช้หลักเกณฑ์อะไรพิจารณาเลือกผู้รับเหมา ลองมาดูเรื่องควรรู้ก่อนจ้างผู้รับเหมากันก่อนดีกว่า เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ด้วยดีและสมดังใจปรารถนา

1. เช็กประวัติและผลงาน

เลือกบริษัทหรือผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ มีประวัติที่ดี ควรมีการจดทะเบียนในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และลองสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน โดยควรเลือกเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีทีมงานพร้อม มีที่ตั้งบริษัทเป็นหลักแหล่งและเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถติดต่อได้ง่าย ใช้งานมานาน ไม่เปลี่ยนบ่อย มีผลงานปรากฏให้เห็นเป็นแฟ้มรูปภาพสะสมผลงาน รูปภาพในเว็บไซต์ของบริษัท หรือผู้รับเหมาทั่วไปที่เคยทำงานให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง

โดยอาจไปสอบถามเจ้าของบ้านว่าคุณภาพของผู้รับเหมาเป็นอย่างไรบ้าง วัสดุที่ใช้ตรงตามสเปกไหม เสร็จทันกำหนดเวลาหรือเปล่า พอเสร็จแล้วต้องตามมาซ่อมแซมภายหลังอีกหรือไม่ พึงพอใจกับงานที่ได้รับมากน้อยแค่ไหน หรือเช็กให้ชัวร์โดยสอบถามข้อมูลกับ สคบ. ว่าเคยมีประวัติการฟ้องร้องหรือเปล่า 

2. ความชำนาญงาน

ผู้รับเหมา

เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละรายจะมีประสบการณ์ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างแตกต่างกันไป เช่น บ้านพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์จะมีรูปแบบโครงสร้างแตกต่างจากห้างสรรพสินค้า อาคารสูง หรือโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าผู้รับเหมาถนัดสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านก็ควรดูความเชี่ยวชาญด้วยว่าผู้รับเหมาถนัดงานประเภทใด อาทิ บ้านในโครงการ บ้านที่ดินส่วนตัว หรือทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม รวมถึงการจ้างช่างในการทำส่วนต่าง ๆ ควรดูที่ความถนัดของช่างด้วยเช่นกัน เพราะงานช่างมีหลายประเภท ทั้งงานวางระบบ ทาสี หรือตกแต่ง เพราะถ้าหากผู้ว่าจ้างเลือกใช้ผู้รับเหมาตามงานที่ช่างถนัดและเหมาะสมก็มีโอกาสได้งานที่ออกมาตรงใจ ปัญหาระหว่างการก่อสร้างก็จะน้อยลง

3. ดูความพร้อมของผู้รับเหมา

เลือกบริษัทหรือผู้รับเหมาที่มีความพร้อมในการทำงานให้ผู้ว่าจ้างอย่างเต็มที่ เพราะหากเป็นผู้รับเหมาที่คิวล้นมือก็อาจจะไม่สามารถใส่ใจรายละเอียดงานได้มากนัก อีกทั้งทีมงานอาจจะไม่พร้อม เช่น หน้างานคนเป็นงานน้อยหรือคนไม่พอ แต่ไม่ได้แจ้งลูกค้า หากเจอแบบนี้ก็จะทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนาน งบบานปลาย และผลงานที่ออกมาอาจไม่เป็นไปตามที่หวังเอาไว้

4. ราคาเหมาะสมกับงาน

ผู้รับเหมา

เลือกบริษัทหรือผู้รับเหมาที่เสนอราคากลาง ๆ ไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป ดังคำพูดที่ว่าของถูกและดีไม่มีในโลก ถ้าหากเจอผู้รับเหมาให้ราคาถูกกว่าเจ้าอื่น ๆ ผู้ว่าจ้างควรนึกถึงความเป็นไปได้ว่าเขาจะทำได้จริงไหม โดยอาจไปเทียบเคียงกับอัตราการปลูกบ้านหรือต่อเติมบ้านจากคนรู้จักหรือบ้านใกล้เรือนเคียงว่าคิดราคาตามงานหรือพื้นที่กันอย่างไร เพราะถ้าหากถูกเกินไปอาจจะโดนทิ้งงานกลางคัน หรืองานเสร็จแต่วัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ต้องตามแก้ปัญหากันทีหลังอีกนาน

5. ทำสัญญาว่าจ้าง

เลือกสร้างบ้านหรือต่อเติมที่พักอาศัยโดยต้องทำสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะถ้าหากงานออกมาไม่ตรงกับในสัญญาหรือผู้รับเหมาทิ้งงาน ผู้ว่าจ้างจะได้มีหลักฐานนำไปดำเนินการทางกฎหมายได้ โดยในสัญญาว่าจ้างควรมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ทำสัญญา วันเดือนปีที่ทำสัญญา สถานที่และรูปแบบอาคารก่อสร้าง ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้าง หากเป็นนิติบุคคลควรมีรายละเอียดของหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารแสดงรายการวัสดุ รายละเอียด พร้อมราคาที่ใช้ในแต่ละงวด และกำหนดค่าปรับหากทำงานล่าช้า อาจเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นรายวันก็ตามตกลง มีระยะรับประกันผลงาน เป็นต้น

6. หมั่นติดตามงานเสมอ

ผู้รับเหมา

          นอกจากเขียนไกด์ไลน์และตัวอย่างงานเตรียมไว้ให้ช่างก่อนเริ่มก่อสร้างและสื่อสารกับช่างให้เข้าใจตรงกันแล้ว หลังจากทำสัญญาและตกลงว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างควรติดตามงานจากหัวหน้างานหรือวิศวกรคุมงานเสมอ เพื่อป้องกันทีมช่างทำงานไม่ตรงตามแบบ หรือถ้างานมีปัญหาจะได้แก้ได้ทันท่วงที

7. ตรวจงานก่อนจ่ายเงิน

การจ่ายเงินแต่ละงวดควรตรวจผลงานงวดก่อนหน้าว่าทำเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ ถ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ต้องให้ผู้รับเหมาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายงวดถัดไป โดยอิงตามสัญญาเป็นหลัก แต่บางครั้งผู้รับเหมาจะขอเบิกเพื่อไปทำอีกบริเวณหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะมอบหมายช่างอีกทีมหนึ่ง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และก่อนจ่ายงวดสุดท้ายควรตรวจแบบให้เรียบร้อย อย่าเพิ่งจ่ายเงินหากงานไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ เพราะถ้าจ่ายไปก่อนแล้วแต่งานยังไม่เสร็จ ผู้รับเหมาอาจทิ้งงานไปก็เป็นได้

 เห็นไหมคะว่าการจ้างผู้รับเหมาไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าหากเรารู้เทคนิคการเลือกผู้รับเหมาเพื่อจะได้ไม่โดนเททีหลัง ใครกำลังวางแผนอยากสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านต้องทำการบ้านหนัก ๆ หน่อยนะคะ เพื่อความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและความชื่นใจในอนาคต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 เรื่องเช็กให้ชัวร์ก่อนจ้างผู้รับเหมา รู้ไว้จะได้ไม่เสียรู้ ได้งานตรงใจไม่เสี่ยงโดนชิ่ง อัปเดตล่าสุด 18 มกราคม 2566 เวลา 15:55:56 25,908 อ่าน
TOP