x close

รวมประกันบ้าน คุ้มครองภัยน้ำท่วม มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน

รวมประกันบ้าน คุ้มครองภัยน้ำท่วม เบี้ยประกันเท่าไร ระยะเวลาเอาประกันกี่ปี ให้ความคุ้มครองแค่ไหน ซื้อที่ไหนดี มีที่ไหนบ้าง ตามไปดูประกันบ้านที่รวมมาให้พร้อม ๆ กันเลยค่ะ 

ประกันบ้าน คุ้มครองภัยน้ำท่วม

น้ำท่วม เป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายไม่น้อย ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักติดกันหลายวันทีไร หลายคนกอดกังวลไม่ได้ว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกหรือเปล่า โดยเฉพาะช่วงที่หลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ สำหรับคนที่กังวลอยากซื้อประกันเผื่อไว้ชดเชยในกรณีที่บ้านหรือทรัพย์สินเกิดความเสียหาย วันนี้ก็ได้รวมประกันบ้านที่มีคุ้มครองภัยน้ำท่วมมาให้แล้ว ส่วนจะมีที่ไหนบ้าง และชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมอย่างไร ตามไปดูกันเลย 

ประกันบ้าน คุ้มครองภัยน้ำท่วม

ประกันบ้านที่ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมด้วยมี 2 แบบด้วยกัน คือ แบบที่รวมอยู่ในประกันหลัก ให้ความคุ้มครองทั้งอัคคีภัย ภัยน้ำ (ที่ไม่ได้เกิดจากน้ำท่วม) และภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ชดเชยค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติรวมกันทุกภัยไม่เกินวงเงินที่กำหนด เช่น 20,000 บาทต่อปี หรือ 10% ของวงเงินเอาประกัน ทั้งนี้ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ซื้อ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ เป็นการขยายภัยเพิ่มเติมจากประกันหลัก วงเงินเอาประกันสำหรับภัยน้ำท่วมก็จะสูงกว่าแบบแรก แต่ก็อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง  

1. ทิพยประกันภัย

ประกันบ้านแสนรักจาก ทิพยประกันภัย ระยะความคุ้มครอง 1 ปี มี 3 แผนด้วยกัน ประกันหลักรวมความคุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ โดยให้ความคุ้มครองรวมกันทั้ง 4 ภัย ไม่เกิน 20,000 บาท แต่สามารถซื้อแผนประกันภัยน้ำท่วมเพิ่มได้ คิดเป็น 10% ของทุนประกันหลัก 

- แผนที่ 1 ราคา 1,800 บาทต่อปี วงเงินประกัน 1,000,000 บาท คุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 100,000 บาท 

- แผนที่ 2 ราคา 2,800 บาทต่อปี วงเงินประกัน 1,500,000 บาท คุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 150,000 บาท 

- แผนที่ 3 ราคา 3,800 บาทต่อปี วงเงินประกัน 2,000,000 บาท คุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 200,000 บาท 

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

  • เว็บไซต์ : www.tqm.co.th
  • โทร. : 1737 และ 02-119-8888

2. ไทยประกันภัย

ประกันภัยบ้าน Happy Guardian จาก ไทยประกันภัย ระยะความคุ้มครอง 1 ปี ประกอบด้วย 4 แผน ประกันหลักให้ความคุ้มครองทั้งอัคคีภัยตามจำนวนเงินเอาประกัน และคุ้มครองภัยธรรมชาติ 7 ชนิดรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท โดยสามารถทำประกันขยายภัยยน้ำท่วมเพิ่มเติมได้ตามแผนประกันดังนี้ 

- แผนที่ 1 ราคา 1,169.51 บาทต่อปี คุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 100,000 บาท 

- แผนที่ 2 ราคา 2,702.82 บาทต่อปี คุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 300,000 บาท

- แผนที่ 3 ราคา 4,235.06 บาทต่อปี คุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 500,000 บาท

- แผนที่ 4 ราคา 8,049.61 บาทต่อปี คุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 1,000,000 บาท

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

3. GSB-Home Care

ประกันบ้านจากธนาคารออมสิน มีระยะเวลาความคุ้มครองแบบ 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี แบ่งออกเป็นประกันหลักให้ความคุ้มครองมาตรฐาน เช่น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) และ 4 ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลูกเห็บ รวมกันไม่เกินวงเงิน 20,000 บาทต่อปี โดยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติมจากประกันหลัก ชดเชยความเสียหายให้อีกภัยละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี 

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

4. ชับบ์สามัคคีประกันภัย

ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้านจาก ชับบ์สามัคคีประกันภัย มี 3 แผนประกัน มีระยะเวลาการเอาประกันให้เลือกทั้งแบบรายปีและ 3 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 209-16,725 บาท ให้ความคุ้มครองบ้านทั้งจากเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า การโจรกรรม รวมถึงภัยธรรมชาติ ประกอบด้วยภัยจากลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และน้ำท่วม โดยทุกภัยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

  • เว็บไซต์ : www.silkspan.com
  • โทร. : 02-392-5500 (Call Center)

5. ทีเอ็มบี

ประกันบ้าน ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% จากธนาคารทีเอ็มบีธนชาต มี 2 แผนประกัน ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เท่ากัน แตกต่างกันที่ทุนเอาประกันแผนที่ 1 ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ราคา 3,800 บาท รวมคุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นรากฐาน สำหรับประกันแผนที่ 2 ทุนประกันภัย 500,000 บาท ราคา 2,499 บาท แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและรากฐาน

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

6. นวกิจประกันภัย

ประกันบ้านจากนวกิจประกันภัย มี 2 แผนความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้นที่ 500,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,150 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับแผนประกัน ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และระยะเวลาเอาประกันมีให้เลือกแบบรายปี และ 3 ปี ซึ่งในส่วนของประกันหลักให้ความคุ้มครองอัคคีภัยตามจำนวนเงินเอาประกัน และภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี โดยขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มได้ คิดเป็น 10% ของเงินเอาประกันภัยต่อครั้งและตลอดระยะเอาประกัน 

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

7. ทิสโก้

Tisco My Home Basic ประกันภัยบ้านจากทิสโก้ ให้ความคุ้มครองทั้งบ้านและทรัพย์สินภายในจากเหตุไฟฟ้า ฟ้าผ่า ระเบิด และความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และน้ำท่วม 4 ภัยรวมกันไม่เกิน 10,000 บาท มีทั้งหมด 3 แผนแตกต่างกันที่วงเงินความคุ้มครองจากเหตุอัคคีภัย แบ่งตามประเภทบ้านประกอบด้วยแผน 1 บ้านคอนกรีต แผน 2 บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และแผน 3 สำหรับบ้านไม้ เบี้ยประกันราคา 600 บาทต่อปี

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

8. อลิอันซ์ อยุธยา

กรุงศรี โฮม พร้อม โดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านจากเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ในวงเงินประกัน 300,000 บาท ความสูญเสียหรือความเสียหายจากน้ำท่วม 30,000 บาท ตลอดเวลาระยะเอาประกันภัย 1 ปี ราคา 1,499 บาท

อ่านเงื่อนไข ศึกษารายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

แต่อย่างไรก็ดีก่อนจะซื้อประกันกันบ้าน ที่มีแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมควรศึกษาข้อมูลหรือถามข้อมูลจากตัวแทนขายให้ละเอียดและเข้าใจตรงกันก่อนว่า มีความคุ้มครองแค่ไหน จ่ายชดเชยในส่วนไหนและกรณีใด มีข้อยกเว้นอย่างไร เพราะเงื่อนไขแต่ละบริษัทแตกต่างกัน และจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อต้องส่งเคลมประกันตามมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมประกันบ้าน คุ้มครองภัยน้ำท่วม มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15:14:48 18,824 อ่าน
TOP