สินเชื่อบ้านกสิกรไทย การขอสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ความฝันที่อยากจะมี "บ้าน" ของหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเริ่มทำงานไม่กี่ปีอาจต้องสะดุดลง เมื่อราคาบ้าน หรือที่อยู่อาศัย ที่มอง ๆ ไว้สูงจนเกินเอื้อม กว่าจะเก็บเงินได้ครบก็คงชวดบ้านที่ปรารถนาไปเสียแล้ว แต่โชคดีที่วันนี้ธนาคารหลาย ๆ แห่ง มีบริการสินเชื่อบ้าน ซึ่งจะช่วยสานฝันให้คนอยากมี "บ้าน" เป็นของตัวเองเป็นจริงได้ในเร็ววัน

          วันนี้ กระปุกดอทคอม ก็เลยขอนำเสนอ "สินเชื่อบ้านกสิกรไทย" อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง และกำลังเก็บข้อมูล เพื่อตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านค่ะ

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)

          สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รวมทั้งการรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ          

 คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ

       1. สัญชาติไทย 
 
       2. มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

          - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
          - กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี 

       3. อายุงาน 

          - กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประวัติทำงานที่เดิม 2 ปี 
          - กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

       4. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 
       5. มีจำนวนผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

 วงเงินกู้ และ ระยะเวลาการผ่อนชำระ (แยกตามประเภทการกู้)


       1. บ้านพร้อมที่ดิน และทาวน์เฮ้าส์

            กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
            ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี 

       2. ห้องชุดที่มีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป

            กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
            ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้ 

          ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี  
          ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี 

       3. อาคารพาณิชย์

            กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
            ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี 

       4. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง

            กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าปลูกสร้าง แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
            ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี  

       5. ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย

            กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินส่วนที่ต่อเติม และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินบ้านและที่ดิน
            วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี  

       6. ย้ายจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์)

           หากต้องการรีไฟแนนซ์จะมีเงื่อนไขการกู้และอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารกำหนดไว้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

       7. การกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า

           7.1 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าเฉพาะในโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน
           7.2 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าไว้สำหรับการขยายที่อยู่อาศัยเดิมออกไป ตามความจำเป็นเพื่อการอยู่อาศัย
           7.3 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการแก้ไขหนี้ของธนาคารกสิกรไทย
           7.4 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการประมูลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจากธนาคารกสิกรไทย
           7.5 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์รอการขายของธนาคารกสิกรไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดตั้งขึ้น 

           กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับข้อ 7.1 - 7.2 ดังนี้
               1) ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
               2) กำหนดเนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่ 
               3) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี 

           กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับข้อ 7.3 - 7.5 ดังนี้
 
               1) ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
               2) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10 ล้านบาท โดยทรัพย์ต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่
               3) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

       8. หลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับที่อยู่อาศัยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

            กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
            กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย (ที่อยู่อาศัยทุกประเภท)

            กรณีที่หลักประกันเป็นห้องชุด ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท 
            กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย

  อัตราดอกเบี้ย

          ธนาคารกสิกรไทยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เลือก 6 แบบ คือ

           แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก 2.00%
           แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.50%
           แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.25%
           แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MLR -5.25%
           แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MLR -2.75%
           แบบที่ 6 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MLR -2.00%

          หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย MLR สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป หรือ คิดอัตราดอกเบี้ย MLR สำหรับอาคารพาณิชย์ จนสิ้นสุดอายุสัญญา และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมถึงการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า

          นอกจากนี้ ธนาคารได้ยังมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ ซึ่งอ้างอิงตามรายได้ (อาชีพทั่วไป) ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบินพาณิชย์ ผู้พิพากษา และอัยการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K- Home Loan Delivery 02-888-8888 กด 5 กด 1 กด 7

          หมายเหตุ : คำว่า อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา ซึ่งจะเป็นอัตราเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการประกาศของแต่ละธนาคาร

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

           ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา คิด 2,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ระยะเวลาการพิจารณาขอกู้

          ประมาณ 7 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)

  หลักฐานและเอกสารประกอบการขอกู้

           เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
           ใบสมัครคำขอสินเชื่อ

  การสมัครใช้บริการ

           สมัครผ่าน K-Home Loan Online
           สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888

 โปรโมชั่นพิเศษ 9 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2555

          สำหรับผู้ที่มีแผนจะขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม-30 กันยายน พ.ศ.2555 ธนาคารกสิกรไทย ได้ออกแคมเปญพิเศษ "สินเชื่อบ้านกสิกรไทย ยืดเวลาให้ผ่อนยาวกว่าใครถึง 50 ปี" โดยสามารถเลือกเวลาผ่อนได้นานสูงสุดเป็น 50 ปี จากเดิม 30 ปี ซึ่งระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้น จะช่วยให้วงเงินที่ผ่อนแต่ละเดือนลดลง

           ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ใน 6 เดือนแรก หลังจากนั้น สามารถเลือกดอกเบี้ยได้ 6 แบบ เช่น เดือนที่ 7-12 จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 เดือนที่ 13 จนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาโครงการ จ่ายดอกเบี้ย MLR. -0.25 เป็นต้น สามารถสอบถามรายละเอียด และขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02-888-8888

            ด้วยระยะเวลาที่ผ่อนชำระได้นาน และมีอัตราดอกเบี้ยให้เลือกหลายรูปแบบ นี่จึงกลายเป็นจุดเด่นของสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่น่าจะถูกใจคนที่กำลังวางแผนจะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะ


 อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


สินเชื่อบ้านกสิกรไทย การขอสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 15:52:53 17,482 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้านกสิกรไทย การขอสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP