สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสินสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน การขอสินเชื่อบ้าน
 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ปัจจุบันนับว่า บ้าน เป็นสิ่งที่ใช้สร้างรากฐานของชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่การซื้อบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อหรือสร้างบ้าน ซึ่งหลายคนก็ยังไม่มีเงินจำนวนมากพอ ดังนั้นกระปุกดอทคอมจึงขอนำเสนอสินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้านแต่ทุนทรัพย์ยังไม่พร้อม กับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินกันจ้า ..

  คุณสมบัติของผู้กู้

           มีอาชีพที่มั่นคง
           มีรายได้ที่แน่นอน
           มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

          1. กู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          2. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
          3. กู้เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
          4. กู้เพื่อซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่
          5. กู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
          6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

  วงเงินกู้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

          1. วัดจากราคาประเมินหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 และไม่เกินร้อยละ 90 กรณีห้องชุด
          2. วัดจากราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ ต้องไม่เกินร้อยละ 80 หรือไม่เกินร้อยละ 70 กรณีซื้อห้องชุด
          3. วัดจากราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง ต้องไม่เกินร้อยละ 100

          โดยระยะเวลาการชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้ขอกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

  อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

           1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)

                     1.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปี

                          1.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 1 ร้อยละ 1.25
                          1.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 คือ MLR - 2.00
                          1.1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50

                     1.2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี

                          1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.45
                          1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 4 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50

          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

           2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบลอยตัว)

                     2.1 ไม่เกิน 5 แสนบาท คือ MLR - 0.50
                     2.2 ไม่เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR - 0.25
                     2.3 เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR
                     2.4 กู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
                          2.4.1 ไม่เกิน 3 ล้านบาท คือ MLR + 1.00
                          2.4.2 เกิน 3 ล้านบาท MLR + 2.00

          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

  หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ในเบื้องต้น มีดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส
          2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

  หลักฐานที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของผู้กู้

           1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท จะต้องมี

                     1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
                     1.2 สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้
                     1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
                     1.4 สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)
           2. การประกอบอาชีพอิสระ

                     2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น
                     2.2 Statement
                     2.3 งบการเงิน
                     2.4 อื่น ๆ แต่ต้องแสดงที่มาของรายได้

  การแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเพิ่มจากหลักฐานปกติ ดังนี้

          1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
          2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์
          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)
          5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

 ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน  

          นี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังชั่งใจจะสร้างบ้านแต่ทุนทรัพย์ยังไม่พร้อม สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยเหลือคุณได้ไม่มากก็น้อยจ้า อ่านรายละเอียดสินเชื่อบ้าน การกู้เงินซื้อบ้าน คํานวณสินเชื่อบ้าน ทั้งหมด

แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน โพสต์เมื่อ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:32:19 159,311 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ขอสินเชื่อบ้านออมสิน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP