กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          หลายคนฝันอาจจะมีบ้านหลังแรกในชีวิต แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ และเงินเดือนคนทำงานอย่างเรา ๆ อาจจะทำให้ความฝันนั้นดูไกลออกไปทุกที.. แต่ในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอสานฝันการมีบ้านหลังแรกให้กับทุกคน ด้วยการนำสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านใหม่หรือซื้อบ้านหลังแรกมาฝากกันค่ะ
 

คุณสมบัติผู้กู้

          -  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
          -  พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
          -  (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
          -  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
          -  ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

ข้อเสนอ

          -  อัตราดอกเบี้ยต่ำ
          -  ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
          -  อนุมัติเร็ว
          -  สบาย ๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

        - อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่หรือบ้านมือสอง) สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2555
 
กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 
          เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 50% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
 
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

        - สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
        - สำเนาทะเบียนบ้าน
        - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
        - สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
        - สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
   
        กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

        - สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
        - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
        - สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

        กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

        - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
        - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
        - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
        - สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน   

        - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
        - ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
        - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

         ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน)
         จำนวนเงินที่เรียกเก็บ : เก็บรายละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
         ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม : ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา)

         ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือจดทะเบียนสิทธิหลักประกัน (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน)
         จำนวนเงินที่เรียกเก็บ : คิด 0.25% ของวงเงินกู้ โดยขั้นต่ำ 1,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
         ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม : ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา)

         ค่าอากรแสตมป์ (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน)
         จำนวนเงินที่เรียกเก็บ : คิด 0.05% ของวงเงินกู้
         ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม : ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา)

         เบี้ยประกันอัคคีภัย (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน)
         จำนวนเงินที่เรียกเก็บ: ตามอัตราของบริษัทประกัน
         ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม : ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา)

         ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญาเนื่องจากการรีไฟแนนซ์)
         จำนวนเงินที่เรียกเก็บ : คิด 3% ของวงเงินกู้คงค้าง
         ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม : ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อสาขาทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัย

ช่องทางการสมัคร

        สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ)
        ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
        1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
        โทรศัพท์ : 1572 กด 9

กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โพสต์เมื่อ 20 กันยายน 2555 เวลา 15:11:55 3,657 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP