x close

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2557


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2557 (HoroWorld)

          เพื่อน ๆ คนไหนที่มีโครงการจะซื้อบ้านใหม่ เปิดธุรกิจใหม่ ซื้อคอนโดอยู่ใหม่ หรือบางคนซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปี 2557 งานนี้ อ.สุลต่าน นักพยากรณ์จาก Horoworld.com ก็ไม่รีรอขอนำ วันดีฤกษ์ดีปี 2557 พร้อม ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2557 มาฝากกันค่ะดูดวงแบบส่วนตัวทางโทรศัพท์ กับ อ.สุลต่าน โทร.1900-111-116 รหัส 746
 บริการฝากดวงกับ อ.สุลต่าน แบบ VIP คลิก !


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2557

            วันที่ 10 มกราคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง 

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค (ความสำเร็จและความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (ความมั่งคั่งร่ำรวยและเป็นศิริมงคล)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.39 น. 

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : เป็นนิมิตหมายที่ดี มีผลทำให้ท่านมีทรัพย์ไม่ขาด ฐานะมั่งคั่ง เหมาะการย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่เจ้าบ้านที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นไม่ควรใช้

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 26 มกราคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันสิทธิโชค (ความสำเร็จและความสมปรารถนา) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (เหมาะแก่การเฉลิมฉลองและขึ้นบ้านใหม่)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.16 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : เป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของอำนาจและบารมี มีผู้คนมักยำเกรง

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้


            วันที่ 31 มกราคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันอำมฤคโชค (ความสำเร็จ) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะแก่การเฉลิมฉลองและขึ้นบ้านใหม่) วันฟู (ความเฟื่องฟู)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 13.56 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ดีทั้งทรัพย์และอำนาจบารมี มักมีโชคลาภไหลมาไม่ขาด มีความสุขสมหวังดีมาก

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2557

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (หมายถึงว่าปลอดสิ่งที่ไม่ดี) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะแก่การดำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 13.22 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : เด่นทางด้านอำนาจบารมี มีทรัพย์ไหลมาไม่ขาด เหมาะแก่เจ้าบ้านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อต่าง ๆ รวมถึงอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (หมายถึงว่าปลอดสิ่งที่ไม่ดี)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.01 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่ามีทรัพย์ไม่ขาด มักมีคนมาหาสู่บ่อย ๆ หากเจ้าบ้านกิจการเกี่ยวกับทางสุขภาพ หรือเป็นครูอาจารย์ หรือเป็นที่ปรึกษา นับว่าต้องโฉลก แม้เป็นอาชีพอื่นก็ใช้ฤกษ์นี้ได้

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2557

            วันที่ 3 มีนาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสำเร็จที่เจริญถาวร) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี แข่งอะไรก็ชนะ) ราชาโชค (ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ผู้ใหญ่ช่วย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 12.15 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่ามีทรัพย์ไม่ขาด เด่นในทางอำนาจและบารมี หากเจ้าบ้านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับขายของกินหรือของสวยงามนับต้องโฉลก แม้เป็นอาชีพอื่นก็สามารถใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


            วันที่ 23 มีนาคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสำเร็จ) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี แข่งอะไรก็ชนะ)   

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 12.01 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่าดีมาก ๆ หลักทรัพย์มั่นคง มีทั้งอำนาจและบารมี เหมาะสมแก่บุคคลทุก ๆ อาชีพ หากใครบ้านอยู่ใกล้น้ำนับว่าต้องโฉลก

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้


            วันที่ 24 มีนาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งที่ไม่ดี)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 12.02 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่าดีมาก ๆ หลักทรัพย์มั่นคง มีทั้งอำนาจและบารมี เหมาะสมแก่บุคคลทุก ๆ อาชีพ หากใครบ้านอยู่ใกล้น้ำนับว่าต้องโฉลก 

         ***ฤกษ์นี้ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


            วันที่ 28 มีนาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งที่ไม่ดี)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.36 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : มักมีคนรอบข้างช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุน ให้มีหลักทรัพย์มั่นคง หากใครทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษา ทำงานด้านกระแสสุขภาพนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ฤกษ์นี้ได้

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2557

            วันที่ 11 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.29 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่ามีทรัพย์ไม่ขาด มีทั้งอำนาจและบารมี หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงาม ขายของกิน เปิดร้านอาหาร นับว่าต้องโฉลก แม้ว่าจะอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 13 เมษายน 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : มหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) 

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.22 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินใช้ไม่ขาด หากเจ้าบ้านทำอาชีพเป็นคนในเครื่องแบบนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์ใช้


            วันที่ 25 เมษายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น :  วันสิทธิโชค (ความสุข ความเจริญ ความสมปรารถนา)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.30 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ถือว่าดีมาก มีทั้งทรัพย์วาสนาและบารมี มักมีคนรอบข้างเข้ามาหาสู่ มักมีลาภปากอาหารกิน เหมาะสมกับทุกอาชีพ  

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2557

            วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันลอย (ความสะดวกสบายไม่ติดขัด) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.49 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์บนเป็น : ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.06 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


            วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.55 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 8.24 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


            วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.53 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ 

         ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


            วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันสิทธิโชค (ความสุข ความเจริญ ความสมปรารถนา) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.36 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ

         ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


            วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : มหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 6.30 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี มีความสุขและความเจริญ

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2557

            วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : มหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.02 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมเจ้าบ้านมีฐานะดี มีผู้คนคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา เหมาะสมกับบุคลทั่วๆไป

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


            วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.01 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีกินมีใช้ไม่ขาด มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เหมาะสมกับบุคลทั่ว ๆ ไป

         ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


            วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนา)  ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.55 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินใช้ไม่ขาด มีผู้คนคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา เหมาะสมกับบุคลทั่ว ๆ ไป

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฏาคม 2557

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 7.01 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีความมั่นคงในชีวิต มีคนช่วยเหลือและอุปถัมภ์ หากเจ้าบ้านทำอาชีพการเงิน ทำธุรกิจความสวยความงาม เปิดร้านอาหารนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


            วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.52 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินไม่ขาด มีทั้งอำนาจและบารมีเกื้อหนุน หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอที หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านับว่าต้องโฉลก แม้ว่าทำอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 9.52 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านเหมือนมีเมตตามหานิยม มีแต่คนรักใคร่เอ็นดู หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2557

            วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์บนเป็น : ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.35 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้ท่านมีฐานะดี หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับครูอาจารย์ หรือเป็นที่ปรึกษานับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.01 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีฐานะดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ แม้ว่าเจ้าบ้านทำอาชีพใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


            วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ :เวลา 14.46 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านเด่นในทางอำนาจ จึงเหมาะกับเจ้าบ้านที่ต้องปกครองบริวารมาก ๆ และเหมาะสมกับทุกอาชีพ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์ (ความสะดวกสบาย มีคนอุปถัมภ์)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 14.16 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีคนรักใคร่และเอ็นดู หากเจ้าบ้านมีอาชีพเกี่ยวกับทหารและตำรวจนับว่าต้องโฉลก แม้อาชีพอื่นก็ใช้ได้

         ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2557

            วันที่ 4 กันยายน 2557 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น มหัทโธฤกษ์ (เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่างๆ)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 16.16 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ :ส่งเสริมให้เจ้าบ้านฐานะดี  มีทรัพย์ไม่ขาด มีอำนาจและบารมี เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป 

         ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้


            วันที่ 15 กันยายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 16.46 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมทั้งอำนาจและบารมี ต่างเพศมักรักใคร่เอ็นดู เหมาะสมกับบุคคลในเครื่องแบบ แม้ว่าอาชีพอื่น ๆ ก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


            วันที่ 22 กันยายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 16.11 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะมั่นคง มีเงินทองไม่ขาดมือ มีอำนาจและบารมี เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2557

            วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 15.19 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีอำนาจและบารมีมาก มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีทรัพย์ไม่ขาดมือ เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันลอย (เหมาะกับการไปมาหาสู่เพื่อทำการมงคลต่าง ๆ) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 14.40 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีงานเข้ามาไม่ขาด มีทรัพย์เข้ามาไม่ขาด เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2557

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 13.14 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาด ฐานะดี หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอที หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้านับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.59 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาด ฐานะดี หากเจ้าบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอที หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้านับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่นก็ใช้ได้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


            วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : อำมฤคโชค (ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่) ชัยโชค (จะได้โชคที่ดี) ราชาโชค (ความสะดวกสบาย) ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ (เหมาะสมกับการดำเนินการเรื่องที่อยู่อาศัย)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 11.06 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีอำนาจและบารมี  มีงานไหลมาไม่ขาดสาย  มีหลักทรัพย์มั่นคง เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้


 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2557

            วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันมหาสิทธิโชค(ความสมปรารถนาที่ยิ่งใหญ่)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.40 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านเด่นทางอำนาจและมีทรัพย์ไม่ขาด หากเจ้าบ้านทำอาชีพเกี่ยวกับของกิน ขายของสวยงามนับว่าต้องโฉลก แม้ว่าอาชีพอื่น ๆ ก็ใช้ได้

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันเสาร์ใช้


            วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

            วันนี้ฤกษ์ล่างเป็น : วันปลอด (ปลอดสิ่งไม่ดีทั้งปวง)

            ช่วงเวลาย้ายเข้าบ้านใหม่ : เวลา 10.05 น.

            ดวงฤกษ์ในวันนี้ : ส่งผลให้เจ้าบ้านมีทรัพย์ไม่ขาดฐานะดี มีคนคอยอุปถัมภ์มาก เหมาะสมกับบุคคลทั่ว ๆ ไป แต่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นไม่ควรใช้ 

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้


          ฤกษ์ที่ให้ทุก ๆ ท่าน หากท่านต้องการทำบุญบ้าน โดยนิมนต์พระสงฆ์มา ท่านสามารถทำการมงคลได้ทั้งวัน แต่ถ้าท่านจะย้ายเข้าบ้านใหม่แนะนำให้ใช้เวลาฤกษ์ที่ผมแจ้งไว้ สัญญาณฤกษ์ก็คือ จุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่า ข้าพเจ้าได้ถือฤกษ์นี้ในการเข้าบ้านใหม่ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข มีทรัพย์มีวาสนาและบารมี อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปด้วยเถิด

          แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ดวงชะตานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะส่งผลดีหรือร้ายในชีวิต ฉะนั้นคุณควรหมั่นทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ แล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขและความเจริญครับผม


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2557 อัปเดตล่าสุด 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10:12:38 3,827 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP