รีไฟแนนซ์บ้าน ทหารไทย TMB Refinance

รีไฟแนนซ์บ้าน ทหารไทย TMB Refinance

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          สินเชื่อบ้านทีเอ็มบีรีไฟแนนซ์ เพื่อคนอยากรีไฟแนนซ์บ้าน อยากรู้จัก TBM Refinance ลองมาอ่านกันจ้า

         
สำหรับคนที่กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และอยากปรับเปลี่ยนภาระการผ่อนบ้านให้เบาลง สินเชื่อทีเอ็มบีรีไฟแนนซ์ น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถลดดอกเบี้ยค่าผ่อนบ้านได้ ด้วยการรีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB Refinance ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลจาก ธนาคารทหารไทย มาฝากกันค่ะ

สินเชื่อบ้านทีเอ็มบีรีไฟแนนซ์ (TMB Refinance)

          เปลี่ยนภาระหนักให้กลายเป็นเรื่องเบา ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่ช่วยลดภาระหนัก ๆ ของคุณให้กลายเป็นเรื่องเบา ๆ ได้ สามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากยอดคงค้างสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมประหยัดดอกเบี้ย ยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียน จำนอง 1% หรือตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ต้องรีบผ่อนทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย 2 งวดแรก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่อนชำระ 2 งวด นับจากวันที่เซ็นสัญญาฯ พร้อมรับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

          1. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA)

          2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

          3. สมัครบัตรเดบิต TMB

รับสิทธิพิเศษ

          ฟรี ประกันอัคคีภัย

          ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง

          ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารทุกประเภท

(รายละเอียดเพิ่มเติม )

รีไฟแนนซ์บ้าน ทหารไทย TMB Refinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

          1. สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทแล้ว หากมีการขอยกเลิกผลิตภัณฑ์เสริมอย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ท่านได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี

          2. สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA) กับบริษัทประกันชีวิตผ่าน TMB โดยขอกู้เงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันฯ รวมกับการกู้สินเชื่อบ้าน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

             ทุนประกัน

             - มี 2 ทางเลือก

             ทางเลือกที่ 1 : ทุนประกัน = 75% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 8 ล้านบาท หรือ

             ทางเลือกที่ 2 : ทุนประกัน = 85% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 7 ล้านบาท

             - ทุนประกันภัยรวมของผู้เอาประกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท (ไม่มีการตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม)


             ระยะเวลาเอาประกัน

             มี 2 ทางเลือก

             ทางเลือกที่ 1 : ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระ ≥ 10 ปี) หรือ

             ทางเลือกที่ 2 : ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระ ≥ 15 ปี)

             กรณีระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า 10 ปี ไม่สามารถสมัคร MRTA ได้


          3. ธนาคารเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยแทนท่าน (รายละเอียด)

          4. ธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง ตามที่ท่านได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท ทั้งนี้ ท่านต้องสำรองจ่ายไปก่อน ณ วันจดทะเบียนจำนอง และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMB ให้ท่านภายใน 7 วันทำการ หากท่านมีการไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน

          5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ (ประเมินหลักทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของ TMB)

วงเงินสินเชื่อ

          วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

          วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของยอดหนี้ต้นเงินคงค้างจากสถาบันการเงินอื่น และสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ

กรณีขอสินเชื่อเพิ่ม

          ใช้หลักเกณฑ์ของสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

กรณีมูลค่าที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.00 ล้านบาทขึ้นไป

          วงเงินสูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ

          กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ TMB Refinance Home Loan สำหรับบ้านพร้อมที่ดิน

              - ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

          กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ TMB Refinance Home Loan สำหรับห้องชุดคอนโดมิเนียม

               - ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี นับจากวันออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

         กรณีขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อการอุปโภคบริโภค

               - เงินกู้ (Term Loan)

               - ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

          วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

                - ทบทวนวงเงินทุกปี โดยต้องมีการเคลื่อนไหวเหมือนวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีปกติตามเกณฑ์ของธนาคารฯ
 
คำนวณการผ่อนชำระ

          อยากทราบวงเงินกู้สูงสุด คลิกที่นี่

          อยากทราบอัตราการผ่อนชำระต่อเดือน คลิกที่นี่

          อยากทราบระยะเวลาผ่อนชำระ คลิกที่นี่

เครื่องคำนวณการผ่อนชำระ (แบบเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย)

          อยากทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละเดือน TMB Home Loan จะช่วยคุณประหยัดค่าผ่อนบ้านลงได้เท่าไหร เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น คลิกที่นี่

หมายเหตุ**


          เครื่องคำนวณการผ่อนชำระเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทราบการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเบื้องต้น ทั้งนี้ผลการคำนวณเป็นเพียงการประมาณการ ไม่ได้มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด


คุณสมบัติของผู้กู้

          บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

          มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี

          อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน

          พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ทำงานต่อเนื่องในบริษัทเดียวกันไม่น้อยกว่า 4 เดือน

          เจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น : ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปีรายได้

          กรณีรายได้ประจำ ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน และรวมรายได้ของผู้กู้ทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน

          กรณีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน

อัตราค่าธรรมเนียม

          ยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง 1% หรือตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท*

          ยกเว้น ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เฉพาะการสำรวจและประเมินหลักประกัน โดยพนักงานประเมินของธนาคารฯ เท่านั้น

          ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (Prepayment Fee)

          กรณีรีไฟแนนซ์เรียกเก็บ 3.00 % ของยอดเงินต้นคงเหลือ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท

           อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารฯ

อัตราดอกเบี้ย

          ตามประกาศธนาคารฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่


          สาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ หรือ TMB Contact Center โทรศัพท์ 1558

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รีไฟแนนซ์บ้าน ทหารไทย TMB Refinance ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รีไฟแนนซ์บ้าน ทหารไทย TMB Refinance โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 17:15:58 10,105 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP