สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี เติมฝันให้มีบ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านกรุงศรี สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี พร้อมเติมเต็มความฝันคนอยากมีบ้านให้เป็นเจ้าของได้เร็วขึ้น จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ลองไปอ่านสินเชื่อบ้านกรุงศรีกันค่ะ

          การได้เป็นเจ้าของบ้านสักหลังคือความฝันของคนส่วนใหญ่ แต่ด้วยงบประมาณที่ยังมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้โอกาสจะได้ครอบครองบ้านใหม่เป็นไปได้ยากเต็มที ดังนั้นบ้านมือสองจึงอาจจะเป็นทางออกที่ดีให้กับคนงบจำกัดได้ วันนี้กระปุกดอทคอมมีอีกหนึ่งทางเลือกในการกู้ซื้อบ้านมาฝาก กับสินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี ที่ยินดีเติมเต็มฝันของคนอยากมีบ้านให้สำเร็จได้เร็วขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง

ลักษณะเด่นของบริการ


          อัตราดอกเบี้ยต่ำ

          ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

          อนุมัติเร็ว

          สบาย ๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 
คุณสมบัติผู้กู้

          บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี      

          พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี       

          ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

          ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

          พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

เอกสารประกอบการสมัคร

       สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

       สำเนาทะเบียนบ้าน

       สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

       สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

       สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

       สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)

       สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

       สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว


       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า

       สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

       สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

       สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

กรณีซื้อที่อยู่อาศัย

       สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)

       ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

       สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

       แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

ค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบ้านกรุงศรี สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี

อัตราดอกเบี้ย (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31 กรกฎาคม 2557)

สินเชื่อบ้านกรุงศรี สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี

          หมายเหตุ *จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเฉพาะในปีที่ 1 เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 80% ของวงเงินกู้และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 50% ของวงเงินกู้และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี

          1. ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 อัตราดอกเบี้ย MLR = 7.125% ต่อปี   

          2. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 กรกฎาคม 2557 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

          3. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร

          4. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคำนวณจากฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท

           สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี

          5. กรณีที่ลูกค้าซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ในกรณีที่ค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

          6. หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ต้องมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยด้วย

          7. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการสมัคร

          สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ)

          ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี
              ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
              1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
              โทรศัพท์ : 1572


แบบบ้านสวย ตกแต่งบ้าน สินเชื่อบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน สวนสวยๆ คลิกเลย

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี เติมฝันให้มีบ้านได้เร็วขึ้น โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:26:25 5,791 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี เติมฝันให้มีบ้านได้เร็วขึ้น ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP