x close

สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน ผ่อนนานสุด 40 ปี

สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน ผ่อนนานสุด 40 ปี
สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน ผ่อนนานสุด 40 ปี

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน เติมทุกความสุขของคนอยากมีบ้าน ด้วยการยืดระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ

          สำหรับคนอยากมีบ้านแต่ยังลังเลเพราะกลัวว่าจะไม่พร้อมในการขอสินเชื่อ วันนี้กระปุกดอทคอมจะขอนำอีกหนึ่งทางเลือกของการกู้เงินซื้อบ้านกับ “สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน” จากธนาคารธนชาต ที่จะมาเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริง ด้วยข้อเสนอพิเศษช่วยยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระออกไปนานสูงสุด 40 ปี ซึ่งจะช่วยให้คนรายได้น้อยสามารถผ่อนชำระค่าบ้านต่อเดือนน้อยลง โดยมีรายละเอียดดังนี้


สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน

          อาชีพไหนก็ให้ผ่อนสูงสุดนาน 40 ปี

          ยื่นขอสินเชื่อได้หลากหลาย เช่น บ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, โฮมออฟฟิศ

          อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100%


เอกสารประกอบการสมัคร


          ใบคำขอสินเชื่อ

          หนังสือให้ความยินยอมตรวจเครดิตบูโร (NCB)

          สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ

          สำเนาทะเบียนบ้าน

          สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

          สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

          สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

          สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)


เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับชาวต่างชาติ

กรณีเป็นผู้กู้


          สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

          สำเนาใบต่างด้าว / ทะเบียนบ้าน / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีเป็นผู้ค้ำ

          สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

          สำเนาหนังสือรับรองการทำงานในประเทศ (Work Permit)

          สำเนาทะเบียนสมรสกับผู้ที่มีสัญชาติไทย (สมรสมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)


เอกสารทางการเงิน


ผู้มีรายได้ประจำ


          สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / ภงด. 50 ทวิ

          เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

          สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด / ใบทะเบียนพาณิชย์

          สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

          เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

          งบการเงินย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด / ภ.พ. 30 / ทะเบียนรายรับ-รายจ่าย / ใบเสร็จซื้อ-ขาย (ถ้ามี)

          ภาพถ่ายกิจการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียนบริษัท)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

          ภงด. 50 ทวิ แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน / หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้

          เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

          บัตรประจำตัววิชาชีพ / หลักฐานแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาว่าจ้าง

          เอกสารแสดงรายได้และทรัพย์สินอื่น เช่น สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)


เอกสารหลักทรัพย์

          สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ทุกหน้า)


กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่

          สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) / ใบจอง

          ใบเสร็จผ่อนชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)


กรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง

          สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

          ภาพถ่ายหลักประกัน

          สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย


กรณีกู้รีไฟแนนซ์

          หลักฐานการผ่อนชำระย้อนหลัง 2 เดือนล่าสุด

          สำเนาสัญญาเงินกู้ที่มีรายละเอียดวงเงินและเงื่อนไขครบถ้วน

          สำเนาสัญญาจำนอง พร้อมสำเนาต่อท้ายสัญญาจำนอง

          สำเนาสัญญาขึ้นวงเงินจำนอง (ถ้ามี)


กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน, ปรับปรุง, ต่อเติม

          แบบแปลนบ้าน / แปลนที่จะต่อเติม

          สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติม

          สำเนาใบขออนุญาตและใบตอบรับปลูกสร้างบ้าน

          ภาพถ่ายที่ดินที่จะปลูกสร้าง / หลักประกันก่อนปรับปรุงต่อเติม


กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (NPA)

          ใบอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของธนาคาร

          หนังสือวางเงินมัดจำ


ช่องทางการสมัคร

          ธนาคารธนชาตทุกสาขา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          ธนาคารธนชาต โทร. 1770

          เว็บไซต์ธนาคารธนชาต www.thanachartbank.co.th


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน ผ่อนนานสุด 40 ปี อัปเดตล่าสุด 26 สิงหาคม 2557 เวลา 16:17:32 25,303 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP