x close

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน พร้อมบทสวดมนต์และเครื่องสักการะ

รวมพระพุทธรูปบูชาที่บ้าน เสริมสิริมงคล พร้อมคำอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้าน เครื่องสักการะ และบทสวดมนต์ 

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน

การหาพระพุทธรูปเพื่อมาบูชาในบ้านไม่ได้ยากอย่างที่คิด วันนี้เรามีพระพุทธรูปที่น่าสนใจมาแนะนำ มีทั้งพระพุทธชินราช พระแก้วมรกต พระพุทธชินสีห์ พระสีวลี หลวงปู่ทวด หลวงพ่อโสธร หลวงปู่โต พร้อมบทสวดมนต์และวิธีจัดหิ้งพระ

คำอัญเชิญพระพุทธรูป

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน ห้องพระ

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“เอตัง โข อาสะนัง ภันเต ปัจจัตตัง โว อะนุจฉะวิง 

นิสินนาอาสะเน โหถะ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

ข้าพเจ้าได้จัดสถานที่ประดิษฐานอันสมควรแก่พระพุทธปฏิมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไว้ ณ ที่นี้ ขออัญเชิญพระพุทธปฏิมาโปรดประดิษฐาน ณ สถานที่สักการบูชานี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า พร้อมด้วยครอบครัวและบริวารชน ตลอดกาลนานเทอญฯ

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน

1. หลวงปู่ทวด

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน หลวงปู่ทวด

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

หลวงปู่ทวด หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือสมญานามว่า หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เกิดในรัชสมัยตอนปลายของพระมหาธรรมราชา สมัยกรุงศรีอยุธยา มีนามเดิมว่า ปู แม้ครอบครัวจะมีฐานะยากจน แต่เป็นคนชอบทำบุญทำทาน ยึดมั่นในศีลธรรม ได้บวชเป็นสามเณรตอนอายุ 10 ขวบ หลังจากอุปสมบทก็ธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ กระทั่งมีครั้งหนึ่งท่านต้องเดินทางด้วยเรือสำเภาและไปเจอพายุพอดี ต้องปักสมอเรืออยู่เฉย ๆ ไปไหนไม่ได้ ทำให้เสบียงและน้ำดื่มไม่พอ จึงได้แสดงอภินิหารจุ่มเท้าลงในทะเล ทำให้น้ำทะเลบริเวณนั้นกลายเป็นน้ำจืดให้ดื่มกิน จึงกลายเป็นอภินิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และเมื่อท่านมีอายุได้ 80 ปี ก็ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพะโคะ จ.สงขลา วัดบ้านเกิดของท่าน ใครที่ได้บูชาจะได้โชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย 

เครื่องสักการบูชาหลวงปู่ทวด

 1. ดอกมะลิ
 2. พวงมาลัย
 3. ธูป 9 ดอก 
 4. น้ำเปล่า

บทสวดมนต์บูชาหลวงปู่ทวด

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)”

“นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)”

2. พระพุทธชินราช

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก ในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในศึกสงครามพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2318 หลังจากที่อะแซหวุ่นกี้เข้าตีเมืองพิษณุโลกและเผาทำลายพระราชวังสนามจันทร์กับพระวิหารประธาน แต่พระพุทธชินราชกลับไม่ถูกเผาทำลาย ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์ยิ่งนัก อีกทั้งในเวลาต่อมายังได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองพิษณุโลก อีกทั้งยังมีผู้คนจากทั่วประเทศนิยมกราบไหว้ขอโชคลาภและขอพรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย

เครื่องสักการบูชาพระพุทธชินราช

 1. ดอกบัว หรือพวงมาลัย 
 2. ธูป 5 ดอก 
 3. น้ำเปล่า

บทสวดมนต์บูชาพระพุทธชินราช

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)”

“กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง 

สิริธัมมะติปิ ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง 

พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง

สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง 

อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ 

ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ 

อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม”

3. พระแก้วมรกต

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน พระแก้วมรกต

ภาพจาก Krissanapong Wongsawarng / shutterstock.com

พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ จนในปี พ.ศ. 2325 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ผู้คนนิยมกราบไหว้เพื่อขอพรด้านความก้าวหน้า การค้าขาย รวมทั้งยังช่วยคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง

เครื่องสักการบูชาพระแก้วมรกต

 1. ดอกบัว 3 ดอก 
 2. ธูปหอมอย่างดี 5 ดอก 
 3. เทียนสีผึ้งแท้หนัก 1 บาท จำนวน 1 คู่
 4. พวงมาลัยดาวเรือง 1 พวง 
 5. พานเล็กใส่มะลิ 1 กำมือ
 6. อาหารหวาน-คาว เช่น ไข่ต้ม ปลาทู น้ำพริกปลาร้า ขนมทองหยิบ ฝอยทอง เป็นต้น
 7. เงินเกินอายุนับไป 1 ปี เช่น อายุ 26 ปี ให้ใส่ 27 บาท

บทสวดมนต์บูชาพระแก้วมรกต

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)”

“พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ

จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม

นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ”

4. พระพุทธชินสีห์

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน พระพุทธชินศรี

ภาพจาก Siyanight / shutterstock.com

พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย จัดอยู่ในศิลปะสุโขทัย สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราช พระศรีศาสดา และพระเหลือ เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารด้านทิศเหนือของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ต่อมาวิหารชำรุดทรุดโทรมลง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่มุขหลังของพระอุโบสถจตุรมุข วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2374 ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สมัยเมื่อยังทรงพระผนวชและครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 อัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ต่อมา พ.ศ. 2397 โปรดเกล้าฯ ให้หล่อฐานด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองใหม่ทั้งองค์พระและฐาน ผู้คนนิยมกราบไหว้เพื่อให้คุ้มครองรักษา ป้องกันภยันตรายทั้งปวง

เครื่องสักการบูชาพระพุทธชินสีห์

 1. ดอกไม้
 2. พวงมาลัย
 3. น้ำเปล่า
 4. ธูป 5 ดอก

บทสวดมนต์บูชาพระพุทธชินสีห์

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)”

“นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะสุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีธานังวะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต

อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ”

5. หลวงพ่อโต

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน หลวงพ่อโต

ภาพจาก tete_escape / shutterstock.com

หลวงพ่อโต หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต เกิดในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นบุตรของชาวบ้านธรรมดา บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี พออายุ 21 ปี จึงบวชเป็นพระภิกษุ ท่านได้เที่ยวสัญจรไปมาตามสถานที่ต่าง ๆ มุ่งศึกษาหาพระอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานสมถะ โดยการเดินธุดงค์เข้าไปตามป่าตามเขา จนสำเร็จวิปัสสนาญาณกรรมฐานขั้นสูง ท่านได้มีสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเป็นพระอาจารย์ ต่อมาภายหลังท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ตอนอายุ 64 ปี และมรณภาพตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน 2415 สิริอายุ 85 ปี ผู้คนนิยมขอพรเรื่องต่าง ๆ ทั้งการศึกษา หน้าที่การงาน ความรัก สุขภาพ และการค้าขาย

เครื่องสักการบูชาหลวงพ่อโต

 1. ดอกบัว หรือดอกมะลิ
 2. พวงมาลัย
 3. น้ำเปล่า
 4. ธูป 9 ดอก

บทสวดมนต์บูชาหลวงพ่อโต

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)”

พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ

“ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (ภาวนา 10 จบ)”

พระคาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม

ก่อนสวดให้นึกถึง หลวงปู่โต พรหมรังสี แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า

"ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ"

เริ่มสวดบทพระคาถาชินบัญชร 15 บท

ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง        เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง     มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง     ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ        อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา       นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา             ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ          อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ           ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ        วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ         เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา       สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทะสัญชาตา        พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ       เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต                     สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ                     ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ                   ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ                   ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต         จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

6. หลวงพ่อโสธร

พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว ปางสมาธิ ลงรักปิดทองแบบสมัยล้านช้าง ผู้คนนิยมมาขอพรด้านโชคลาภ การงาน ธุรกิจ หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

เครื่องสักการบูชาหลวงพ่อโสธร

 1. ดอกไม้
 2. พวงมาลัย
 3. น้ำเปล่า

บทสวดมนต์บูชาหลวงพ่อโสธร

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)”

“กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ”

“นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะทรงอากาศ 

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต 

พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี 

โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง”

คราวนี้เราก็ได้ตัวอย่างพระพุทธรูปบูชาในบ้านที่น่าสนใจกันบ้างแล้ว ก่อนนำพระพุทธรูปเข้าบ้านอย่าลืมสวดบทอัญเชิญเข้าบ้าน และสวดมนต์เพื่อบูชาขอพรในด้านต่าง ๆ กันด้วยนะคะ

บทความเกี่ยวกับ วิธีบูชาพระที่บ้าน :

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaichaplain.com, clib.psu.ac.th, fisheries.go.th, phitsanulok.prd.go.th, chanthaburi.buu.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระพุทธรูปบูชาที่บ้าน พร้อมบทสวดมนต์และเครื่องสักการะ อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2567 เวลา 09:46:17 9,049 อ่าน
TOP